Wat doet u met uw bedrijf vanaf 1 januari 2020?

Op 1 januari 2020 houdt de stoppersregeling op te bestaan. Ondernemers die zich voor deze regeling hebben aangemeld, dienen tijdig hun opties af te wegen. Het schema over de ‘stoppersregeling’ (zie afbeelding) kan u hierbij helpen.

Welke keuze u ook maakt, vóór 1 januari moeten er diverse zaken geregeld worden. Kiest u ervoor om op uw locatie te blijven wonen, dan moet het bestemmingsplan gewijzigd worden en dient u tijdig leeg te draaien. Daarnaast komen zaken aan de orde als afrekenen met de fiscus en het maken van een vermogensplanning.

Kiest u ervoor om te stoppen en te verhuizen, dan moet (indien nodig) asbest gesaneerd worden vóór 1 januari 2025. Daarnaast kunnen productierechten verkocht worden en is het raadzaam om een locatiecheck uit te laten voeren. Vervolgens moet er een nieuwe locatie worden gezocht.

Ook ondernemers die besluiten om na 1 januari door te gaan, dienen tijdig met de voorbereidingen te beginnen. Zaken waaraan u dan kunt denken zijn het regelen van vergunningen, eventueel verwijderen van asbest en voldoen aan Besluit Emissiearme Huisvesting die op 1 januari 2020 in werking treedt. 

Welke keuze u ook maakt, er moeten dus diverse zaken tijdig geregeld worden. Om u te helpen bij het maken van deze keuzes, maakte Arvalis een overzichtelijk schema. Hierin staan de keuzemogelijkheden en vervolgstappen overzichtelijk weergegeven.

Heeft u hulp nodig bij de invulling van de vervolgstappen? Klik hier en vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Meer nieuws

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(17 juli 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2019

(21 juni 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2019.

PAS uitspraak op 29 mei zorgt voor veel onrust

(19 juni 2019)

Er is al veel aandacht in de media over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de Programmatische Aanpak Stikstof. Door de uitspraak zijn...

Afroming overdracht fosfaatrechten gestegen van 10 naar 20 procent

(19 juni 2019)

Doordat in 2018 te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, is het sectorplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo) overschreden. Dat is in strijd...

Overdrachtsbelasting: puzzelen loont de moeite

(19 juni 2019)

Door slim om te gaan met overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning in het buitengebied is flink belasting te besparen. Hoe u dat doet? Lees...