“In recordtempo asbest eraf, zonnepanelen erop”

Ben Geven

In een sneltreinvaart heeft Ben de afgelopen maanden de asbestdaken van zijn loodsen gesaneerd. “Dit jaar was voor ons een goed jaar. Als we dit jaar de asbestdaken op onze loodsen nog saneerden, konden we versneld afschrijven en gebruik maken van verschillende regelingen.”

Kamiel Bartels, tuinbouwadviseur bij Arvalis, komt geregeld bij Ben over de vloer om de nodige zaken te regelen. Denk daarbij aan ruimtelijke ordening, milieu, subsidies en energie. Toen duidelijk werd dat Ben dit jaar nog zijn asbestdaken wilde saneren, schakelde Kamiel collega en bouwkundig adviseur Pieter Stox in. “Pieter heeft voor mij in een zeer kort tijdsbestek uitgezocht welke saneerders en aannemers in de maand november nog beschikbaar waren voor onze klus,” vertelt Ben. “Pieter vroeg vervolgens de offertes op en vergeleek ze voor me. Onder andere de volledigheid van de offertes en prijs/kwaliteit hebben we samen bekeken en besproken. Maar ook de risico’s als het weer slecht zou zijn, de veiligheid op de bouwplaats en de benodigde verzekeringen kwamen in deze gesprekken aan de orde. Samen hebben we uiteindelijk een keuze uit het aanbod gemaakt. In rap tempo werd vervolgens 1100m2 asbestdak gesaneerd en vervangen door een nieuw dak. Op dit moment zijn we nog bezig met de afwerking en voor de jaarwisseling worden nog 20 zonnepanelen geplaatst.”

Kamiel: “Arvalis heeft voor Ben de MIA/Vamil en de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ geregeld. Pieter heeft vervolgens voor Ben de sloopmelding gedaan en het offertetraject begeleid. Uiteindelijk hebben we door snel te handelen en een goede planning, ervoor gezorgd dat de asbestdaken in een recordtempo gesaneerd werden met minimale verstoringen voor de bedrijfsvoering.”

Ben: “Als ondernemer weet je gewoonweg te weinig van de regelingen die er voor handen zijn en hoe je aan de voorwaarden moet voldoen. Gezien het korte tijdsbestek had ik ook hulp nodig om het offertetraject zo goed mogelijk uit te voeren. Gelukkig was Arvalis beschikbaar om me hierbij te ondersteunen.”

Ben sluit af: “Ik ben blij dat we alles in zo’n kort tijdsbestek voor elkaar hebben gekregen. Zonder de hulp van Arvalis was het nooit op zo’n korte termijn gelukt.”

Kamiel voegt hier nog aan toe: “In januari gaat er wederom een regeling open voor het verwijderen van asbestdaken. Vanaf 2024 mag niemand in Nederland nog een asbestdak hebben. Ondernemers die bedrijfsgebouwen met asbestdaken hebben en die ervan overtuigd zijn dat deze er over 8 jaar nog staan, adviseren we om van deze regeling gebruik te maken. We verwachten namelijk dat het saneren in de toekomst alleen nog maar duurder gaat worden en de nieuwe regeling maakt het nog interessanter om nu actie te ondernemen.” Over Tuinbouwbedrijf Geven

Ben Geven zit sinds 1989 met zijn glastuinbouwbedrijf aan de Ericaweg in Oirlo. Hier teelt hij op 3 hectare van januari tot half september komkommers en in de herfst tomaten. De ouders van Ben hadden een melkveebedrijf in Geldrop dat werd opgevolgd door de broer van Ben. Na afronding van de MAS en enkele jaren werkervaring bij tuinbouwbedrijven, besloot Ben zijn eigen tuinbouwbedrijf te beginnen. De ideale locatie hiervoor werd gevonden in Oirlo.

Samen met zijn vrouw breidde Ben het bedrijf gaandeweg uit. Het originele bedrijf besloeg 1 hectare kas en een loods. Over de jaren kwam er 2 hectare kas bij en werd de oude kas in 2005 vernieuwd. Ook bouwde hij er een sorteerloods bij.