Opkomen voor je belangen en doelen realiseren, ook bij tegenwind

Marcel Hautvast en Kelly Ubags

Arvalis komt al vele jaren bij Marcel en Kelly over de vloer. Marcel: “Vanuit A & A Accountants – dat later overging in Arvalis – ben ik met mijn advisering mee overgegaan naar Arvalis. Sindsdien fungeert Arvalis als mijn sparringpartner op het gebied van bedrijfsontwikkeling, ze hebben de bedrijfsopvolging begeleid, regelen de noodzakelijke vergunningen en doen de gecombineerde opgave en de gehele mestboekhouding. Daarnaast heeft de juridische afdeling van Arvalis ons ondersteund toen we bezwaar maakten  tegen het gewijzigde bestemmingsplan buitengebied. En regelen ze de subsidies en contracten rondom het agrarisch natuurbeheer.”

Marcel heeft er nooit over getwijfeld om Arvalis in te schakelen. En heeft ook nooit de behoefte gehad om verder te kijken. “Wij worden door Arvalis altijd goed geholpen. Als je tevreden bent, heb je ook geen reden om over te stappen.”

Het feit dat Arvalis veel verschillende specialisten onder één dak heeft, is volgens Marcel een groot voordeel. “Je kunt het zo gek niet bedenken, of er is wel een specialist bij Arvalis die hier meer van weet. En als ze het niet weten, dan wijzen ze de weg naar de juiste persoon. Een zeer prettige manier van werken, omdat je als ondernemer op deze manier toch veel zorgen uit handen genomen wordt.
De medewerkers werken er hard en staan altijd voor je klaar. Dat kan alleen als je passie hebt voor onze sector en dat is bij Arvalis in overvloede aanwezig. Ze snappen wat je als ondernemer beweegt, hebben veel kennis in huis en zijn niet op hun mondje gevallen. Zo komen ze op voor je belangen en zorgen ze ervoor dat je als ondernemer je doelen kunt verwezenlijken, ook bij tegenwind.”

Arvalis vindt het erg belangrijk om ieder jaar te evalueren hoe tevreden haar klanten zijn en waar nog punten voor verbetering liggen. Dit wordt gemeten n.a.v. een klanttevredenheidsonderzoek waar Marcel Hautvast afgelopen jaar ook aan deelgenomen heeft. Uit alle inzendingen werden 3 deelnemers gekozen die – als dank voor hun deelname – een dronereportage aangeboden kregen van Arvalis. Marcel was één van de gelukkige winnaars.  Over Varkens- en akkerbouwbedrijf Hautvast

Marcel Hautvast heeft samen met partner Kelly Ubags een gemengd agrarisch bedrijf met een varkenshouderijtak en een akkerbouwtak. Op een kavel van enkele tientallen hectares groot – niet al te ver buiten de bebouwde kom van Puth -  worden vleesvarkens gehouden. In 2013 werd er een luchtwasser op de stal geplaatst.

Marcel is één van de voorlopers op het gebied van natuur-inclusieve landbouw. Zo reserveert hij al vele jaren enkele hectaren grond voor het hamsterbeheer en onderhoud hij een hoogstamboomgaard.

Maar het bedrijf begon vele jaren geleden enkele tientallen meters verderop. “De gemeente had onze toenmalige huiskavel nodig waardoor het bedrijf van mijn ouders eind jaren 70 verplaatst werd naar de huidige locatie. Eind jaren 90 werd de stal voorzien van een nieuwe inrichting, in 2009 nam ik – met ondersteuning van Arvalis – het bedrijf over van mijn ouders en in 2013 zetten we de luchtwasser op de stal.”

Agrarisch natuurbeheer is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Marcel: “Boeren in Zuid-Limburg werken in een kwetsbaar gebied. Een goede relatie tussen boer, natuur en landschap is erg belangrijk. Vandaar dat wij hier ook in investeren. Bovendien leg je op die manier ook de verbinding naar de burger. Op een locatie als de onze, waar de burger altijd dichtbij is, is dat absoluut noodzakelijk.”


Specialisten