PAS op de plaats

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed vandaag twee belangrijke uitspraken met betrekking tot de werking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

De Raad van State besliste dat het PAS niet de basis kan zijn voor het verlenen van toestemming voor activiteiten die extra stikstof veroorzaken. Met het PAS werd op voorhand toestemming gegeven voor bedrijfsontwikkelingen met gevolgen voor de natuur. De Europese wetgeving voor de natuur maakt echter duidelijk dat vooraf moet vaststaan dat er geen nadelige gevolgen voor de natuur te verwachten zijn.

Om die reden heeft de Afdeling de vergunningen van de zes veehouderijbedrijven, die een uitbreiding van hun bedrijf hadden aangevraagd, in de onderhavige uitspraak vernietigd. In de overige procedures, aangespannen door milieubewegingen, die in het licht van deze uitspraak zijn aangehouden, wordt op zeer korte termijn uitspraak gedaan. Reeds verleende, onherroepelijke vergunningen die op het PAS gebaseerd zijn, blijven volgens de Raad van State in stand.

Daarnaast is uitspraak gedaan over de vraag of het weiden van vee en het bemesten van grond ‘vergunningsvrij’ mochten worden gemaakt. Dit terwijl die activiteiten schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden vanwege de stikstof die daarbij vrijkomt. Ook hier oordeelde de Afdeling dat dit niet mag, omdat ook bij deze activiteiten niet vooraf vaststaat dat ze de natuurgebieden niet aantasten.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat dit concreet in de praktijk betekent. De overheid (Rijk, provincies) heeft nog niet gereageerd op de uitspraken en de gevolgen daarvan. Wij houden u op de hoogte wanneer meer duidelijkheid wordt gegeven.

De uitspraak betekent niet dat er helemaal geen bedrijfsontwikkeling meer mogelijk is, maar deze mogelijkheden worden wel verder beperkt. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw Arvalis adviseur.

Bekijk hier het persbericht van de Raad van State. Daar vindt u tevens een toelichtingsvideo.

Meer nieuws

Even voorstellen: Danny Vermeulen

(14 november 2019)

Voor vragen over energie- en duurzaamheidsvraagstukken kunt u voortaan terecht bij Danny Vermeulen. Deze junior adviseur energie uit Velden werkt...

Te koop: landelijk gelegen woonhuis met paardenstalling en weiland in Heerlen

(14 november 2019)

De makelaars van Arvalis delen graag nog een object met u. Het betreft een landelijk gelegen en sfeervol ingericht woonhuis met paardenstalling en...

Masterclasses Optimaliseren Eiwitkringloop

(14 november 2019)

In het rapport ‘Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige veehouderij’ van de commissie grondgebondenheid zijn verschillende werkstromen...

Haalbaarheidsonderzoek naar ‘een duurzame regionale ondergrond’

(14 november 2019)

Nederland krijgt de laatste jaren steeds vaker te maken met harde regenbuien, met wateroverlast tot gevolg. Eén van de maatregelen om wateroverlast te...

Actualiteiten rondom stikstofproblematiek

(17 oktober 2019)

Op 24 oktober jl. zijn de naar aanleiding van de provinciale protesten aangepaste “Beleidsregels intern en extern salderen in Limburg” gepubliceerd....