BioTransitiehuis

Energie en Duurzaamheid

Het project ‘BioTransitiehuis’ streeft naar het leggen van verbindingen tussen de agro-, papier,- en maakindustrie om zo de mogelijkheden van Biobased Economy in de regio ten volste te benutten.

Arvalis is de kartrekker van dit project en heeft het werkprogramma BioTransitiehuis geschreven, wat verbinding legt tussen het MKB en belangrijke multinationals en samenwerking zoekt met in ontwikkeling zijnde onderwijsconcepten in de regio en potentiële buitenlandse partners.

Het werkprogramma geeft invulling aan de programmalijn Groene Grondstoffen binnen Greenport Venlo Innovation Center.Over Innovatie

Arvalis is binnen de tak 'Innovatief', actief op een groot aantal thema’s: Kennis, Innovatie en Ondernemerschap, Midden- en Kleinbedrijf, Water en Erosie, Multifunctionele Landbouw, Gebiedsontwikkeling, Natuur en Landschap en Energie en Duurzaamheid. Onder ieder thema worden verschillende projecten uitgevoerd, waarvan de projecten aan de linkerzijde een voorbeeld zijn.

Uitgangspunt bij alle projecten is dat ze zowel agrarisch als mkb-ondernemers vooruit helpen. De kennis ligt zowel op het inhoudelijke, het projectmatige en
procesmatige vlak. Hierdoor kunnen de projectleiders van Arvalis een project van A tot Z uitvoeren.

En dit doen ze niet alleen. Het opzetten en uitvoeren van projecten gebeurt vanuit hun brede netwerk op zowel regionaal, provinciaal, landelijk en euregionaal niveau.


Specialisten