Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
23 februari 2021

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 3’ van de gemeente Someren ter inzage

Sinds 18 februari ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied - Deelgebied 3’ ter inzage voor een periode van 6 weken. Controleer deze goed omdat de inhoud verstrekkende gevolgen kan hebben.

De inzage- en zienswijzentermijn eindigt op 1 april 2021. Het plan is online te raadplegen via: Buitengebied Someren – Deelgebied 3

Wij adviseren ondernemers in het buitengebied van Someren bij het bestuderen van het plan, vooral aandacht te hebben voor:

  • Sluit de bestemming wel geheel aan bij uw (bedrijfs-)activiteiten?
  • Is het bouwvlak juist ingetekend?
  • Wat zijn de ontwikkelingen in uw omgeving? En wat zijn daarvan de mogelijk consequenties voor uw locatie?
  • Aan welke voorwaarden moet u in de toekomst voldoen?
  • Zijn er mogelijk nieuwe, aanvullende beperkingen?

De ervaring leert dat de gemeenten het ontwerp van het bestemmingsplan niet goed controleren. Ze gaan er regelmatig vanuit dat u zelf fouten met betrekking tot uw locatie opmerkt en aangeeft. Controleer het plan daarom goed en onderneem actie bij fouten of als u het niet met het plan eens bent.

Daarnaast dient u goed te bekijken of de bestemming nog voldoet aan uw huidige bedrijfsvoering en of uw toekomstplannen passen binnen de opgenomen bestemming.

U heeft tijdens de inspraakperiode nog de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de inhoud. Doet u niets, dan zal het ontwerp ongewijzigd worden vastgesteld. Eenmaal vastgesteld, is het bestemmingsplan bindend (ook al zit er een fout in), voor zowel de gemeente als voor u.

Heeft u ondersteuning nodig bij het in beeld brengen van de gevolgen van het ontwerp bestemmingsplan voor uw persoonlijke situatie of wilt u een reactie naar aanleiding hiervan indienen bij de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met een van de adviseurs van ROBA Advies via 0493-242133.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

Vragen over bedrijfsopvolging of vergunningen? Bel me! Marion Wouters, Adviseur
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten