Een goede adviseur is als een verlengstuk van de ondernemer

Albert en Tiny Hartman

“Een goede adviseur gaat in de schoenen van de ondernemer staan en acteert als het ware als een verlengstuk van die ondernemer. Dat kan alleen maar als de ondernemer en de adviseur een klik hebben,” vertelt Albert Hartman als we hem vragen waarom hij Arvalis vroeg om zijn melkveebedrijf te verkopen.

De adviseurs van Arvalis komen al jarenlang bij de familie Hartman over de vloer, onder andere voor de mestboekhouding en vergunningen. “Veel van de adviseurs van Arvalis komen zelf van een boerenbedrijf en weten dus hoe het is om in onze schoenen te staan en wat wij belangrijk vinden,” legt Albert uit. “Daardoor heb je vaak aan een half woord al genoeg en dat schept vertrouwen.”

Ongeveer 2 jaar geleden volgden Albert en Tiny Hartman de cursus voor bedrijfsbeëindigers van Arvalis. “Omdat we geen opvolger hadden en richting de 60 gaan, wilden we op korte termijn een  beslissing nemen over hoe verder te gaan met ons bedrijf richting de toekomst,” vertelt Tiny Hartman. “Deze cursus kwam op het goede moment en was één van de eerste stappen in dit hele traject.”

Eind mei van vorig jaar, werd het melkveebedrijf van Albert en Tiny officieel in de verkoop genomen door Arvalis. “Omdat het bedrijf van de familie Hartman bestaat uit mooie grote percelen geëgaliseerde grond, meldde zich al snel een aantal geïnteresseerde akkerbouwers,” vertelt Marcel van Hoek, de begeleidend makelaar. Tiny: “In onze eerste jaren hier op het bedrijf hebben wij ervoor gekozen om de grond te egaliseren en draineren. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat je een goede basis nodig hebt om een sterk bedrijf te kunnen bouwen. Van deze relatief kleine ingrepen die we in de beginjaren in onze grond - onze basis - deden, hebben we in de jaren die hierop volgden – en ook bij de verkoop - profijt gehad.”

En alhoewel er voldoende interesse was voor het bedrijf van Albert en Tiny, hebben ze gaandeweg hun wensen nog regelmatig bij moeten stellen. “We hadden een nadrukkelijke voorkeur voor een koper uit de hoek van de melkveehouderij, zodat ons bedrijf voortgezet zou kunnen worden,” vertelt Albert. “Voor ons was - naast prijs – het gevoel namelijk ook heel belangrijk. En je wilt je bedrijf waar je al die jaren voor gewerkt hebt, niet tegen de grond zien gaan en in stukken gesplitst en verkocht zien worden aan de hoogste bieder.”

Toen er geen koper uit de melkveehouderij-hoek naar voren kwam, vonden Albert en Tiny in de huidige koper – een akkerbouwer uit de omgeving – gelukkig een mooi alternatief. Tiny: “Vanwege de huidige ontwikkelingen rondom de fosfaatreductieregeling, hebben we bovendien af kunnen spreken dat wij tot 1 februari 2018 op het bedrijf blijven en onze veestapel gaandeweg afbouwen.”

Onder andere met hulp van de rundveespecialisten en juristen van Arvalis werd dit plan vormgegeven. “Bij Arvalis werken verschillende adviseurs die allemaal hun eigen specifieke kennis en werkterrein hebben,” vertelt Albert. “Gaandeweg de verkoop hebben we onze plannen steeds aan moeten passen aan de ontwikkelingen waarmee we geconfronteerd werden en iedere keer stond Arvalis klaar om met ons mee te denken. Door samen te overleggen hebben we een route uit kunnen stippelen waar wij ons goed bij voelen. Marcel van Hoek heeft alle contacten met potentiële kopers onderhouden, hij heeft de onderhandelingen gevoerd en alles contractueel en juridisch geregeld.” Marcel: “En toen we tegen de fosfaatreductieregeling aanliepen, was het fijn dat ik rechtstreeks kon schakelen met mijn collega’s van het rundveeteam en de juristen van Arvalis, zodat ik de familie Hartman kon voorzien van de best mogelijke adviezen over de te nemen stappen.”

Inmiddels hebben Tiny en Albert de eerste stappen genomen om een woning te gaan bouwen in het centrum van Heythuysen. “Het is een enerverende periode geweest,” sluit Tiny af. “Een periode die ons vooral een tevreden gevoel geeft.  Als je dat als adviseur voor je klanten kunt realiseren, dan heb je goed werk verricht.” Over Melkveebedrijf Hartman-Aarts

Zo’n 33 jaar geleden verhuisden Albert en Tiny Hartman van Asten-Heusden naar Heythuysen om daar een nieuw melkveebedrijf te starten. En daar kregen ze meteen de vuurdoop. Albert: “Omdat de eerste koeien nét na de invoering van het melkquotum kwamen, hadden wij het eerste jaar niet genoeg quotum.” Het werd een lastig jaar, maar door op de kleintjes te letten en technisch goed te draaien, bouwden ze in enkele jaren tijd een goed renderend bedrijf op.

Nadat Albert en Tiny in 1982 de grond aan de Hollander gekocht hadden, kozen ze voor egalisatie en drainage. Zo werd er een goede basis gelegd voor een renderend mekveebedrijf. Later, toen ze de mogelijkheid hadden, kochten ze grond en quotum bij. Op deze manier bouwden Albert en Tiny een bedrijf op dat bestond uit 31 ha grond en 70 melkkoeien met bijbehorend jongvee.

Albert en Tiny hebben 3 dochters die altijd geïnteresseerd waren in het bedrijf, maar toch voor hun eigen carrièrepad kozen. Omdat ze geen opvolger hadden, besloten Albert en Tiny ruim een jaar geleden hun bedrijf te verkopen. In eerste instantie bij voorkeur aan een melkveehouder die het bedrijf zou voortzetten. Hier is een periode van veel nadenken, wikken en wegen aan vooraf gegaan. Tiny: “Het verkopen en loslaten van een bedrijf is een langdurig proces, hebben we gemerkt. Je krijgt met veel verschillende aspecten te maken, niet alleen financieel en fiscaal maar ook emotioneel. We hadden tijd nodig om te wennen aan het idee van stoppen met het bedrijf.”

Uiteindelijk werd het bedrijf gekocht door een akkerbouwer uit de regio. In verband met de fosfaatreductieregeling hebben Albert en Tiny ervoor gekozen om hun veestapel gaandeweg af te bouwen richting 2018 en in de loop van 2018 te verhuizen naar een woning die ze gaan bouwen in het centrum van Heythuysen.


Specialisten