Eerste editie Bio inspiratie DAG

De eerste editie van de Bio inspiratie DAG vindt plaats op donderdag 4 juli op de locatie van WUR | Open Teelten in Vredepeel. Een evenement dat interessant is voor zowel akkerbouwers als veehouders, voor biologische boeren, boeren in omschakeling én geïnteresseerde gangbare boeren.

Verschillende actuele onderwerpen uit de biologische sector komen tijdens het evenement aan bod. Zo wordt er ingegaan op thema’s als compost, beheersing van ziekten en plagen en bodemkwaliteit. Diverse proeven en demonstraties zijn gedurende de dag te bekijken, waaronder mechanische onkruidbestrijdingstechnieken, ploegen versus niet-kerende grondbewerking en nieuwe voedergewassen. Bovendien kunnen de bezoekers onder het genot van biologische hapjes het gesprek aangaan met ervaringsdeskundigen, machineontwikkelaars en -leveranciers en collega-boeren.

De Bio inspiratie DAG is een initiatief van Vereniging BioLogisch Limburg. Dit netwerk van biologische ondernemers in Limburg stimuleert en professionaliseert de biologische land- en tuinbouw door samen te werken op het gebied van afzet, kennis en belangenbehartiging. Voor de Bio inspiratie DAG werkt de vereniging samen met Arvalis, WUR | Open Teelten en Land & Co. Arvalis is ook van de partij op 4 juli om met de aanwezige (biologische) boeren het gesprek aan te gaan.

Komt u gedag zeggen? Kijk voor meer informatie over de Bio inspiratie DAG op de website van BioLogisch Limburg.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, oktober 2019

(18 oktober 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, oktober 2019.

Actualiteiten rondom stikstofproblematiek

(17 oktober 2019)

Het onderwerp stikstof is heden ten dage niet weg te denken uit de media, als gespreksonderwerp aan tafel en tijdens bijeenkomsten. Dit is niet zonder...

Vanaf 2020: nieuwe klasseindeling fosfaatdifferentiatie

(17 oktober 2019)

Volgens de ontwerpwijziging wordt met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe klasse-indeling doorgevoerd op de fosfaatgebruiksnormen.

Onderstaande...

Provincie Limburg doet concessies aan boeren en tuinders

(17 oktober 2019)

Verschillende medewerkers van Arvalis waren afgelopen dinsdag aanwezig bij het gouvernement in Maastricht. Bijna vijfhonderd Limburgse boeren en...

Aanpassing excretieforfaits

(17 oktober 2019)

Minister Schouten heeft deze zomer een internetconsultatie gehouden over de actualisering van de excretieforfaits. Beoogd was om de excretieforfaits...