PAS op de plaats

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed vandaag twee belangrijke uitspraken met betrekking tot de werking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De Raad van State besliste dat het PAS niet de basis kan zijn voor het verlenen van toestemming voor activiteiten die extra stikstof veroorzaken. Met het PAS werd op voorhand toestemming gegeven voor bedrijfsontwikkelingen met gevolgen voor de natuur. De Europese wetgeving voor de natuur maakt echter duidelijk dat vooraf moet vaststaan dat er geen nadelige gevolgen voor de natuur te verwachten zijn.

Om die reden heeft de Afdeling de vergunningen van de zes veehouderijbedrijven, die een uitbreiding van hun bedrijf hadden aangevraagd, in de onderhavige uitspraak vernietigd. In de overige procedures, aangespannen door milieubewegingen, die in het licht van deze uitspraak zijn aangehouden, wordt op zeer korte termijn uitspraak gedaan. Reeds verleende, onherroepelijke vergunningen die op het PAS gebaseerd zijn, blijven volgens de Raad van State in stand.

Daarnaast is uitspraak gedaan over de vraag of het weiden van vee en het bemesten van grond ‘vergunningsvrij’ mochten worden gemaakt. Dit terwijl die activiteiten schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden vanwege de stikstof die daarbij vrijkomt. Ook hier oordeelde de Afdeling dat dit niet mag, omdat ook bij deze activiteiten niet vooraf vaststaat dat ze de natuurgebieden niet aantasten.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat dit concreet in de praktijk betekent. De overheid (Rijk, provincies) heeft nog niet gereageerd op de uitspraken en de gevolgen daarvan. Wij houden u op de hoogte wanneer meer duidelijkheid wordt gegeven.

De uitspraak betekent niet dat er helemaal geen bedrijfsontwikkeling meer mogelijk is, maar deze mogelijkheden worden wel verder beperkt. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw Arvalis adviseur.

Bekijk hier het persbericht van de Raad van State. Daar vindt u tevens een toelichtingsvideo.

Meer nieuws

Mestopslag in leegstaande stallen bij stoppers

(14 november 2019)

De stoppersregeling houdt op 1 januari 2020 op te bestaan. Ondernemers die zich voor de regeling hebben aangemeld, hebben hun opties de laatste tijd...

Te koop: vleesvarkensbedrijf in Grashoek

(14 november 2019)

De makelaars van Arvalis hebben zich als geen ander gespecialiseerd in alles wat met vastgoed in het buitengebied te maken heeft. Om u te wijzen op al...

Ontwerp paraplubestemmingsplan duurzame energie Leudal ter inzage

(14 november 2019)

De gemeente Leudal heeft vanaf 5 november tot 16 december 2019 het ontwerp paraplubestemmingsplan duurzame energie Leudal ter inzage gelegd (het...

Aan de slag met bodemanalyses

(14 november 2019)

Bodem-C-Lim presenteert op woensdag 4 december de beschikbare kennis op het gebied van bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer over de landsgrenzen...

Deelnemers GLB-pilot gezocht

(14 november 2019)

Een brug slaan tussen agrarische productie, vergroening en natuurbeheer. Dat is het kerndoel van de GLB-pilot ‘Groen, productief en levend Limburg’...