Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
17 juni 2021

Omgevingsvisie Venray; wat betekent dit voor uw onderneming?

De ontwerp omgevingsvisie Venray ligt van 26 mei tot en met 6 juli ter inzage. Het is van belang dat ondernemers deze kritisch bekijken. Binnen deze periode kan een zienswijze worden ingediend.

De omgevingsvisie is een ontwerp dat opgesteld is vooruitlopend op de Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting 1 juli 2022 in werking. De Omgevingsvisie wordt later ook vertaald naar een omgevingsplan. Dit wordt het nieuwe bestemmingsplan en heeft dus direct invloed op (agrarische) bedrijven en burgers.
De omgevingsvisie heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Venray en geeft onder andere een visie op de ontwikkeling van landbouw, natuur, wonen, energietransitie en waterbeheer.

Uit de omgevingsvisie blijken een aantal ambities die impact kunnen hebben op uw agrarische onderneming. Onderstaand vindt u een aantal van deze ambities terug op het gebied van ontwikkeling, emissie uitstoot, verduurzaming en grondgebruik.

Ontwikkeling

  • Er worden geen nieuwvestigingen van agrarische bedrijven toegestaan. Bedrijven die een nieuwe locatie wensen, kunnen gebruik maken van een bestaande leegstaande agrarische locatie, mits deze op een passende locatie ligt;
  • Er komt een gebiedsgerichte aanpak voor het bepalen van de ontwikkelingsmogelijkheden van (agrarische) bedrijvigheid;
  • Uitbereiding wordt alleen toegestaan op gebieden waar dit past, niet te dicht in de buurt van woonclusters en kernrandzones. Agrarische locaties dichtbij woonclusters en kernrandzones kunnen in aanmerking komen voor de Ruimte voor Ruimte regeling;
  • Er worden alleen grootschalige bedrijven toegestaan in gebieden waar dit passend is op basis van een gebiedsgerichte aanpak.

Uitstoot van emissies
Regels en instrumenten worden aangepast om de luchtkwaliteit rondom agrarische bedrijven te verbeteren. Denk hierbij aan het verbeteren van de effectiviteit van de eisen aan emissiearme stallen.

Verduurzaming landbouw
Volgens de ontwerp omgevingsvisie gaat een verdere ontwikkeling van agrarische bedrijven gepaard met verduurzaming van de landbouw, waarbij kringlooplandbouw wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

Grondgebruik
Grondgebruik wordt beperkter in verband met het aanpakken van verdroging. Teelten worden aangepast op de plek waar de grond ligt en er wordt gekeken naar andere vormen van waterbeheer.

Wilt u weten of de Omgevingsvisie Venray ook gevolgen kan hebben voor u? Neemt u dan contact op met de adviseurs en juriste van het ROM-team van Arvalis in Venlo. Zij voorzien u graag van informatie en kunnen desgewenst voor u een zienswijze indienen.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
arend-jan-cuperus
Roermond
Projectmanagement
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Nuth
Bedrijfsadvies
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
guido-schriever
Roermond
Projectmanagement
huub-janssen
Roermond
Bedrijfsadvies
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-caubergh
Roermond
Projectmanagement
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
kevin-achten
Roermond
Makelaardij
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Nuth
Bedrijfsadvies
marion-wouters
Nuth
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
mark-wijers
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
patricia-joosten
Roermond, Nuth
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-simons
Roermond
Projectmanagement
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond
Bedrijfsadvies
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
tim-lommen
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
timon-dols
Roermond, Nuth
Makelaardij
Vragen over asbestsanering en omgevingsvergunningen? Bel me! Pieter Stox, Bouwkundig adviseur
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten