Innovatieregeling opengesteld tot en met 10 september 2019

Komt jouw R&D project in aanmerking voor de MIT R&D subsidie? AgXeed vroeg deze subsidie, met behulp van TRIAS, succesvol aan voor de ontwikkeling van innovatieve lichtgewicht autonome landbouwvoertuigen.

AgXeed is een startup gericht op de ontwikkeling van innovatieve lichtgewicht autonome landbouwvoertuigen (Allround Autonomous Vehicles (AVV’s)). Het radicaal nieuwe ontwerp maakt het mogelijk om de voertuigen ‘op maat’ voor de specifieke taak te ontwikkelen. De belangrijkste doorbraak in deze benadering is de totale maximaal toegestane bodemdruk van 0,35 kilo per vierkante centimeter die gehanteerd wordt. Dit in tegenstelling tot de hedendaagse 1,1 kilo per vierkante centimeter bodemdruk van conventionele machines. Een tweede belangrijke doorbraak is het autonoom maken van landbouwvoertuigen; het voertuig analyseert zelf data en anticipeert hierop.

Met hulp van TRIAS werd de MIT R&D subsidie succesvol aangevraagd. ‘We waren al in contact met onze mogelijke softwarepartner Phact in Venray’, zegt Sander Pop, directeur AgXeed. ‘Die gesprekken zijn in een stroomversnelling geraakt toen TRIAS ons wees op de mogelijkheid om een gezamenlijke subsidie aan te vragen. Het is daarmee echt het benodigde steuntje in de rug gebleken.’

Met behulp van de MIT subsidie werken Phact en AgXeed samen aan de ontwikkeling van de basis unit van de AAV. Hierbij neemt Phact de softwarematige kant voor haar rekening en ontwikkelt AgXeed de hardware. ‘We hebben afspraken gemaakt over hoe we de ontwikkeling en ook de uiteindelijke verdeling van inkomsten gaan doen’, zegt Pop. ‘De ondersteuning van TRIAS heeft ons er toe aangezet om goed na te denken en ons plan verder aan te scherpen. Ze zijn daarnaast snel thuis in de materie en helpen je plan echt naar een volgend niveau.’ Naast de MIT is er gekeken naar andere mogelijkheden, en met succes. In april viel ook de goedkeuring van de OP-Zuid subsidie op de mat.

Van 11 juni tot uiterlijk 10 september 2019 kunnen MKB-ondernemers weer een MIT R&D aanvraag indienen. Benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor deze innovatieregeling? Neem dan contact op met Patrick Lemmens van Arvalis (06-22693273) voor een doorverwijzing.

Meer nieuws

Ongebruikte omgevingsvergunningen en bouwvlakken intrekken

(20 augustus 2019)

In de praktijk zijn diverse agrarische bedrijven die een deel van hun vergunning niet benutten. Bijvoorbeeld de uitbreidingsruimte die een bedrijf op...

Trots van de regio

(20 augustus 2019)

'Er moeten meer streek- en regioproducten in de supermarkt verkocht worden.’ Een uitspraak van minister Schouten van Landbouw, Natuur en...

De voordelen van bouwbegeleiding?

(20 augustus 2019)

Bouwen onder de best mogelijke condities, maar wel zonder zorgen? Dat is zeker mogelijk! Tim Lommen, bouwkundig adviseur bij Arvalis, legt u uit hoe.

...

Te koop: voormalige agrarische bedrijfswoning met ondergrond, tuin en omliggend grasland/weiland in Kessel

(20 augustus 2019)

De makelaars van Arvalis hebben zich als geen ander gespecialiseerd in alles wat met vastgoed in het buitengebied te maken heeft. Om u te wijzen op al...

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(20 augustus 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...