Robotboer draait overuren op Dendron College Horst

 
Op dinsdag 23 oktober 2018 verhuisde de Farmbot van Fontys Hogeschool in Venlo naar het Dendron College in Horst. Een groep van acht VWO 5 leerlingen experimenteert sindsdien met de Farmbot en schrijft een profielwerkstuk over hun ervaringen.

De Farmbot werd twee jaar geleden aangeschaft uit Amerika door Arvalis en Fontys Hogeschool Venlo. Projectleider bij Arvalis, Anton Winkelmolen, ging er binnen het ‘Boer zoekt Engineer’ project van Arvalis en Fontys mee aan de slag. Winkelmolen: “De Farmbot is een Amerikaans prototype van een teeltrobot van 1,5m bij 3m die groenten teelt en daarbij handelingen als zaaien, water geven, groei monitoren, onkruid herkennen en onkruid bestrijden met grote precisie kan uitvoeren. We waren erg enthousiast over de techniek en wilden graag onderzoeken wat deze techniek kon gaan betekenen voor de professionele teelt.”

De Farmbot werd operationeel gemaakt door studenten van het GreenTechLab van Fontys in Venlo en sindsdien heeft hij op vele evenementen gestaan om bedrijven een idee te geven wat deze techniek allemaal mogelijk maakt. Omdat het transporteren van de Farmbot in de praktijk toch lastiger bleek dan gedacht, werd gezocht naar een vaste locatie. Die werd gevonden op het Dendron College in Horst.

Tom Obers, docent natuurkunde, zag mogelijkheden om zijn studenten via de Farmbot in aanraking te laten komen met nieuwe, toekomstgerichte technieken. Obers: “In het kader van hun profielwerkstuk experimenteren de studenten met het programmeren van de Farmbot. Ze onderzoeken hoe de software werkt, ze voeren teeltmonitoring uit en onderzoeken de maatschappelijke gevolgen van deze techniek. Dit profielwerkstuk vraagt samenwerking tussen een relatief grote groep leerlingen, wat weer een belangrijke vaardigheid is in het vervolgonderwijs.”

De studenten zelf zijn erg enthousiast en besteden ieder vrij uurtje aan de robot. In het begin was het nog best even aanpoten. “In het begin kwamen er maar mondjesmaat plantjes omhoog,” vertelt één van de studenten. “Toen we gingen experimenten met de verschillen tussen moestuin mix en normale potgrond en met lampen gingen werken, ging het al een stuk beter.”

“Inmiddels loopt het gesmeerd,” vertelt Obers. “De leerlingen vergelijken op dit moment twee soorten grond voor verschillende planten en een verschillende hoeveelheid water. De bak is dus als het ware in 4 delen opgesplitst. Het project loopt nog tot het einde van het schooljaar, dus ik ben erg benieuwd hoe vaak we dan inmiddels hebben kunnen oogsten.” 

LLTB voorzitter Leon Faassen benadrukt het belang van dit soort projecten. “Nederland is na de Verenigde Staten de grootste exporteur van agrarische producten. Wereldwijd worden Nederlandse boeren geroemd om hun kennis en innovatieve voorsprong. Dit maakt de agrarische sector een interessante werkgever voor veel jongeren. Projecten als deze die jongeren in contact brengt met het innovatieve vermogen van de agrarische sector, juichen wij van harte toe. De jeugd heeft immers de toekomst. Het creatieve en technische inzicht van de jonge generatie gaat ervoor zorgen dat we onze voorsprong op de rest van de wereld kunnen behouden en zelfs vergroten.”
 

Meer nieuws

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(17 juli 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2019

(21 juni 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2019.

PAS uitspraak op 29 mei zorgt voor veel onrust

(19 juni 2019)

Er is al veel aandacht in de media over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de Programmatische Aanpak Stikstof. Door de uitspraak zijn...

Afroming overdracht fosfaatrechten gestegen van 10 naar 20 procent

(19 juni 2019)

Doordat in 2018 te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, is het sectorplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo) overschreden. Dat is in strijd...

Overdrachtsbelasting: puzzelen loont de moeite

(19 juni 2019)

Door slim om te gaan met overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning in het buitengebied is flink belasting te besparen. Hoe u dat doet? Lees...