Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is de termijn van terinzagelegging met twee weken verlengd. U heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen met ingang van vrijdag 26 juli 2019. De inzage- en zienswijzentermijn eindigen op 5 september 2019. Omdat de inhoud van het ontwerp verstrekkende gevolgen kan hebben voor ondernemers in het buitengebied van Someren, raden wij u aan deze goed te controleren.

U kunt het plan HIER raadplegen

Wij adviseren u hierbij vooral aandacht te hebben voor de volgende zaken:

  • Sluit de bestemming wel geheel aan bij uw (bedrijfs-)activiteiten?
  • Is het bouwvlak juist ingetekend?
  • Wat zijn de ontwikkelingen in uw omgeving? En wat zijn daarvan de mogelijk consequenties voor uw locatie?
  • Aan welke voorwaarden moet u in de toekomst voldoen? 
  • Zijn er mogelijk nieuwe, aanvullende beperkingen?

De ervaring leert dat de gemeenten het ontwerp van het bestemmingsplan vaak niet goed controleren. Ze gaan er regelmatig vanuit dat u zelf fouten met betrekking tot uw locatie opmerkt en aangeeft. Controleer het plan daarom goed en onderneem actie bij fouten of als u het niet met het plan eens bent.

Daarnaast dient u goed te bekijken of de bestemming nog voldoet aan uw huidige bedrijfsvoering en of uw toekomstplannen passen binnen de  opgenomen bestemming.

U heeft tijdens de inspraakperiode nog de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de inhoud. Doet u niets, dan zal het ontwerp ongewijzigd worden vastgesteld. Eenmaal vastgesteld, is het bestemmingsplan bindend (ook al zit er een fout in), voor zowel de gemeente als voor u. 

Heeft u ondersteuning nodig bij het in beeld brengen van de gevolgen van het ontwerp bestemmingsplan voor uw persoonlijke situatie en/of wilt u een reactie naar aanleiding hiervan indienen bij de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met één van de adviseurs van ROBA Advies via 0493-242133.
 

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, oktober 2019

(18 oktober 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, oktober 2019.

Actualiteiten rondom stikstofproblematiek

(17 oktober 2019)

Het onderwerp stikstof is heden ten dage niet weg te denken uit de media, als gespreksonderwerp aan tafel en tijdens bijeenkomsten. Dit is niet zonder...

Vanaf 2020: nieuwe klasseindeling fosfaatdifferentiatie

(17 oktober 2019)

Volgens de ontwerpwijziging wordt met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe klasse-indeling doorgevoerd op de fosfaatgebruiksnormen.

Onderstaande...

Provincie Limburg doet concessies aan boeren en tuinders

(17 oktober 2019)

Verschillende medewerkers van Arvalis waren afgelopen dinsdag aanwezig bij het gouvernement in Maastricht. Bijna vijfhonderd Limburgse boeren en...

Aanpassing excretieforfaits

(17 oktober 2019)

Minister Schouten heeft deze zomer een internetconsultatie gehouden over de actualisering van de excretieforfaits. Beoogd was om de excretieforfaits...