De juiste taal spreken en de regels kennen

Axel en Nicole Wegmann

Axel en Nicole kochten in de zomer van 2011 een groot stuk grond, grenzend aan hun woonboerderij. Op het perceel stonden twee grote vervallen schuren van een voormalige broederij en een legkippenbedrijf. Bij Axel en Nicole ontstond het idee om deze schuren te verbouwen tot twee luxe vakantiewoningen. Maar dan moest wel eerst de bestemming gewijzigd worden.

“Een vriendin van ons uit de agrarische sector, adviseerde ons contact op te nemen met Lei Peeters van Arvalis,” vertelt Nicole. “Een initiatief als dat van ons staat of valt met het spreken van de juiste taal. In dit geval de taal van de gemeente. En die taal spraken wij niet.”

In 2013 zou het bestemmingsplan van de gemeente Bergen gewijzigd worden en Lei adviseerde Axel en Nicole hierop mee te liften om zo de nodige kosten te besparen. In de tijd die hieraan vooraf ging, zorgde Lei dat de benodigde ruimtelijke onderbouwing met de noodzakelijke onderzoeken en landschappelijke inpassing gereed gemaakt werd. En dat het al door de gemeente beoordeeld werd, zodat deze op het moment suprême, direct ingediend kon worden.

“Het toegekend krijgen van zo’n verzoek, staat of valt met het gebruiken van de juiste taal volgens de regels van de gemeente,” vertelt Nicole. “En zowel de taal als de regels, kenden wij niet. Dus daarvoor was de expertise van Lei onmisbaar.”

Lei: “Soms is het zo simpel als het gebruiken van de juiste woorden. Om maar een voorbeeld te noemen; gebruik je het woord ‘manage’ in je plan, dan gaan de hakken in het zand. Gebruik je in plaats daarvan het woord ‘paardenhouderij’ wordt er ineens heel anders tegen je plan aangekeken. Wat dat aangaat is in het aanvragen van een bestemmingswijziging, het kiezen van het juiste moment en de juiste bewoordingen, onmisbaar voor het behalen van je succes.”

Dit werd door Axel en Nicole – met hulp van Lei – goed uitgevoerd, want begin 2014 werden de plannen goedgekeurd en kon begonnen worden met de verbouwing. Nu, ruim 2,5 jaar later staan er 2 prachtige, luxe vakantiewoningen die plaats bieden aan groepen van 6 tot en met 16 personen. Axel en Nicole zijn terecht trots op het resultaat en kijken uit naar de eerste gasten die met Pasen zullen arriveren.Over De Oude Broederij

In 1989 streken Nicole en Axel Wegmann neer in het prachtige dorpje Afferden dat gelegen is aan de rand van het Nationaal Park de Maasduinen. Hier vonden zij een woonboerderij met ruimte voor hun paard.

In de zomer van 2011 kregen Nicole en Axel de mogelijkheid om een groot stuk grond te kopen, grenzend aan hun woonboerderij. Op het perceel stonden twee grote, vervallen schuren van een voormalige kuikenbroederij en een legkippenbedrijf, dat jaren eerder al haar deuren gesloten had. Wat precies de nieuwe bestemming zou moeten worden wisten ze op dat moment nog niet, maar ze wilden graag iets speciaals doen met dit unieke plekje.

Ze riepen de hulp in van vrienden, buren en bekenden door tijdens een schuurfeest een ideeënbus neer te zetten om op die manier inspiratie op te doen voor een mogelijke nieuwe bestemming. “Iets recreatiefs,” was een idee dat veel geopperd werd. En zo ontstonden de plannen voor twee luxe, ruime vakantiewoningen - De Broederij en De Kippenschuur – waarin de geschiedenis van de gebouwen in ere werd gehouden.

Arvalis werd ingeschakeld om de bestemming van de locatie te wijzigen en in de tussentijd begonnen Axel en Nicole alvast met opruimen. Dat bleek een hele klus te zijn, maar toen buiten alles opgeruimd was, kwam heel voorzichtig de mooie natuur weer tevoorschijn. Toen de bestemmingswijziging in de herfst van 2014 goedgekeurd was, begonnen Axel en Nicole met de renovatie van de voormalige schuren.

“Het project was één grote puzzel en het was een uitdaging om de materialen bij elkaar te zoeken waarmee we de oorspronkelijke sfeer weer konden laten herleven,” vertelt Nicole. “Langzamerhand ontstonden er twee prachtige vakantiewoningen waarvan je je haast niet voor kunt stellen dat dit ooit vervallen schuren waren. Het verschil tussen voor en na de verbouwing is enorm en we mogen wel stellen dat de voormalige schuren een nieuwe ziel hebben gekregen.”

Begin 2017 is de site www.deoudebroederij.nl de lucht in gegaan en inmiddels komen de reserveringen binnen. “Naast de prachtige locatie en het stijlvolle interieur, willen we onze gasten ook iets extra’s bieden. Zo zijn we momenteel druk bezig met het realiseren van arrangementen,” vertelt Nicole. “Zo hebben we onlangs een prachtige wandelroute met lunch georganiseerd en maken we afspraken met verschillende andere partijen uit de regio voor bijzondere activiteiten.”

“Maar mensen kunnen ook gewoon van de woning, de omgeving en van elkaar genieten,” sluit Axel af. “Ons doel is dat onze gasten vertrekken met een onuitwisbare herinnering waar ze nog lang met veel plezier aan terugdenken. Pas dan zijn wij tevreden.”


Specialisten