Drijfmestrijenbemesting centraal bij themabijeenkomst Grondig Boeren met Mais

Laat u in één middag bijpraten over drijfmestrijenbemesting op dinsdag 25 juni bij Proefboerderij Vredepeel, Vredeweg 1C. Pierre van Lin is hiermee bezig geweest in het kader van Grondig Boeren met Mais.

De bijeenkomst begint om 13.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. Onderdeel van de bijeenkomst is een geleide rondgang langs verschillende partijen die ieder een ander deel van drijfmestrijenbemesting met de aanwezigen bespreken:

  • Maisteelt anno 2021: Detaildemonstratie met verschillende bemestings- en zaaimethodes. Hoe pakt zaaien met een graanzaaimachine uit? – Brigitte Kroonen van WUR | Open Teelten
  • Machinedemonstratie: Beschikbare machines voor het toepassen van drijfmestrijenbemesting – Ploegmakers uit De Rips, Loonbedrijf Nooijen uit Uden, varkenshouder en akkerbouwer Tom Derikx uit Veulen en Evers Agro
  • Drijfmestrijenbemesting en opbrengst: Wat weten we als het gaat om opbrengstverschillen tussen de verschillende bemestings- en zaaisystemen? – Herman van Schooten van Wageningen Livestock Research
  • Grondbewerking bij drijfmestrijenbemesting: Met een ton over geploegd land, dat kan toch niet? Hoe zit het met verdichting? Moet drijfmestrijenbemesting altijd over geploegd land? – Marc Kroonen van Proefboerderij Vredepeel
  • Drijfmestrijenbemesting verplicht?: Drijfmestrijenbemesting is niet verplicht wanneer de grondwatertrap van uw perceel laag is. Geldt de verplichting voor uw perceel/percelen? – Jacqueline Ulen van WUR | Open Teelten

Meld u aan via deze link.

Grondig Boeren met Mais Limburg is een initiatief van WUR | Open Teelten en wordt mede uitgevoerd door Arvalis.

Het project is gerealiseerd door bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Provincie Limburg en de LLTB.

Meer nieuws

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(17 juli 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2019

(21 juni 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2019.

PAS uitspraak op 29 mei zorgt voor veel onrust

(19 juni 2019)

Er is al veel aandacht in de media over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de Programmatische Aanpak Stikstof. Door de uitspraak zijn...

Afroming overdracht fosfaatrechten gestegen van 10 naar 20 procent

(19 juni 2019)

Doordat in 2018 te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, is het sectorplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo) overschreden. Dat is in strijd...

Overdrachtsbelasting: puzzelen loont de moeite

(19 juni 2019)

Door slim om te gaan met overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning in het buitengebied is flink belasting te besparen. Hoe u dat doet? Lees...