Trots van de regio

'Er moeten meer streek- en regioproducten in de supermarkt verkocht worden.’ Een uitspraak van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die begin augustus werd gepubliceerd. Vanuit de consument is er een groeiende vraag naar lokaal aanbod. Ook veel Limburgse producenten hebben de behoefte om hun producten regionaal te verkopen. Veel mensen kunnen zich wel vinden in de uitspraak van minister Schouten, maar realisatie blijkt lastig.

De woorden streekproducten en regioproducten worden vaak door elkaar gebruikt, maar er zit zeker wel onderscheid in. Regioproducten zijn kenmerkende producten van de regio, die regionaal worden gedistribueerd. Het zijn producten uit de eigen omgeving waarbij de afstand tot de teler in kilometers kort is. Streekproducten zijn kenmerkende producten uit een bepaalde streek die landelijk of zelfs internationaal worden gedistribueerd, zoals Gouda Holland.

Als een grote supermarktketen in Nederland zegt dat ze groenten en fruit zo dichtbij als mogelijk en zo ver weg als noodzakelijk inkopen, mag je verwachten dat die supermarkten tijdens het blauwe bessen seizoen blauwe bessen uit Nederland aanbieden. Zeker in Limburg. Opvallend genoeg waren Nederlandse blauwe bessen slechts enkele weken te koop. Het merendeel van het seizoenfruit kwam ook deze zomer weer van ver weg. Dit was één van de redenen voor de aangekondigde ‘handelsmissie in eigen land’.

Er is wel degelijk een groeiende vraag voor regionale producten vanuit de consument. Consumenten worden bewuster van de producten die ze kopen. Maar in de supermarkt kopen ze toch vaak die buitenlandse bessen, omdat ze niet kijken naar de herkomst of omdat ze geen andere keus hebben in het schap. Wanneer een consument gedreven is om seizoenproducten van lokale producenten te kopen, zijn er in Limburg voldoende mogelijkheden om deze direct bij de boer te kopen. Voor veel consumenten blijft de supermarkt echter de plek waar ze inkopen doen; naast prijs is gemak een belangrijke factor.

Ook veel Limburgse boeren hebben de behoefte om hun producten te verkopen in de regio waar het wordt gemaakt, om hun trots en passie te delen. Het zou dan ook mooi zijn als producten van lokale producenten zichtbaar in de lokale supermarkt komen te liggen.

Vraag en aanbod lijken er te zijn. Toch blijkt het lastig om dit te realiseren. Zo is inkopen op grote schaal gunstiger voor de prijs en de prijs is zowel bij supermarkten als consumenten veelal doorslaggevend. Het is goed dat er eens wordt uitgezocht waar de knelpunten zitten en hoe (of) dit anders kan. De uitspraak van minister Schouten geeft geen directe oplossing. Veel ondernemers zijn daarom op zoek naar alternatieve routes om toch (een deel van) hun producten lokaal te verkopen. Deze alternatieve routes worden vaak onder de term ‘korte ketens’ gezet.

Een belangrijk element van korte ketens, dat ook door minister Schouten werd benoemd, is het herstellen van de verbinding tussen consument en boer. Die verbinding is essentieel, bijvoorbeeld om wederzijds begrip te creëren. De consumenten hebben nog niet door wat voor invloed ze hebben op het huidige voedselsysteem. Ze zijn gewend, en daarmee verwend, dat ze alle producten kunnen krijgen wanneer ze dat willen. Eten volgens de seizoenen klinkt voor een grote groep vaag bekend. Het is daarom belangrijk dat de consument weer leert en zich realiseert waar het eten vandaan komt, wat hiervoor nodig is en dat producten niet jaarrond verkrijgbaar zijn in Nederland.

Om ondernemers in Limburg te ondersteunen in hun voornemen om zelf, of met behulp van gelijkgestemden, door een korte keten hun afnemers te bedienen, hebben de provincie Limburg, de LLTB, Arvalis, LIOF en Bluehub hun krachten gebundeld in ‘Kiempunt Korte Keten – de Hub voor Korte Ketens in Limburg’. Kiempunt Korte Ketens houdt tijdens de Dutch Food Week een evenement voor ondernemers in de korte keten. Dit evenement vindt plaats op woensdagochtend 9 oktober bij Villa Flora in Venlo. Meerdere informatie volgt.

Wilt u meer weten over Kiempunt Korte Ketens? Neem dan contact op met Leandra Schmitz via 06-51588647.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, november 2019

(15 november 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, november 2019.

Bijeenkomsten voor boerderijproof GLB

(14 november 2019)

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt vernieuwd per 2021. Boeren en tuinders wordt vanaf dat moment gevraagd extra maatregelen te nemen op...

Kabinet presenteert maatregelenpakket stikstof

(14 november 2019)

Gisteren, op woensdag 13 november, heeft het kabinet een maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek gepresenteerd. Reden hiervoor is de grote...

Expertise duurzame energie binnen Arvalis

(14 november 2019)

Door klimaatverandering is nu sprake van een energietransitie. Hierbij wordt vooral ingezet op (grootschalige) lokale opwekking van duurzame energie...

Onderzoek met een onderbroek

(14 november 2019)

Een gezonde bodem betekent een hongerige bodem. Met een juist bodembeheer zou de grond onder uw gewassen vol moeten zitten met miljoenen kleine...