Heeft u uw energiebesparende maatregelen al ingediend?

We hebben het in eerdere nieuwsbrieven al benadrukt, maar vanwege het grote belang nogmaals deze herinnering: vanaf 1 juli moet u – afhankelijk van uw omvang - voldoen aan de Wet Informatieplicht Energiebesparing. U moet dan rapporteren over uw genomen of (nog) te nemen energiebesparende maatregelen.

Waar gaat het over?

Ondernemingen die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken én onder het Activiteitenbesluit vallen, hebben een informatieplicht voor energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend. Deze energiebesparende maatregelen dienen vóór 1 juli 2019 gemeld te zijn met E-Herkenning op het E-loket bij de RVO. Voor wat betreft het energieverbruik telt ook het verbruik van de energie mee die zelf opgewekt is, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Het energieverbruik geldt per inrichting (locatie) en het verbruik in 2018 (of eventueel 2017; volledig kalenderjaar) is hierbij bepalend. Bedrijven met meerdere locaties moeten per inrichting bepalen of de informatieplicht van toepassing is en actie ondernemen.

Voor wie?

De regeling is van toepassing op ondernemingen die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken én onder het Activiteitenbesluit vallen. Ondernemingen die niet onder het Activiteitenbesluit vallen, hebben een Omgevingsvergunning milieu en zijn hiermee vrijgesteld van de informatieplicht aangezien de energievoorschriften voor deze inrichtingen al zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Ook glastuinbouw inrichtingen/locaties die vallen onder het CO2 vereveningssysteem zijn vrijgesteld van de informatie verplichting, alsmede inrichtingen die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem of het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie.

Heeft u nog geen contact met ons gehad en denkt u aan de melding te moeten voldoen, dan horen wij graag van u. Er zijn verschillende manieren waarop wij u kunnen ondersteunen (op afstand of met een persoonlijke afspraak). Twijfelt u of u aan de melding moet voldoen, doorloop dan het door ons opgestelde STROOMSCHEMA. Danny Meulepas (06-14669886/dmeulepas@spam-protectarvalis.nl) is u graag van dienst, ook als u na het doorlopen van het schema nog twijfels heeft.

Meer nieuws

Ongebruikte omgevingsvergunningen en bouwvlakken intrekken

(20 augustus 2019)

In de praktijk zijn diverse agrarische bedrijven die een deel van hun vergunning niet benutten. Bijvoorbeeld de uitbreidingsruimte die een bedrijf op...

Trots van de regio

(20 augustus 2019)

'Er moeten meer streek- en regioproducten in de supermarkt verkocht worden.’ Een uitspraak van minister Schouten van Landbouw, Natuur en...

De voordelen van bouwbegeleiding?

(20 augustus 2019)

Bouwen onder de best mogelijke condities, maar wel zonder zorgen? Dat is zeker mogelijk! Tim Lommen, bouwkundig adviseur bij Arvalis, legt u uit hoe.

...

Te koop: voormalige agrarische bedrijfswoning met ondergrond, tuin en omliggend grasland/weiland in Kessel

(20 augustus 2019)

De makelaars van Arvalis hebben zich als geen ander gespecialiseerd in alles wat met vastgoed in het buitengebied te maken heeft. Om u te wijzen op al...

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(20 augustus 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...