Fosfaatverrekening 2019

Bedrijven die de fosfaatgebruiksnorm in 2019 overschrijden, kunnen gebruik maken van de fosfaatverrekening mits wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

  • Het fosfaatoverschot per hectare bouwland bedraagt maximaal 20 kilogram fosfaat;
  • De hoeveelheid fosfaat die verrekend wordt, moet in het opvolgende jaar volledig gecompenseerd worden;
  • Tot uiterlijk 31 december is er de mogelijkheid het bedrijf aan te melden voor de fosfaatverrekening bij de RVO.

Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

  • Voor de berekening van de mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid moet altijd gerekend worden met de fosfaatgebruiksnorm, dus zonder fosfaatverrekening;
  • Door de RVO wordt bij controle op de gebruiksnormen uitgegaan van het geconstateerde areaal. Dit kan afwijken van het opgegeven areaal. Verschil tussen opgegeven en geconstateerd areaal kan tot gevolg hebben dat mogelijk niet wordt voldaan aan de voorwaarden, omdat het fosfaatoverschot hierdoor groter is dan 20 kilogram fosfaat per hectare bouwland, of mogelijk in het opvolgende jaar het overschot niet volledig wordt gecompenseerd;
  • Het is niet mogelijk om twee achtereenvolgende kalenderjaren gebruik te maken van de fosfaatverrekening. In het opvolgende jaar dient immers het volledig fosfaatoverschot gecompenseerd te worden.

Is bovenstaande op u van toepassing en heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met onderstaande adviseur in uw regio:

Noord - Leo Peters - 06-55720246
Midden - Maarten van Cruchten - 06-57593986
Zuid - Gido Lemmens - 06-55720240

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, oktober 2019

(18 oktober 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, oktober 2019.

Actualiteiten rondom stikstofproblematiek

(17 oktober 2019)

Het onderwerp stikstof is heden ten dage niet weg te denken uit de media, als gespreksonderwerp aan tafel en tijdens bijeenkomsten. Dit is niet zonder...

Vanaf 2020: nieuwe klasseindeling fosfaatdifferentiatie

(17 oktober 2019)

Volgens de ontwerpwijziging wordt met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe klasse-indeling doorgevoerd op de fosfaatgebruiksnormen.

Onderstaande...

Provincie Limburg doet concessies aan boeren en tuinders

(17 oktober 2019)

Verschillende medewerkers van Arvalis waren afgelopen dinsdag aanwezig bij het gouvernement in Maastricht. Bijna vijfhonderd Limburgse boeren en...

Aanpassing excretieforfaits

(17 oktober 2019)

Minister Schouten heeft deze zomer een internetconsultatie gehouden over de actualisering van de excretieforfaits. Beoogd was om de excretieforfaits...