Keuze gemaakt om te stoppen. En dan?

Veel agrarische bedrijven overwegen momenteel om met hun bedrijf te stoppen. Bij het maken van een keuze geven de kosten van de benodigde investeringen, naast de hoogte van de financiering en het nog te behalen rendement, de doorslag. Omdat de regels rondom de vernieuwing van stalsystemen steeds verder aangescherpt worden en de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof uit veehouderijbedrijven steeds verder verlaagd moet worden, kiezen veel ondernemers ervoor om niet meer te investeren.

Veel varkenshouderijen meldden zich jaren geleden aan om te stoppen per 1 januari 2020. Sommigen van hen bekijken momenteel of ze toch nog door kunnen gaan middels beperkte investeringen en intern salderen. Anderen hebben besloten definitief te stoppen. Daarnaast kregen melkveebedrijven de laatste jaren met veel nieuwe regels te maken en werden ze gekort op de productie, waardoor veel van hen momenteel ook overwegen om te stoppen. En ook in de pluimveehouderij zijn er bedrijven die stoppen en met lege stallen met asbestdaken achterblijven. 

Als de keuze om al dan niet te stoppen eenmaal gemaakt is, komen er heel wat vragen op ondernemers af:

Hoe pakt de beëindiging financieel uit? Blijft er voldoende vermogen over om van te leven? Welke kosten kunnen we nog tegemoet zien - bijvoorbeeld de benodigde asbestsanering voor 2025? Wat betekent het fiscaal als mijn vermogen na de staking in Box III komt te vallen? 

Moet ik met de warme sanering varkenshouderij meedoen? Provincie Limburg stimuleert dit met de openstelling van een voorfinanciering op de landelijke regeling, die naar verwachting in mei dit jaar wordt gepubliceerd. 

Blijven de prijzen van productierechten op niveau? Kunnen die beter meteen verkocht worden, of kunnen ze beter enkele jaren verleasd worden? 

Wanneer kan ik het beste de asbest saneren? Kan ik daarbij het beste de stallen slopen of kan de locatie nog dienen voor een alternatieve bestemming door er nieuwe daken op te leggen en ze te verhuren? Biedt de regeling “Dak Vrienden” voor asbestsanering en een opstalrecht van 20 jaar voor zonnepanelen op het dak een mogelijkheid? Deze regeling is overschreven en opent weer in 2020. Komt de Provincie met een subsidie voor sloop- en/of asbestsanering? Kunnen de stallen voor mijn aanwezige andere bedrijfstak dienst gaan doen? Past dit dan ook binnen het bestemmingsplan?

Moet ik ook fiscaal beëindigen of kan ik nog met een andere bedrijfstak door als een fiscale onderneming? 

Bieden gemeenten mogelijkheden om de kosten van sloop te compenseren met bijvoorbeeld het mogen bouwen van een woning? Gemeente Peel en Maas heeft daarvoor een motie aangenomen, die in juli dit jaar moet zijn uitgewerkt en voor een aantal bedrijven uitkomst kan bieden in de verlaging van de kosten. Wat doen andere gemeenten? 

Kan mijn locatie na beëindiging verkocht worden aan bijvoorbeeld burgers? Biedt het bestemmingsplan daartoe mogelijkheden? Gemeente Nederweert maakte in december 2018 de regeling plattelandswoning weer mogelijk onder strengere voorwaarden. Er moet een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd, vergelijkbaar met burgerwoning. 

Kan ik het omvormen naar een lichte bedrijfsbestemming buiten de landbouw? Biedt het bestemmingsplan daartoe voldoende ruimte? Wat kost zo’n omschakeling en hoe veel tijd neemt dit in beslag? 

Dit zijn slechts enkele vragen die vaak naar boven komen als de keuze om te stoppen, gemaakt is. En de ene keuze heeft ook weer gevolgen voor alle andere keuzes. Gezien de complexiteit en samenhang van de verschillende onderdelen is het dan ook van belang om tijdig met de voorbereiding te beginnen en alles goed op een rij te zetten. Het is een hele puzzel met veel puzzelstukken, die in elkaar geschoven moeten worden. 

Arvalis helpt u hier graag bij met als uiteindelijke doel natuurlijk het best mogelijke resultaat voor u als ondernemer. Heeft u hier vragen over, neem contact op met Johan Heuvelmans via 06-51490276 of jheuvelmans@arvalis.nl.

Meer nieuws

Jubileumevent Schrijnwerkers Plants

(14 juni 2019)

Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum en de officiële opening van de nieuwe plantenkwekerij, houdt Schrijnwerkers Plants op 16 juni een open...

PAS op de plaats

(29 mei 2019)

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed vandaag twee belangrijke uitspraken met betrekking tot de werking van het Programma Aanpak...

Nieuwsbrief Arvalis, mei 2019

(24 mei 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, mei 2019.

Subsidie sanering varkenshouderij; iets voor mij?

(23 mei 2019)

Bedrijven die op een locatie willen stoppen met het houden van varkens (incl. overige intensieve veehouderij) kunnen - onder voorwaarden - in...

Heeft u uw energiebesparende maatregelen al ingediend?

(21 mei 2019)

We hebben het in eerdere nieuwsbrieven al benadrukt, maar vanwege het grote belang nogmaals deze herinnering: vanaf 1 juli moet u – afhankelijk van uw...