Bovenbouw en Biobodem voor vrijloopstallen

Kennis, Innovatie en Ondernemerschap

De omgeving interesseert zich in toenemende mate voor de bedrijfsvoering van de agrariër. Zaken als dierwelzijn, gezondheid en milieu spelen daarin een grote rol. Het concept van de vrijloopstal biedt kansen voor het dierenwelzijn en de diergezondheid en geniet daarom toenemende interesse.

Het managen van de bodem en de ammoniakemissie zijn binnen dit stalconcept de kritische factor. Het project ‘Bovenbouw en Biobodem voor vrijloopstallen’ biedt hierin handvaten door de ontwikkeling van een BioBodem met beluchtingsvloer die door de warmte bij het composteren voor een droge en comfortabele vloer zorgt. De bodem fungeert tevens als biofilter doordat stikstof door de hoge koolstof/stikstof verhouding in de bodem wordt gebonden.

Arvalis heeft de financiering voor het haalbaarheidsonderzoek van dit project gerealiseerd, heeft  subsidieaanvragen gedaan en de RO en vergunningen aangevraagd. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie EZ.Over Innovatie

Arvalis is binnen de tak 'Innovatief', actief op een groot aantal thema’s: Kennis, Innovatie en Ondernemerschap, Midden- en Kleinbedrijf, Water en Erosie, Multifunctionele Landbouw, Gebiedsontwikkeling, Natuur en Landschap en Energie en Duurzaamheid. Onder ieder thema worden verschillende projecten uitgevoerd, waarvan de projecten aan de linkerzijde een voorbeeld zijn.

Uitgangspunt bij alle projecten is dat ze zowel agrarisch als mkb-ondernemers vooruit helpen. De kennis ligt zowel op het inhoudelijke, het projectmatige en
procesmatige vlak. Hierdoor kunnen de projectleiders van Arvalis een project van A tot Z uitvoeren.

En dit doen ze niet alleen. Het opzetten en uitvoeren van projecten gebeurt vanuit hun brede netwerk op zowel regionaal, provinciaal, landelijk en euregionaal niveau.


Specialisten