Heeft u uw energiebesparende maatregelen al ingediend?

We hebben het in eerdere nieuwsbrieven al benadrukt, maar vanwege het grote belang nogmaals deze herinnering: vanaf 1 juli moet u – afhankelijk van uw omvang - voldoen aan de Wet Informatieplicht Energiebesparing. U moet dan rapporteren over uw genomen of (nog) te nemen energiebesparende maatregelen.

Waar gaat het over?

Ondernemingen die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken én onder het Activiteitenbesluit vallen, hebben een informatieplicht voor energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend. Deze energiebesparende maatregelen dienen vóór 1 juli 2019 gemeld te zijn met E-Herkenning op het E-loket bij de RVO. Voor wat betreft het energieverbruik telt ook het verbruik van de energie mee die zelf opgewekt is, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Het energieverbruik geldt per inrichting (locatie) en het verbruik in 2018 (of eventueel 2017; volledig kalenderjaar) is hierbij bepalend. Bedrijven met meerdere locaties moeten per inrichting bepalen of de informatieplicht van toepassing is en actie ondernemen.

Voor wie?

De regeling is van toepassing op ondernemingen die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken én onder het Activiteitenbesluit vallen. Ondernemingen die niet onder het Activiteitenbesluit vallen, hebben een Omgevingsvergunning milieu en zijn hiermee vrijgesteld van de informatieplicht aangezien de energievoorschriften voor deze inrichtingen al zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Ook glastuinbouw inrichtingen/locaties die vallen onder het CO2 vereveningssysteem zijn vrijgesteld van de informatie verplichting, alsmede inrichtingen die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem of het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie.

Heeft u nog geen contact met ons gehad en denkt u aan de melding te moeten voldoen, dan horen wij graag van u. Er zijn verschillende manieren waarop wij u kunnen ondersteunen (op afstand of met een persoonlijke afspraak). Twijfelt u of u aan de melding moet voldoen, doorloop dan het door ons opgestelde STROOMSCHEMA. Danny Meulepas (06-14669886/dmeulepas@spam-protectarvalis.nl) en Dennis Beunen (06-22536654/dbeunen@spam-protectarvalis.nl) zijn u graag van dienst, ook als u na het doorlopen van het schema nog twijfels heeft.

Meer nieuws

Jubileumevent Schrijnwerkers Plants

(14 juni 2019)

Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum en de officiële opening van de nieuwe plantenkwekerij, houdt Schrijnwerkers Plants op 16 juni een open...

PAS op de plaats

(29 mei 2019)

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed vandaag twee belangrijke uitspraken met betrekking tot de werking van het Programma Aanpak...

Nieuwsbrief Arvalis, mei 2019

(24 mei 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, mei 2019.

Subsidie sanering varkenshouderij; iets voor mij?

(23 mei 2019)

Bedrijven die op een locatie willen stoppen met het houden van varkens (incl. overige intensieve veehouderij) kunnen - onder voorwaarden - in...

Meedenken over de invulling van het nieuwe GLB. Het kan vanaf nu!

(21 mei 2019)

De komende periode vinden door heel Nederland bijeenkomsten plaats waarin boeren en tuinders mee mogen denken over het nieuwe GLB. Ook in onze regio...