Sanering Varkenshouderij

Varkenshouders die van plan zijn om te stoppen met hun bedrijf, kunnen gebruik maken van de Saneringsregeling Varkenshouderij. Dit voorjaar wordt de regeling inhoudelijk gepubliceerd. Paul Venner licht alvast een tipje van de sluier:

“Doel van de regeling is om op korte termijn de geuroverlast te verminderen in veedichte gebieden. De sanering richt zich dan ook nadrukkelijk op de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. Veel ondernemers zullen zich afvragen; is deze regeling een daadwerkelijke optie voor mij? En als ik dit wil, komt mijn locatie dan in aanmerking? Naast veel onzekerheid is het ook van belang financiële afwegingen te maken in het gehele proces. Elk bedrijf zal individueel moeten bekijken hoe de regeling financieel uitpakt. 

Gemeentes en Provincies zijn medeverantwoordelijk voor het succes van de sanering. Zij moeten varkenshouders begeleiden bij het proces tot besluitvorming en uitvoering. Indien u besluit een subsidieaanvraag in te dienen, is ons advies om op korte termijn met uw gemeente in gesprek te gaan en de mogelijkheden te bekijken voor uw locatie. 

Op dit moment zijn slechts enkele voorwaarden bekend. Voor één van de belangrijkste voorwaarden, de hoogte van de subsidiebedragen, is dit niet het geval. Deze informatie zal dit voorjaar volgen. 

Indien de exacte voorwaarden bekend zijn, kunt u ook starten met het maken van uw definitieve keuze. Voor de duidelijkheid, indien u besluit gebruik te maken van de regeling, dient u uw activiteiten ook daadwerkelijk te staken. De productie op de betreffende locatie wordt definitief beëindigd, de varkensrechten worden doorgehaald, stallen gesloopt en de milieuvergunning wordt ingetrokken. Dit kan ook gevolgen hebben voor het bestemmingsplan.

Voor nu is er helaas nog veel onduidelijkheid maar we komen bij u terug wanneer er meer bekend is.”

Arvalis is u bij bovengenoemde procedures natuurlijk als onafhankelijk adviesbureau graag van dienst, zowel op het gebied van ruimtelijke ordening als financieel advies. Voor vragen kunt u contact opnemen met Paul Venner, via pvenner@arvalis.nl of 06-83588502. 
 

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, januari 2019 2

(04 februari 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, januari 2019 editie 2

Hightech wildschadetaxaties krijgt vervolg

(30 januari 2019)

Woensdag 30 januari werden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek door Fontys Hogeschool over de hightech wildschadetaxaties.

Het onderzoek...

Vooraankondiging openstellingen POP3 Limburg

(30 januari 2019)

De provincie Limburg heeft aangekondigd dat de volgende 2 regelingen in maart opengesteld worden:

  • subsidieregeling paragraaf 2A ‘Fysieke...

Plannen maken in de sneeuw

(30 januari 2019)

Het voorjaar komt er weer aan. Je zou het buiten nog niet zeggen met de winter die eindelijk zijn echte gezicht laat zien. Terwijl de landerijen wit...

SDE+ subsidie op zonnepanelen vanaf 12 maart

(30 januari 2019)

Vanaf 12 maart 2019 kan er weer subsidie aangevraagd worden voor o.a. zonnepanelen. Onze nieuwe energieadviseur Danny Meulepas licht de voorwaarden...