Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
10 juni 2020

Verdienmodel voor de boer en innovatie belangrijke speerpunten in projecten Arvalis

De huidige bijzondere periode brengt voor veel bedrijven een grote mate van onzekerheid met zich mee. Als Arvalis proberen we juist in deze periode onze klanten zoveel te ondersteunen.

Bijvoorbeeld bij de dagdagelijkse vraagstukken. Maar ook waar mogelijk door zicht te bieden op de perspectieven voor de toekomst.

Naast de vaak ad hoc adviezen waarmee we snel en oplossingsgericht te werk gaan, is het zeker nu van groot belang te blijven denken aan en ontwikkelen richting meer structurele trajecten voor de toekomst. In de ‘nieuwe’ toekomst zal de primaire sector nog sterker dan voorheen op zoek moeten naar nieuwe verdienmodellen en mogelijkheden om daadwerkelijk een rol te spelen in extra toegevoegde waarde op agrarische producten.

Arvalis kijkt momenteel op een aantal fronten naar nieuwe mogelijkheden. Projectleiders Leandra Schmitz en Patrick Lemmens geven hieronder een tweetal actuele voorbeelden:

Focus op korte ketens
De coronacrisis brengt als vanzelf de consument dichterbij de boer. De afgelopen maanden is er een enorme hype ontstaan rondom ‘lokale producten’ en verkorting van de keten boer-consument. Schmitz: “Deze aandacht is erg positief maar we moeten ervoor waken dat we met het – hopelijk – langzaam wegebben van de coronapiek ook niet te snel weer naar ‘business-as-usual’ teruggaan. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat de huidige ontwikkelingen op den duur tot iets positiefs leiden en we naar een meer structurele verkorting van de keten kunnen groeien waardoor de kracht van de boer daadwerkelijk bij de consument op tafel komt?”

Op diverse fronten is Arvalis actief betrokken bij deze thematiek. Zowel binnen landelijke programma’s als concrete initiatieven in de regio speelt Arvalis een cruciale rol.  Enerzijds is een wildgroei van initiatieven niet gewenst, anderzijds vergroot dit het natuurlijk het effect. Arvalis volgt en verbindt hierbinnen het brede, landelijke kader en ontwikkelt tegelijkertijd diverse concrete initiatieven. Een mooie combinatie om uiteindelijk tot houdbare initiatieven te komen.

Meer kansen voor innovatieve foodproducten
Binnen diverse trajecten worden door primair ondernemers mooie concepten ontwikkeld die het meer dan waard zijn om daadwerkelijk tot productie te komen. Lemmens: “Vaak blijft een mooi idee echter hangen in de idee-fase of wordt er hooguit een eerste prototype ontwikkeld. Om uiteindelijke de stap te kunnen zetten naar commerciële productie is vaak een rechte rug en lange adem nodig. Juist hier zoeken we momenteel naar mogelijkheden.” Hoe kunnen we als primaire sector in een nieuwe samenwerking, komen tot een juiste balans in toegevoegde waarde en schaalgrootte? In samenwerking met onder andere de Brightlands Campus Greenport Venlo en een aantal ondernemers wordt momenteel de haalbaarheid onderzocht van een concept dat hierin een centrale rol kan gaan vervullen.

Voor meer informatie over beide trajecten, neem contact op met Leandra Schmitz en/of Patrick Lemmens

 

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

Vragen over vergunningen of bedrijfsopvolging? Bel me! Johan Heuvelmans, Adviseur / Vestigingsleider
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten