Meedenken over de invulling van het nieuwe GLB. Het kan vanaf nu!

De komende periode vinden door heel Nederland bijeenkomsten plaats waarin boeren en tuinders mee mogen denken over het nieuwe GLB. Ook in onze regio vinden verschillende bijeenkomsten plaats waarvoor alle agrarische ondernemers van harte uitgenodigd zijn.

Actief meedenken over en zelfs meeschrijven aan de praktische invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Die kans hebben we als sector nog nooit eerder gehad. Nu is het toch echt zover. De komende maanden worden door het hele land bijeenkomsten georganiseerd waarin de ambities van agrariërs op worden gehaald voor de invulling van het GLB na 2020. Alle agrariërs in Nederland zijn van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. 

Regio Midden
Dinsdag 4 juni        Melkveehouderij    12.30 uur – 14.30 uur    ZLTO kantoor Den Bosch
Dinsdag 4 juni        Akkerbouw (klei)    19.30 uur – 21.30 uur    ZLTO kantoor Colijnsplaat
Woensdag 5 juni    Fruit                         16.00 uur – 18.30 uur    3 Zussen, Meteren
Woensdag 5 juni    Akkerbouw (zand)  20.30 uur – 22.30 uur    ZLTO kantoor Den Bosch
Donderdag 13 juni Schapen/vleesvee 10.00 uur – 12.30 uur    ZLTO kantoor Den Bosch

Regio Zuid
Woensdag 12 juni    Alle sectoren        20.00 uur – 22.00 uur    Zaal Keulen, Klimmen
Donderdag 13 juni   Alle sectoren        20.00 uur – 22.00 uur    Baexheimerhof, Baexem
Maandag 17 juni      Alle sectoren        20.00 uur – 22.00 uur    Roelanzia, Ysselsteyn

Aanmelden kan door hier te klikken.

Indien u graag op een later moment uw bijdrage wilt leveren, vragen wij u om dit formulier in te vullen. Wij houden u vervolgens op de hoogte van de bijeenkomsten.

Achtergrond

Tot en met 2020 ontvangen agrariërs vanuit het GLB een vaste vergoeding per hectare, de betalingsrechten. De eerste voorstellen voor het toekomstig GLB van de Europese Commissie over de voorwaarden om betalingsrechten te ontvangen, zijn inmiddels bekend en zijn op sommige punten een breuk met dit verleden. Zo is er meer aandacht voor klimaat, milieu en biodiversiteit en gaan we steeds meer naar een prestatiebeloning. Het GLB 2021-2027 is bovendien minder ‘one size fits all’; Brussel bepaalt de hoofdlijnen, maar de afzonderlijke lidstaten krijgen meer dan ooit tevoren de ruimte om het Europese beleid op hun eigen manier in te vullen. Deze invulling krijgt vorm in het Nationaal Strategisch Plan (NSP) dat elk land moet opstellen.

Bijeenkomsten

Het NSP wordt geschreven door veel verschillende partijen; het Rijk (ministerie van LNV), de provincies en de waterschappen. Zij doen dit in dialoog met alle stakeholders die betrokken zijn bij het GLB. Het Rijk heeft de landbouwsector gevraagd om samen met boeren en tuinders suggesties te doen voor effectieve en praktisch inpasbare maatregelen op het erf om zo de doelen van het NSP te behalen. LTO Nederland is hiervoor een pilotproject gestart. De komende periode vinden er bijeenkomsten plaats door het hele land waarbij met boeren en tuinders in gesprek gegaan wordt om hun ideeën en ambities voor verbeteringen op het gebied van bodem, water, klimaat en biodiversiteit op te halen. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van LTO Nederland.

Noodzaak

Wat gebeurt er als we geen input leveren? Dan geeft het Rijk zelf invulling aan haar plannen, samen met de andere betrokken stakeholders. Wij moeten er echter voor zorgen dat de maatregelen die uitgevoerd moeten worden op óns erf ook efficiënt en praktisch uitvoerbaar zijn. Nu is het moment om mee te praten!
Naast het ophalen van de mogelijkheden die agrariërs zien om duurzaamheid in hun eigen bedrijfsvoering te implementeren, worden in de bijeenkomsten suggesties gevraagd om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Gelijktijdig lopen er nog 6 andere pilots in specifieke gebieden waarin concrete maatregelen in het veld worden uitgetest. Deze worden uitgevoerd door de agrarische collectieven die ter plaatse actief zijn. LTO Nederland werkt samen met BoerenNatuur, de koepelvereniging van de agrarische collectieven, om de resultaten van deze projecten in te brengen in het NSP. 

Dit project wordt gefinancierd uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. “Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

Meer nieuws

Ongebruikte omgevingsvergunningen en bouwvlakken intrekken

(20 augustus 2019)

In de praktijk zijn diverse agrarische bedrijven die een deel van hun vergunning niet benutten. Bijvoorbeeld de uitbreidingsruimte die een bedrijf op...

Trots van de regio

(20 augustus 2019)

'Er moeten meer streek- en regioproducten in de supermarkt verkocht worden.’ Een uitspraak van minister Schouten van Landbouw, Natuur en...

De voordelen van bouwbegeleiding?

(20 augustus 2019)

Bouwen onder de best mogelijke condities, maar wel zonder zorgen? Dat is zeker mogelijk! Tim Lommen, bouwkundig adviseur bij Arvalis, legt u uit hoe.

...

Te koop: voormalige agrarische bedrijfswoning met ondergrond, tuin en omliggend grasland/weiland in Kessel

(20 augustus 2019)

De makelaars van Arvalis hebben zich als geen ander gespecialiseerd in alles wat met vastgoed in het buitengebied te maken heeft. Om u te wijzen op al...

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(20 augustus 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...