Uitspraak Raad van State over PAS op 29 mei

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet op woensdag 29 mei uitspraak over in totaal tien zaken waarbij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een rol speelt.

Het gaat over zes natuurvergunningen en vier zaken over het weiden van vee en het bemesten van landbouwgrond. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaken op 14 februari 2019 op zitting behandeld.

De twee uitspraken worden op woensdag 29 mei om 10.15 uur op de website van de Raad van State gepubliceerd, met begeleidend persbericht en toelichtende video.

Meer nieuws

Ongebruikte omgevingsvergunningen en bouwvlakken intrekken

(20 augustus 2019)

In de praktijk zijn diverse agrarische bedrijven die een deel van hun vergunning niet benutten. Bijvoorbeeld de uitbreidingsruimte die een bedrijf op...

Trots van de regio

(20 augustus 2019)

'Er moeten meer streek- en regioproducten in de supermarkt verkocht worden.’ Een uitspraak van minister Schouten van Landbouw, Natuur en...

De voordelen van bouwbegeleiding?

(20 augustus 2019)

Bouwen onder de best mogelijke condities, maar wel zonder zorgen? Dat is zeker mogelijk! Tim Lommen, bouwkundig adviseur bij Arvalis, legt u uit hoe.

...

Te koop: voormalige agrarische bedrijfswoning met ondergrond, tuin en omliggend grasland/weiland in Kessel

(20 augustus 2019)

De makelaars van Arvalis hebben zich als geen ander gespecialiseerd in alles wat met vastgoed in het buitengebied te maken heeft. Om u te wijzen op al...

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(20 augustus 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...