‘Tot hier en niet verder!’

Naar aanleiding van de actie van radicale dierextremisten in Boxtel vorige week stuurde LLTB-voorzitter Léon Faassen een brief naar de Limburgse media. Arvalis sluit zich volledig aan bij de woorden van de voorzitter. Lees de brief hier.

Op 15 mei publiceerde Dagblad de Limburger een uitgebreid, kritisch artikel over de bezetting van een varkenshouderij in Boxtel door dierextremisten. Daarnaast werd een groot deel van de reactie van Léon Faassen geplaatst.

Lees hieronder de brief die de LLTB-voorzitter stuurde.

De bezetting van een varkenshouderij in Boxtel door zo’n 200 radicale dierextremisten uit meer dan twintig landen mag niet worden getolereerd. In welk land leven we als we dit accepteren?

Ben je tegen het eten van vlees? Dan bezetten extremisten een stal. Ben je tegen vliegvakanties? Dan bezetten radicalen Schiphol. Ben je tegen de auto-industrie? Dan bezetten extreme figuren gewoon de bekende Nedcar-fabriek in Born of willekeurige autogarages. Ben je tegenstander van het vaccinatieprogramma? Dan bezet je als anti-vaxxer toch gewoon het consultatiebureau? Gewoon, omdat het blijkbaar kan. Het klinkt misschien wat heftig, maar het is ook een buitengewone situatie. Er moet paal en perk worden gesteld tegen extremisten en radicalen uit welke hoek dan ook.

Agrarische belangenbehartigers als de LLTB, LTO Nederland en de POV waarschuwen al langer voor de gevaren van radicale groepen als Meat de Victims. Met grof geweld dringen ze stallen binnen en brengen ze de levens van dieren in gevaar. De Nederlandse dierhouderij kent namelijk één van de hoogste welzijnsstandaarden en zwaarste hygiëneprotocollen ter wereld. Alles in het belang van de gezondheid van de dieren. De tientallen extremisten die dan ineens tussen de dieren zitten, hebben daar geen boodschap aan. Ze voelen zich blijkbaar gesteund en dat is eigenlijk ondenkbaar. Deze extremisten willen niet de dialoog aangaan, ze hebben maar één doel: geen vleesconsumptie meer in Nederland. Het zoveelste voorbeeld van een heel kleine minderheid die hun eigen mening met geweld en intimidatie probeert op te dingen aan de overgrote meerderheid. Het is een bizar fenomeen en dat moet stoppen.

Het boerengezin uit Boxtel moet een vreselijke en angstaanjagende dag hebben meegemaakt. Het hele bedrijf wordt overlopen en overgenomen door vreemden uit meer dan twintig landen. De staldeuren zijn met grof geweld geforceerd. Het was gewoon een overval. Stel u dan eens voor. De onmacht, de paniek, de boosheid van de betreffende boeren. Het doet mij en heel veel boeren, tuinders, andere ondernemers en burgers pijn.

Als de politiek, de politie en het Openbaar Ministerie hier niet keihard tegen optreden, zijn Nederlandse boeren en tuinders vogelvrij. Ook andere branches kunnen zich dan zorgen gaan maken, want in de huidige ‘emocratie’ is een zijstap naar de eerder genoemde luchtvaart- en automobielbranche snel gemaakt. Het schept een heel gevaarlijk precedent, dat zich niet beperkt tot de veehouderij en waaraan andere radicale extremisten rechten denken te kunnen ontlenen.

Laten we samen achter de getroffen ondernemer staan en tegen de radicale dierextremisten zeggen: tot hier en niet verder!

Léon Faassen, voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)

Meer nieuws

Jubileumevent Schrijnwerkers Plants

(14 juni 2019)

Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum en de officiële opening van de nieuwe plantenkwekerij, houdt Schrijnwerkers Plants op 16 juni een open...

PAS op de plaats

(29 mei 2019)

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed vandaag twee belangrijke uitspraken met betrekking tot de werking van het Programma Aanpak...

Nieuwsbrief Arvalis, mei 2019

(24 mei 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, mei 2019.

Subsidie sanering varkenshouderij; iets voor mij?

(23 mei 2019)

Bedrijven die op een locatie willen stoppen met het houden van varkens (incl. overige intensieve veehouderij) kunnen - onder voorwaarden - in...

Heeft u uw energiebesparende maatregelen al ingediend?

(21 mei 2019)

We hebben het in eerdere nieuwsbrieven al benadrukt, maar vanwege het grote belang nogmaals deze herinnering: vanaf 1 juli moet u – afhankelijk van uw...