Plannen maken in de sneeuw

Het voorjaar komt er weer aan. Je zou het buiten nog niet zeggen met de winter die eindelijk zijn echte gezicht laat zien. Terwijl de landerijen wit kleuren van het beetje sneeuw dat de klimaatverandering nog weet te overleven, worden op de meeste landbouwbedrijven alweer voorbereidingen getroffen voor het voorjaar. Binnen twee maanden rijden de tractoren weer volop op het land en zullen hopelijk de eerste gewassen alweer gezaaid zijn. Op hoop van zegen en een beter jaar als het vorige.

Enkele weken geleden was ik in Luxemburg. Op een zaterdag waren we naar Ettelbruck gereden naar een ‘jungvieh ausstellung’ van onze Luxemburgse collega’s. Als zo’n beetje de enige Nederlandse aanwezigen, was het hard werken om alle gesprekken te kunnen volgen. De mengeling van Frans en Duits maakte het er niet makkelijker op, maar de taal van de boer is universeel. Zodra het over het bruine jungvieh ging, waren de gesprekken vloeiend en alle details snel duidelijk. Tussen de vaarzen en jonge stieren werden de laatste wetenswaardigheden uitgewisseld. Later op de middag bij de afsluitende freundschaftstrunk werd door de voorzitter nog eens vol trots gewezen op het belang van de landbouw voor het karakter van de  streek en het economisch belang voor het land.

Voor ons in Nederland is nu de tijd aangebroken om de bouwplannen en bemestingsplannen te maken. Tegenwoordig gaat dit niet alleen meer om de benutting van alle ruimte die de wetgeving geeft, maar meer over hoe laat ik de kringloop maximaal zijn werk doen. Bodem, water, gewas en vakmanschap moeten hun werk doen en opbrengsten naar een optimaal niveau brengen en zorgen dat er een gezonde basis voor het opvolgend jaar ligt. Zoals boeren een universele taal spreken, is het de kunst dat deze plannen ook een gemeenschappelijke taal laten zien van de weg die de landbouw uitgaat in ons land; de kringlooplandbouw.

Zolang er nog sneeuw voorspeld is, is er nog tijd om met onze adviseurs de plannen voor het komend voorjaar op te stellen en goed voorbereid de komende periode in te gaan. Wacht niet te lang!
 

Meer nieuws

Ongebruikte omgevingsvergunningen en bouwvlakken intrekken

(20 augustus 2019)

In de praktijk zijn diverse agrarische bedrijven die een deel van hun vergunning niet benutten. Bijvoorbeeld de uitbreidingsruimte die een bedrijf op...

Trots van de regio

(20 augustus 2019)

'Er moeten meer streek- en regioproducten in de supermarkt verkocht worden.’ Een uitspraak van minister Schouten van Landbouw, Natuur en...

De voordelen van bouwbegeleiding?

(20 augustus 2019)

Bouwen onder de best mogelijke condities, maar wel zonder zorgen? Dat is zeker mogelijk! Tim Lommen, bouwkundig adviseur bij Arvalis, legt u uit hoe.

...

Te koop: voormalige agrarische bedrijfswoning met ondergrond, tuin en omliggend grasland/weiland in Kessel

(20 augustus 2019)

De makelaars van Arvalis hebben zich als geen ander gespecialiseerd in alles wat met vastgoed in het buitengebied te maken heeft. Om u te wijzen op al...

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(20 augustus 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...