Goed voor de bodem; maar ook goed voor de portemonnee?

De waarde van een stuk grond wordt door veel factoren bepaald. Al deze factoren worden in de dagelijkse praktijk van makelaar of taxateur meegewogen om uiteindelijk te komen tot een inschatting van een marktwaarde.

Het gaat bijvoorbeeld om zaken als ligging in welke regio, de toegestane bestemming en gebruik. Is het een groot courant perceel of is de vorm slecht met een veelheid aan hoeken, en dus lastiger te bewerken? Ook grondsoort en geschiktheid voor bepaalde teelten, het opbrengend vermogen, is van invloed, net als beschikbaarheid van (grond)water, of net het ontbreken van vocht. Is daarop gereageerd met de aanleg van drainage en/of een beregeningsput?

Zo komen we langzaam tot het onderwerp van dit verhaal; welke invloed heeft een goede bodemvruchtbaarheid dan op de waarde van een perceel grond, en dan met name in landbouwkundige zin?  De laatste jaren is dit aspect behoorlijk naar de achtergrond verschoven. Vaak hoor je dat de moderne boer zijn grond alleen maar bekijkt vanaf z’n trekker of erger nog via de satelliet. Wie graaft er nog eens een kuil of gaat met de grondboor rond? Kijkt wat er in de bodem gebeurt en te zien is?

Grond is dan een productiemiddel geworden waar door onvoldoende aandacht niet het maximale profijt van gehaald wordt. En dit ondanks de hoge kostprijs van grond. Begrijpelijk; onder de druk van tijd en uit de ketens ligt de focus vaak op de korte termijn. Resultaat is dat de laatste decennia de landbouwbodems onder deze druk verslechterd zijn als het gaat om de vruchtbaarheid. Circa 50 procent van de gronden zijn verdicht, in de bodem is veel minder bodemleven in de vorm van  bacteriën, schimmels en allerlei wormen aanwezig en organische stof en aanwezigheid van sporenelementen zijn verminderd. Op langere termijn is dit niet houdbaar.

Net als dat de teruggang een geleidelijk proces is, is ook het opbouwen van een goede gezonde bodem een kwestie van jaren. Feitelijk is het een investering in de toekomst dan wel voor de volgende generatie.  

De aandacht in de landbouw verschuift langzaam maar zeker richting meer duurzaamheid, naar een zogenaamde veerkrachtige landbouw. Daar hoort ook aandacht voor zaken als bodemvruchtbaarheid bij. Waarom is dit belangrijk; natuurlijke processen in de bodemzorgen voor voedingsstoffen, houden water vast, zorgen voor bodemorganismen en creëren een lage ziektedruk.

Uiteindelijk, is de overtuiging, zullen bovenstaande zaken een grotere rol gaan spelen in waarderingen van gronden. Bodems zullen meer en vaker beoordeeld gaan worden op vruchtbaarheid. Met het oog zie je al veel in de bouwvoor; kruimelige structuur, hoe diep is de beworteling, hoe is de waterhuishouding en zit er wel bodemleven in? Chemische analyse vult dit eventueel nog aan.

En het antwoord op de vraag; op korte termijn waarschijnlijk niet, maar over langere tijd heel waarschijnlijk wel.

Wilt u meer weten over de waardering van gronden? Neem dan contact op met Frank Kessels, taxateur/makelaar bij Arvalis, via FKessels@spam-protectarvalis.nl of 06-55720209.

Meer nieuws

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(17 juli 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2019

(21 juni 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2019.

PAS uitspraak op 29 mei zorgt voor veel onrust

(19 juni 2019)

Er is al veel aandacht in de media over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de Programmatische Aanpak Stikstof. Door de uitspraak zijn...

Afroming overdracht fosfaatrechten gestegen van 10 naar 20 procent

(19 juni 2019)

Doordat in 2018 te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, is het sectorplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo) overschreden. Dat is in strijd...

Overdrachtsbelasting: puzzelen loont de moeite

(19 juni 2019)

Door slim om te gaan met overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning in het buitengebied is flink belasting te besparen. Hoe u dat doet? Lees...