Duurzame melkproductie in relatie tot bedrijfsontwikkeling

De afgelopen tijd zijn meerdere melkstromen op de markt gekomen op basis van een keurmerk. Bij bedrijfsontwikkeling is het zaak dat de ondernemer op de hoogte is van de voorwaarden van de verschillende keurmerken.

Naast de weidemelk, de VLOG melk, zijn nu ook zuivelproducten op de markt gekomen onder de keurmerken Beter Leven 1-ster en On the way to Planet Proof. Het Beter Leven 1-ster is afkomstig van de Dierenbescherming en On the way to Planet Proof is afkomstig van SMK. Het kenmerkende van deze keurmerken is dat deze voorwaarden stellen aan steeds meer onderdelen van de bedrijfsvoering.

Vooral bij bedrijfsontwikkeling is het belangrijk dat de ondernemer op de hoogte is van de voorwaarden die de verschillende keurmerken stellen. Het gaat immers om steeds meer eisen aan de huisvesting, weidegang en energie en klimaat. Dit kan grote impact hebben op keuzes voor de lange termijn met betrekking tot stalbezetting, stalvloeren, stalindeling in relatie tot aantal vreetplaatsen en weidegangvoorzieningen (ook voor jongvee).

Arvalis denkt graag met u mee en kan ervoor zorgen dat een totaalbeeld ontstaat, zodat de gewenste bedrijfsontwikkeling toekomstbestendig wordt. Meer weten? Neem dan contact op met René Beek, adviseur bij Arvalis, via 06-51843960 of via rbeek@spam-protectarvalis.nl.

Meer nieuws

Ongebruikte omgevingsvergunningen en bouwvlakken intrekken

(20 augustus 2019)

In de praktijk zijn diverse agrarische bedrijven die een deel van hun vergunning niet benutten. Bijvoorbeeld de uitbreidingsruimte die een bedrijf op...

Trots van de regio

(20 augustus 2019)

'Er moeten meer streek- en regioproducten in de supermarkt verkocht worden.’ Een uitspraak van minister Schouten van Landbouw, Natuur en...

De voordelen van bouwbegeleiding?

(20 augustus 2019)

Bouwen onder de best mogelijke condities, maar wel zonder zorgen? Dat is zeker mogelijk! Tim Lommen, bouwkundig adviseur bij Arvalis, legt u uit hoe.

...

Te koop: voormalige agrarische bedrijfswoning met ondergrond, tuin en omliggend grasland/weiland in Kessel

(20 augustus 2019)

De makelaars van Arvalis hebben zich als geen ander gespecialiseerd in alles wat met vastgoed in het buitengebied te maken heeft. Om u te wijzen op al...

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(20 augustus 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...