Hoe staat het met PAS?

Het Programma Aanpak Stikstof, kortweg het PAS, is een veelgehoord begrip in de media geworden. Na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei is heel Nederland stil komen te liggen. De rechtszaak was in eerste instantie tegen vergunningen voor veehouders aangespannen. Maar ondertussen kunnen er geen woningen meer gebouwd worden, worden wegverbredingen geschrapt en moet de maximumsnelheid op sommige autosnelwegen omlaag.

Hoe is het mogelijk dat het PAS, een programma dat ambtenaren tien jaar hebben voorbereid, ineens afgeschoten wordt? Het antwoord is heel simpel. In de Europese Habitatrichtlijn die onze natuur beschermt, staat duidelijk dat nieuwe activiteiten geen negatieve effecten mogen hebben op beschermde natuurgebieden. Nu heeft alles wat wij als mensen ondernemen een effect op de natuur. Soms positief, maar soms ook negatief.

In het PAS was opgenomen dat in een periode van tien jaar, de totale positieve effecten significant groter moesten zijn dan de negatieve. De Raad van State heeft geoordeeld dat de Habitatrichtlijn inhoudt dat ieder negatief effect direct verbonden moet zijn aan een minimaal even groot positief effect. Een nuanceverschil, maar het resultaat is wel dat er in Den Haag een crisisteam is opgericht.

De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State gaan veel verder dan alleen het niet doorgaan van de aangevochten vergunningen. Circa 3.300 gemelde activiteiten met negatieve effecten voor de natuur zijn nu illegaal. Een waarschijnlijk veel groter aantal activiteiten met een minimaal negatief effect, welke in het PAS nog meldingsvrij waren, zijn nu ook niet meer toegestaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook beweiden en bemesten. Ook over deze handelingen heeft de rechter geoordeeld dat ze vergunningplichtig zijn.

Het oplossen van de stikstofproblematiek is niet makkelijk. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft deze taak aan de heer Johan Remkes gegeven. Hij mag als voorzitter van het adviescollege Stikstofproblematiek, samen met negen anderen, met aanbevelingen en oplossingsrichtingen komen over hoe om te gaan met vergunningverlening na de uitspraak van de Raad van State.

Tot begin september had iedereen in Nederland de kans om zijn of haar zienswijze op deze problematiek naar de commissie te sturen. LTO heeft dit, in samenwerking met onder andere de LLTB, natuurlijk ook gedaan. Het uitgangspunt is dat er ontwikkelingsruimte voor de veehouderij moet blijven bestaan. Om dit mogelijk te maken is een gedeelte van de oplossingsrichting het mogelijk maken van natuurlijk intern, maar ook extern, salderen.

Of dit er toe gaat leiden dat ammoniak weer vrij verhandelbaar wordt, is nu nog koffiedik kijken. Dat de totale hoeveelheid ammoniak (stikstof) in Nederland beperkt is, is nu echter wel duidelijk. Wij adviseren u dan ook om zo min mogelijk ammoniak 'kwijt' te raken. Hoe u dit  het beste aan kunt pakken, verschilt per locatie. Uw Arvalis adviseur zoekt dit graag voor u uit!

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, oktober 2019

(18 oktober 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, oktober 2019.

Actualiteiten rondom stikstofproblematiek

(17 oktober 2019)

Het onderwerp stikstof is heden ten dage niet weg te denken uit de media, als gespreksonderwerp aan tafel en tijdens bijeenkomsten. Dit is niet zonder...

Vanaf 2020: nieuwe klasseindeling fosfaatdifferentiatie

(17 oktober 2019)

Volgens de ontwerpwijziging wordt met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe klasse-indeling doorgevoerd op de fosfaatgebruiksnormen.

Onderstaande...

Provincie Limburg doet concessies aan boeren en tuinders

(17 oktober 2019)

Verschillende medewerkers van Arvalis waren afgelopen dinsdag aanwezig bij het gouvernement in Maastricht. Bijna vijfhonderd Limburgse boeren en...

Aanpassing excretieforfaits

(17 oktober 2019)

Minister Schouten heeft deze zomer een internetconsultatie gehouden over de actualisering van de excretieforfaits. Beoogd was om de excretieforfaits...