Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is de termijn van terinzagelegging met twee weken verlengd. U heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen met ingang van vrijdag 26 juli 2019. De inzage- en zienswijzentermijn eindigen op 5 september 2019. Omdat de inhoud van het ontwerp verstrekkende gevolgen kan hebben voor ondernemers in het buitengebied van Someren, raden wij u aan deze goed te controleren.

U kunt het plan HIER raadplegen

Wij adviseren u hierbij vooral aandacht te hebben voor de volgende zaken:

  • Sluit de bestemming wel geheel aan bij uw (bedrijfs-)activiteiten?
  • Is het bouwvlak juist ingetekend?
  • Wat zijn de ontwikkelingen in uw omgeving? En wat zijn daarvan de mogelijk consequenties voor uw locatie?
  • Aan welke voorwaarden moet u in de toekomst voldoen? 
  • Zijn er mogelijk nieuwe, aanvullende beperkingen?

De ervaring leert dat de gemeenten het ontwerp van het bestemmingsplan vaak niet goed controleren. Ze gaan er regelmatig vanuit dat u zelf fouten met betrekking tot uw locatie opmerkt en aangeeft. Controleer het plan daarom goed en onderneem actie bij fouten of als u het niet met het plan eens bent.

Daarnaast dient u goed te bekijken of de bestemming nog voldoet aan uw huidige bedrijfsvoering en of uw toekomstplannen passen binnen de  opgenomen bestemming.

U heeft tijdens de inspraakperiode nog de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de inhoud. Doet u niets, dan zal het ontwerp ongewijzigd worden vastgesteld. Eenmaal vastgesteld, is het bestemmingsplan bindend (ook al zit er een fout in), voor zowel de gemeente als voor u. 

Heeft u ondersteuning nodig bij het in beeld brengen van de gevolgen van het ontwerp bestemmingsplan voor uw persoonlijke situatie en/of wilt u een reactie naar aanleiding hiervan indienen bij de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met één van de adviseurs van ROBA Advies via 0493-242133.
 

Meer nieuws

Ongebruikte omgevingsvergunningen en bouwvlakken intrekken

(20 augustus 2019)

In de praktijk zijn diverse agrarische bedrijven die een deel van hun vergunning niet benutten. Bijvoorbeeld de uitbreidingsruimte die een bedrijf op...

Trots van de regio

(20 augustus 2019)

'Er moeten meer streek- en regioproducten in de supermarkt verkocht worden.’ Een uitspraak van minister Schouten van Landbouw, Natuur en...

De voordelen van bouwbegeleiding?

(20 augustus 2019)

Bouwen onder de best mogelijke condities, maar wel zonder zorgen? Dat is zeker mogelijk! Tim Lommen, bouwkundig adviseur bij Arvalis, legt u uit hoe.

...

Te koop: voormalige agrarische bedrijfswoning met ondergrond, tuin en omliggend grasland/weiland in Kessel

(20 augustus 2019)

De makelaars van Arvalis hebben zich als geen ander gespecialiseerd in alles wat met vastgoed in het buitengebied te maken heeft. Om u te wijzen op al...

Arvalis zoekt versterking

(20 augustus 2019)

Kom jij ons gezellige en gedreven team versterken? Arvalis groeit en is daarom op zoek naar adviseurs intensieve veehouderij, een junior makelaar...