Opnieuw twee Limburgse satellietbedrijven bij Grondig Boeren met Mais

Thieu Bongers en Pierre van Lin stappen dit jaar weer naar voren als satellietbedrijf bij Grondig Boeren met Mais Limburg. Wat is er op hun demonstratiepercelen te zien?

Bij Pierre van Lin in Kronenberg worden de volgende drie smaken opnieuw vergeleken: volvelds bemesten – op 75 centimeter zaaien, drijfmestrijenbemesting – op 75 centimeter zaaien en volvelds bemesten in combinatie met ruitzaai. Van Lin past verder gelijkzaai van het vanggewas toe.

Bij Thieu Bongers uit Kelpen-Oler wordt gekeken naar de optimalisatie van gelijkzaai van het vanggewas. De gelijkzaai wordt voor, tijdens en na het mais zaaien gezaaid en wel in twee zaaizaadhoeveelheden. Wat zou het ideaal zijn als de gelijkzaai op een effectieve manier meegezaaid kan worden met het zaaien van de mais.

Wilt u op de hoogte blijven van het project Grondig Boeren met Mais? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Grondig boeren met Maïs Limburg is een initiatief van WUR Open Teelten en wordt mede uitgevoerd door Arvalis.

Het project is gerealiseerd door bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Provincie Limburg en de LLTB.

Meer nieuws

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(17 juli 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2019

(21 juni 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2019.

PAS uitspraak op 29 mei zorgt voor veel onrust

(19 juni 2019)

Er is al veel aandacht in de media over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de Programmatische Aanpak Stikstof. Door de uitspraak zijn...

Afroming overdracht fosfaatrechten gestegen van 10 naar 20 procent

(19 juni 2019)

Doordat in 2018 te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, is het sectorplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo) overschreden. Dat is in strijd...

Overdrachtsbelasting: puzzelen loont de moeite

(19 juni 2019)

Door slim om te gaan met overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning in het buitengebied is flink belasting te besparen. Hoe u dat doet? Lees...