Keuze gemaakt om te stoppen. En dan?

Veel agrarische bedrijven overwegen momenteel om met hun bedrijf te stoppen. Bij het maken van een keuze geven de kosten van de benodigde investeringen, naast de hoogte van de financiering en het nog te behalen rendement, de doorslag. Omdat de regels rondom de vernieuwing van stalsystemen steeds verder aangescherpt worden en de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof uit veehouderijbedrijven steeds verder verlaagd moet worden, kiezen veel ondernemers ervoor om niet meer te investeren.

Veel varkenshouderijen meldden zich jaren geleden aan om te stoppen per 1 januari 2020. Sommigen van hen bekijken momenteel of ze toch nog door kunnen gaan middels beperkte investeringen en intern salderen. Anderen hebben besloten definitief te stoppen. Daarnaast kregen melkveebedrijven de laatste jaren met veel nieuwe regels te maken en werden ze gekort op de productie, waardoor veel van hen momenteel ook overwegen om te stoppen. En ook in de pluimveehouderij zijn er bedrijven die stoppen en met lege stallen met asbestdaken achterblijven. 

Als de keuze om al dan niet te stoppen eenmaal gemaakt is, komen er heel wat vragen op ondernemers af:

Hoe pakt de beëindiging financieel uit? Blijft er voldoende vermogen over om van te leven? Welke kosten kunnen we nog tegemoet zien - bijvoorbeeld de benodigde asbestsanering voor 2025? Wat betekent het fiscaal als mijn vermogen na de staking in Box III komt te vallen? 

Moet ik met de warme sanering varkenshouderij meedoen? Provincie Limburg stimuleert dit met de openstelling van een voorfinanciering op de landelijke regeling, die naar verwachting in mei dit jaar wordt gepubliceerd. 

Blijven de prijzen van productierechten op niveau? Kunnen die beter meteen verkocht worden, of kunnen ze beter enkele jaren verleasd worden? 

Wanneer kan ik het beste de asbest saneren? Kan ik daarbij het beste de stallen slopen of kan de locatie nog dienen voor een alternatieve bestemming door er nieuwe daken op te leggen en ze te verhuren? Biedt de regeling “Dak Vrienden” voor asbestsanering en een opstalrecht van 20 jaar voor zonnepanelen op het dak een mogelijkheid? Deze regeling is overschreven en opent weer in 2020. Komt de Provincie met een subsidie voor sloop- en/of asbestsanering? Kunnen de stallen voor mijn aanwezige andere bedrijfstak dienst gaan doen? Past dit dan ook binnen het bestemmingsplan?

Moet ik ook fiscaal beëindigen of kan ik nog met een andere bedrijfstak door als een fiscale onderneming? 

Bieden gemeenten mogelijkheden om de kosten van sloop te compenseren met bijvoorbeeld het mogen bouwen van een woning? Gemeente Peel en Maas heeft daarvoor een motie aangenomen, die in juli dit jaar moet zijn uitgewerkt en voor een aantal bedrijven uitkomst kan bieden in de verlaging van de kosten. Wat doen andere gemeenten? 

Kan mijn locatie na beëindiging verkocht worden aan bijvoorbeeld burgers? Biedt het bestemmingsplan daartoe mogelijkheden? Gemeente Nederweert maakte in december 2018 de regeling plattelandswoning weer mogelijk onder strengere voorwaarden. Er moet een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd, vergelijkbaar met burgerwoning. 

Kan ik het omvormen naar een lichte bedrijfsbestemming buiten de landbouw? Biedt het bestemmingsplan daartoe voldoende ruimte? Wat kost zo’n omschakeling en hoe veel tijd neemt dit in beslag? 

Dit zijn slechts enkele vragen die vaak naar boven komen als de keuze om te stoppen, gemaakt is. En de ene keuze heeft ook weer gevolgen voor alle andere keuzes. Gezien de complexiteit en samenhang van de verschillende onderdelen is het dan ook van belang om tijdig met de voorbereiding te beginnen en alles goed op een rij te zetten. Het is een hele puzzel met veel puzzelstukken, die in elkaar geschoven moeten worden. 

Arvalis helpt u hier graag bij met als uiteindelijke doel natuurlijk het best mogelijke resultaat voor u als ondernemer. Heeft u hier vragen over, neem contact op met Johan Heuvelmans via 06-51490276 of jheuvelmans@arvalis.nl.

Meer nieuws

Ongebruikte omgevingsvergunningen en bouwvlakken intrekken

(20 augustus 2019)

In de praktijk zijn diverse agrarische bedrijven die een deel van hun vergunning niet benutten. Bijvoorbeeld de uitbreidingsruimte die een bedrijf op...

Trots van de regio

(20 augustus 2019)

'Er moeten meer streek- en regioproducten in de supermarkt verkocht worden.’ Een uitspraak van minister Schouten van Landbouw, Natuur en...

De voordelen van bouwbegeleiding?

(20 augustus 2019)

Bouwen onder de best mogelijke condities, maar wel zonder zorgen? Dat is zeker mogelijk! Tim Lommen, bouwkundig adviseur bij Arvalis, legt u uit hoe.

...

Te koop: voormalige agrarische bedrijfswoning met ondergrond, tuin en omliggend grasland/weiland in Kessel

(20 augustus 2019)

De makelaars van Arvalis hebben zich als geen ander gespecialiseerd in alles wat met vastgoed in het buitengebied te maken heeft. Om u te wijzen op al...

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(20 augustus 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...