Eerste editie Bio inspiratie DAG

De eerste editie van de Bio inspiratie DAG vindt plaats op donderdag 4 juli op de locatie van WUR | Open Teelten in Vredepeel. Een evenement dat interessant is voor zowel akkerbouwers als veehouders, voor biologische boeren, boeren in omschakeling én geïnteresseerde gangbare boeren.

Verschillende actuele onderwerpen uit de biologische sector komen tijdens het evenement aan bod. Zo wordt er ingegaan op thema’s als compost, beheersing van ziekten en plagen en bodemkwaliteit. Diverse proeven en demonstraties zijn gedurende de dag te bekijken, waaronder mechanische onkruidbestrijdingstechnieken, ploegen versus niet-kerende grondbewerking en nieuwe voedergewassen. Bovendien kunnen de bezoekers onder het genot van biologische hapjes het gesprek aangaan met ervaringsdeskundigen, machineontwikkelaars en -leveranciers en collega-boeren.

De Bio inspiratie DAG is een initiatief van Vereniging BioLogisch Limburg. Dit netwerk van biologische ondernemers in Limburg stimuleert en professionaliseert de biologische land- en tuinbouw door samen te werken op het gebied van afzet, kennis en belangenbehartiging. Voor de Bio inspiratie DAG werkt de vereniging samen met Arvalis, WUR | Open Teelten en Land & Co. Arvalis is ook van de partij op 4 juli om met de aanwezige (biologische) boeren het gesprek aan te gaan.

Komt u gedag zeggen? Kijk voor meer informatie over de Bio inspiratie DAG op de website van BioLogisch Limburg.

Meer nieuws

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(17 juli 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2019

(21 juni 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2019.

PAS uitspraak op 29 mei zorgt voor veel onrust

(19 juni 2019)

Er is al veel aandacht in de media over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de Programmatische Aanpak Stikstof. Door de uitspraak zijn...

Afroming overdracht fosfaatrechten gestegen van 10 naar 20 procent

(19 juni 2019)

Doordat in 2018 te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, is het sectorplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo) overschreden. Dat is in strijd...

Overdrachtsbelasting: puzzelen loont de moeite

(19 juni 2019)

Door slim om te gaan met overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning in het buitengebied is flink belasting te besparen. Hoe u dat doet? Lees...