Handreiking BEX gewijzigd

Onlangs is een nieuwe handreiking BEX (Bedrijfsspecifieke Excretie Melkvee) gepubliceerd door de RVO. Een van de wijzigingen in deze nieuwe handreiking is dat RVO als voorwaarde stelt dat de ‘uitdraai’ van de BEX-berekening uiterlijk 1 februari van het volgende kalenderjaar in de administratie moet zijn opgenomen. Als na 1 februari de BEX-berekening wordt aangepast, moet de voorliggende berekening bewaard blijven.

Tevens is de voorwaarde opgenomen dat de invoergegevens van de BEX overeen dienen te komen met de invoergegevens in de databank van de ‘Kringloopwijzer’.

Tenslotte staan in de nieuwe handreiking enkele rekenkundige aanpassingen, waaronder de bepaling van de samenstelling vers gras, afvoer van fosfor in melk, de energie behoefte van kalveren tot veertien dagen en de bepaling van de ammoniakemissie.

Om ervoor te zorgen dat aan de voorwaarden voldaan wordt, is het van belang dat tijdig alle gegevens compleet op het bedrijf aanwezig zijn en juist in het rekenprogramma worden ingevoerd dan wel ingelezen. Het niet voldoen aan de voorwaarden kan immers tot gevolg hebben dat de uitkomsten van de BEX niet worden geaccepteerd en binnen de gebruiksnormenberekening en de forfaitaire productienormen worden gehanteerd.

Het hanteren van de forfaitaire productienormen kan gevolgen hebben op de gebruiksnormen, verwerkingsplicht en grondgebondenheid. Daarnaast kan het niet voldoen aan de gebruiksnormen tot gevolg hebben dat, in geval gebruik wordt gemaakt van derogatie, deze wordt ingetrokken. Kortom, er ontstaat een kettingreactie met grote nadelige gevolgen.

Heeft u vragen over bovenstaande wijzigingen en de gevolgen hiervan voor uw specifieke situatie? Neem dan contact op met onderstaande adviseur in uw regio:

Noord - Leo Peters - 06-55720246
Midden - Maarten van Cruchten - 06-57593986
Zuid - Gido Lemmens - 06-55720240

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, oktober 2019

(18 oktober 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, oktober 2019.

Actualiteiten rondom stikstofproblematiek

(17 oktober 2019)

Het onderwerp stikstof is heden ten dage niet weg te denken uit de media, als gespreksonderwerp aan tafel en tijdens bijeenkomsten. Dit is niet zonder...

Vanaf 2020: nieuwe klasseindeling fosfaatdifferentiatie

(17 oktober 2019)

Volgens de ontwerpwijziging wordt met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe klasse-indeling doorgevoerd op de fosfaatgebruiksnormen.

Onderstaande...

Provincie Limburg doet concessies aan boeren en tuinders

(17 oktober 2019)

Verschillende medewerkers van Arvalis waren afgelopen dinsdag aanwezig bij het gouvernement in Maastricht. Bijna vijfhonderd Limburgse boeren en...

Aanpassing excretieforfaits

(17 oktober 2019)

Minister Schouten heeft deze zomer een internetconsultatie gehouden over de actualisering van de excretieforfaits. Beoogd was om de excretieforfaits...