SDE+ subsidie op zonnepanelen vanaf 12 maart

Vanaf 12 maart 2019 kan er weer subsidie aangevraagd worden voor o.a. zonnepanelen. Onze nieuwe energieadviseur Danny Meulepas licht de voorwaarden kort voor u toe.

“In 2019 zijn er 2 openstellingsrondes voor de stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Voor de voorjaarsronde is een budget van 5 miljard euro aangekondigd. Voor de najaarsronde verwachten we ook een budget van 5 miljard, echter de fasebedragen zijn nog niet bekend.”

De SDE+ subsidie geldt voor zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen van ≥ 15 kWp (normaliter circa 15.000 kWh productie op jaarbasis) bij een grootverbruikersaansluiting (groter dan 3x80A).

Het fasebedrag - ook wel maximum basisbedrag genoemd - is een representatie van de kostprijs van de hernieuwbare energie afkomstig van zonnepanelen in dit geval.
Voor de grootste categorie zon-PV geldt een maximaal fasebedrag van € 0,101 /kWh, waarin de volgende fases te onderscheiden zijn;

  • Fase 1 vanaf 12 maart; fasebedrag € 0,090 /kWh
  • Fase 2 vanaf 18 maart; fasebedrag € 0,101 /kWh
  • Fase 3 vanaf 25 maart; fasebedrag € 0,101 /kWh

Danny: “De prijzen van zonnepanelen en de installatie hiervan zijn de laatste jaren behoorlijk gezakt. Tevens zijn de energieprijzen gestegen door hogere overheidsheffingen (Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE)), hogere energie marktprijzen en hogere netbeheerkosten. Als gevolg hiervan kan investeren in zonnepanelen zeker lucratief zijn en is het aan te bevelen om uw situatie door te laten rekenen.”

Arvalis ondersteunt u graag bij het opstellen van een exploitatieberekening en de aanvraag SDE subsidie inclusief begeleiding op overige onderdelen om te komen tot daadwerkelijke realisatie. Bij vragen, neem contact op met Danny Meulepas via 06-14669886 of dmeulepas@arvalis.nl
 

Meer nieuws

Ongebruikte omgevingsvergunningen en bouwvlakken intrekken

(20 augustus 2019)

In de praktijk zijn diverse agrarische bedrijven die een deel van hun vergunning niet benutten. Bijvoorbeeld de uitbreidingsruimte die een bedrijf op...

Trots van de regio

(20 augustus 2019)

'Er moeten meer streek- en regioproducten in de supermarkt verkocht worden.’ Een uitspraak van minister Schouten van Landbouw, Natuur en...

De voordelen van bouwbegeleiding?

(20 augustus 2019)

Bouwen onder de best mogelijke condities, maar wel zonder zorgen? Dat is zeker mogelijk! Tim Lommen, bouwkundig adviseur bij Arvalis, legt u uit hoe.

...

Te koop: voormalige agrarische bedrijfswoning met ondergrond, tuin en omliggend grasland/weiland in Kessel

(20 augustus 2019)

De makelaars van Arvalis hebben zich als geen ander gespecialiseerd in alles wat met vastgoed in het buitengebied te maken heeft. Om u te wijzen op al...

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(20 augustus 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...