Een extra set ogen

Jens Vullings

De adviesrelatie tussen de familie Vullings en Arvalis gaat vele jaren terug. Arvalis stond vader Ben al jaren bij en toen de contouren van Jens’ plannen zich uittekenden werd Arvalis zonder twijfel ingeschakeld. “Onze ‘huisadviseur’ Jan Rutten heeft veel voor ons bereikt,” vertelt Jens. “Hij heeft de NB- wet en milieuvergunningen voor onze uitbreiding verzorgd evenals een binnenplanse bestemmingswijziging. Daarnaast houdt hij ons gevraagd en ongevraagd op de hoogte van veranderingen in onze omgeving. Naast het netwerk en de kennis, zit daar voor een groot deel de toegevoegde waarde van Arvalis. Het voelt goed om een tweede set ogen te hebben die met je mee kijkt en ontwikkelingen rondom je bedrijf in de gaten houdt.” 

Bouwkundig adviseurs Tim Lommen en Pieter Stox namen het ontwerp, het tekenwerk en de omgevingsvergunningen voor de nieuwe stal op zich. Daarnaast zorgden zij ervoor dat alles voldeed aan de brandveiligheidseisen. “Omdat al deze diensten bij Arvalis onder één dak zitten, kan er snel geschakeld worden en volgen de resultaten elkaar snel op.”

Het hele vergunningentraject werd sowieso ongekend snel doorlopen. Enerzijds vanwege een meewerkende omgeving, anderzijds omdat adviseur Jan Rutten de familie Vullings adviseerde in de contacten richting de gemeente. 

Vanwege de goede weersomstandigheden vorderde ook de ruwbouw in rap tempo. “Alleen de voorwaarden om te voldoen aan de Skal (het europees biologisch keurmerk) hebben een bepaalde tijd nodig,” vertelt Jens. 

KLIK HIER voor de dronereportage die Arvalis bij de familie Vullings heeft gemaakt. 
 Over Op de Roland VOF

Op de Roland in Castenray runt Jens Vullings samen met zijn ouders een scharrel- en biologisch legkippenbedrijf. Broer Freek die nog studeert, springt hier ook regelmatig bij. Het bedrijf bevindt zich op de geboortegrond van vader Ben. Vroeger runden Ben’s ouders hier een gemengd bedrijf. Ben nam het stokje van zijn ouders over en besloot zich te focussen op leghennen en bouwde een scharrelkippenstal. Zoon Jens schreef tijdens zijn afstuderen aan de HAS een bedrijfsontwikkelingsplan waarin hij de meerwaarde onderzocht van de verschillende keurmerken voor de pluimveehouderij. Biologisch boeren bood de familie Vullings de meeste perspectieven. Na het afronden van zijn opleiding besloot Jens dan ook al vrij snel ‘eieren voor zijn geld te kiezen.’

 “Ik had mijn onderzoek rondom de keurmerken afgerond wat de maatschappelijke acceptatie voor biologisch boeren inzichtelijk maakte. Daarnaast was de prijs voor biologische eieren op dat moment goed en de voorwaarden om biologisch te boeren op onze locatie bleken realiseerbaar. De combinatie van scharrelkippen en biologische kippen op twee bedrijven zorgt bovendien voor een divers aanbod wat aantrekkelijk is voor de handel en het zorgt voor risicospreiding in prijs. Met goedkeuring van mijn ouders besloot ik dan ook het traject te starten om te komen tot een biologische pluimveestal, gelegen naast de huidige scharrelkippenbedrijf. Mijn ouders runnen het scharrelkipbedrijf en ik neem het biologische bedrijf voor mijn rekening.”

In februari 2019 werd de nieuwe stal opgeleverd. Om het de kippen zo comfortabel mogelijk te maken, zijn kosten nog moeite gespaard. “Om het gedrag van de kippen in de stal positief te beïnvloeden hebben we 30 hanen geplaatst. Op deze manier leven ze in natuurlijke groepen en de hanen zorgen ook voor bescherming tegen roofdieren. Onze kippen lopen immers een groot deel van de dag buiten. Onlangs zag ik een haan zijn groepje kippen zelfs de stal in jagen toen er gevaar dreigde.”

De kippen worden gevoerd middels een Bridolay spiraal met Soliq, een unieke mix van vast kernvoer en een vloeibare legmix. “Wij zijn het eerste bedrijf in Limburg dat hiermee voert en zelfs het eerste biologische bedrijf in heel Nederland. Door de combinatie van vast en vloeibaar voedsel wordt er minder geknoeid met eten en is de legpersistentie beter omdat het voer een positief effect heeft op de darmgezondheid van de dieren en er minimaal geselecteerd kan worden door de hennen. Daarnaast is onze voetafdruk minimaal omdat het voedsel van reststromen is gemaakt.”

En ook aan een goed klimaat in de stal is veel aandacht geschonken. “We zorgen voor een constante temperatuur en minimale tocht in de stal door een grote ventilatiecapaciteit van warmtewisselaar en nokventilatoren. De warmtewisselaar gebruikt de uitgaande stallucht om inkomende lucht te verwarmen zonder dat daarbij luchtmenging plaatsvindt. Dit zorgt niet alleen voor een aangenaam klimaat, maar ook voor drogere mest en minder onderhoudsvoer.”

Om de biodiversiteit rondom het bedrijf te verhogen worden er een gras/klavermengsel en bloemenmengsels gebruikt en er wordt luzerne verbouwd om later baaltjes van te maken voor de kippen.


Specialisten