Snelle doorlooptijden door breed dienstenpakket en de juiste contacten

Thijs en Carolien Sieben

Arvalis komt al vele jaren bij Thijs en Carolien Sieben over de vloer. “Waar het vele jaren geleden nog mogelijk was om zonder hulp van een externe adviseur je bedrijf te runnen, is dit tegenwoordig door de vele regels waaraan je als agrarisch ondernemer moet voldoen, niet meer te doen. Op een studieclubavond waar Arvalis een presentatie gaf, ben ik met een medewerker van Arvalis in contact gekomen. Sindsdien komt Arvalis ieder jaar langs voor de meitelling. Toen we in de aanloop naar 2012 besloten om een nieuwe stal te realiseren, vroeg ik Arvalis om me hierbij waar mogelijk te ondersteunen. Omdat Arvalis altijd goed werk levert, hoefde ik hier niet lang over na te denken.”

Het proces rondom de realisatie van de stal verliep zonder veel bijzonderheden. “Omdat Arvalis alle diensten in huis heeft voor de realisatie van een project als de onze – van het teken van de stal tot het aanvragen van de vergunningen – werden de verschillende fasen snel doorlopen. Omdat de adviseurs goed hun weg kennen bij de gemeenten in de regio, doorliepen de aanvragen relatief vlekkeloos het vergunningentraject.”

Arvalis vindt het erg belangrijk om ieder jaar te evalueren hoe tevreden haar klanten zijn en waar nog punten voor verbetering liggen. Dit wordt gemeten n.a.v. een klanttevredenheidsonderzoek waar Thijs Sieben afgelopen jaar ook aan deelgenomen heeft. Uit alle inzendingen werden 3 deelnemers gekozen die – als dank voor hun deelname – een dronereportage aangeboden kregen van Arvalis. Thijs was één van de gelukkige winnaars.Over Melkveebedrijf Sieben

Thijs Sieben (57) uit Ospel heeft een melkveebedrijf met 120 koeien, 95 stuks jongvee en 45 hectare land. Medio 2011/2012 bouwde hij een nieuwe ligboxenstal met capaciteit voor 200 melkkoeien en – voor die tijd - veel automatisering. Arvalis tekende de stal, regelde alle vergunningen en de subsidieregeling Maatlat Duurzame Veehouderij.

In 1959 kwamen de ouders van Thijs na een ruilverkaveling, op de huidige locatie terecht en startten een gemengd bedrijf zoals in die tijd gebruikelijk was. In 1980 besloten ze volledig over te stappen op melkvee, in 1983 trad Thijs tot het bedrijf van zijn ouders toe. Nu Mathijs – zoon van Thijs en Carolien – zijn opleiding afgerond heeft, werkt hij ook mee op het bedrijf. Thijs en Carolien hebben nog een dochter die een baan buitenshuis heeft.

Thijs had in 2012 voor ogen om gestaag met zijn veestapel te groeien tot 200 koeien. Als gevolg van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel is dit voorlopig echter niet haalbaar en heeft hij het aantal dieren zelfs terug moeten brengen. Aan de hele discussie rondom de grondgebondenheid voldoet Thijs door grond te ruilen met een akkerbouwer uit de buurt. Hierdoor realiseert hij 8 hectare grond extra. 

In de stal die Thijs in 2010 realiseerde, stonden dierwelzijn en arbeidsgemak centraal. Automatisering komt overal terug. Voorbeelden hiervan zijn de drie melkrobots en een automatisch voersysteem. Hierdoor is het voor Thijs en Carolien mogelijk om samen met zoon Mathijs die door een beperking niet volledig inzetbaar is, zonder extra personeel te werken. Bijkomend voordeel van het automatisch voersysteem is dat Thijs eenvoudig verschillende rantsoenen kan maken. Combineer dit met de waterbedden met een beetje zaagsel waarop de koeien mooi rustig liggen en het gesloten systeem waar Thijs sinds enkele jaren mee werkt, en je hebt het recept voor technisch zeer goede resultaten.