Ongebruikte omgevingsvergunningen en bouwvlakken mogelijk ingetrokken

Een heel aantal agrarische bedrijven benut een deel van haar vergunningen niet. Bijvoorbeeld de uitbreidingsruimte die een bedrijf op grond van het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning heeft, maar die al geruime tijd onbenut is. Vaak komt dit doordat plannen uit het verleden later toch niet zijn uitgevoerd. Ook kan het zijn dat een deel van het bedrijf beëindigd is, maar dat de vergunning hierop niet is aangepast.

Gemeenten en omliggende ondernemers moeten bij de vaststelling van nieuwe plannen rekening houden met de vergunde rechten op een nabijgelegen locatie. Ook als deze niet aanwezig zijn. Dit betekent eveneens dat op basis van vergunningen vaak een hogere emissie van bijvoorbeeld ammoniak, geur of fijnstof vastgelegd is dan op basis van de feitelijke aanwezige dieraantallen wordt gerealiseerd.

De komende jaren gaat de wetgeving behoorlijk op de schop. Het bestemmingsplan wordt bijvoorbeeld vervangen door het omgevingsplan. Het lijkt erop dat diverse overheden gebruik willen gaan maken van de mogelijkheid om ongebruikte delen van een bouwvlak, een omgevingsvergunning of de natuurbeschermingswetvergunning te schrappen. De gevolgen hiervan zijn sterk afhankelijk van de individuele situatie.

Wilt u voorkomen dat uw rechten door de gemeente worden ingeperkt? Of heeft u ondersteuning nodig bij het in beeld brengen van de gevolgen hiervan voor uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met de ROM adviseurs van Arvalis via 0475-355700.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, september 2019

(20 september 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, september 2019.

Fosfaatverrekening 2019

(18 september 2019)

Bedrijven die de fosfaatgebruiksnorm in 2019 overschrijden, kunnen gebruik maken van de fosfaatverrekening mits wordt voldaan aan onderstaande...

Voorwaarden telen vanggewassen

(18 september 2019)

Na de oogst van mais op zand- en lössgrond dient verplicht een vanggewas geteeld te worden. Hiervoor zijn meerdere opties mogelijk die afhankelijk...

Hoe staat het met PAS?

(18 september 2019)

Het Programma Aanpak Stikstof, kortweg het PAS, is een veelgehoord begrip in de media geworden. Na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei is...

Reportage Omroep Venlo over inzet drones bij wildschadetaxatie

(18 september 2019)

Anton Winkelmolen, projectleider bij Arvalis, stond aan de wieg van het project waarbij drones worden ingezet om wildschade te taxeren. Samen met de...