Drijfmestrijenbemesting centraal bij themabijeenkomst Grondig Boeren met Mais

Laat u in één middag bijpraten over drijfmestrijenbemesting op dinsdag 25 juni bij Proefboerderij Vredepeel, Vredeweg 1C. Pierre van Lin is hiermee bezig geweest in het kader van Grondig Boeren met Mais.

De bijeenkomst begint om 13.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. Onderdeel van de bijeenkomst is een geleide rondgang langs verschillende partijen die ieder een ander deel van drijfmestrijenbemesting met de aanwezigen bespreken:

  • Maisteelt anno 2021: Detaildemonstratie met verschillende bemestings- en zaaimethodes. Hoe pakt zaaien met een graanzaaimachine uit? – Brigitte Kroonen van WUR | Open Teelten
  • Machinedemonstratie: Beschikbare machines voor het toepassen van drijfmestrijenbemesting – Ploegmakers uit De Rips, Loonbedrijf Nooijen uit Uden, varkenshouder en akkerbouwer Tom Derikx uit Veulen en Evers Agro
  • Drijfmestrijenbemesting en opbrengst: Wat weten we als het gaat om opbrengstverschillen tussen de verschillende bemestings- en zaaisystemen? – Herman van Schooten van Wageningen Livestock Research
  • Grondbewerking bij drijfmestrijenbemesting: Met een ton over geploegd land, dat kan toch niet? Hoe zit het met verdichting? Moet drijfmestrijenbemesting altijd over geploegd land? – Marc Kroonen van Proefboerderij Vredepeel
  • Drijfmestrijenbemesting verplicht?: Drijfmestrijenbemesting is niet verplicht wanneer de grondwatertrap van uw perceel laag is. Geldt de verplichting voor uw perceel/percelen? – Jacqueline Ulen van WUR | Open Teelten

Meld u aan via deze link.

Grondig Boeren met Mais Limburg is een initiatief van WUR | Open Teelten en wordt mede uitgevoerd door Arvalis.

Het project is gerealiseerd door bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Provincie Limburg en de LLTB.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, oktober 2019

(18 oktober 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, oktober 2019.

Actualiteiten rondom stikstofproblematiek

(17 oktober 2019)

Het onderwerp stikstof is heden ten dage niet weg te denken uit de media, als gespreksonderwerp aan tafel en tijdens bijeenkomsten. Dit is niet zonder...

Vanaf 2020: nieuwe klasseindeling fosfaatdifferentiatie

(17 oktober 2019)

Volgens de ontwerpwijziging wordt met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe klasse-indeling doorgevoerd op de fosfaatgebruiksnormen.

Onderstaande...

Provincie Limburg doet concessies aan boeren en tuinders

(17 oktober 2019)

Verschillende medewerkers van Arvalis waren afgelopen dinsdag aanwezig bij het gouvernement in Maastricht. Bijna vijfhonderd Limburgse boeren en...

Aanpassing excretieforfaits

(17 oktober 2019)

Minister Schouten heeft deze zomer een internetconsultatie gehouden over de actualisering van de excretieforfaits. Beoogd was om de excretieforfaits...