Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
12 november 2018

‘Vrijstelling’ fosfaatrechten zoogkoeienhouders

Zoogkoeienhouders die nog geen beschikking (of herziening) hebben ontvangen en die wel gebruik willen maken van de vrijstelling fosfaatrechten, moeten voor 1 december de aanmelding bij RvO indienen.

Bedrijven die wel al een beschikking hebben ontvangen en gebruik willen maken van deze vrijstelling, hebben hiervoor uiterlijk 6 november een aanmelding ingediend. Dit geldt ook voor bedrijven die een bezwaar hebben ingediend of een ambtshalve verzoek tot toekenning fosfaatrechten.

Hoewel in de regeling is opgenomen dat zoogkoeienhouders die fosfaatrechten beschikt hebben gekregen zich uiterlijk 6 november kunnen aanmelden voor de vrijstelling, geeft RvO nu te kennen dat dit geen ‘ keiharde datum’  is en dat het formulier ook na 6 november nog beschikbaar blijft (uiterlijk 1 december). RvO kan volgens haar dan niet meer garanderen dat de fosfaatrechten over het kalenderjaar 2018 worden ingetrokken.

Voor zoogkoeienhouders die een bezwaar of een ambtshalve verzoek hebben ingediend, maar op het moment van indiening van de aanmelding nog geen duidelijkheid hadden over de omvang van de toe te kennen fosfaatrechten door RvO, hebben de mogelijkheid de ingediende vrijstelling in te trekken, doch binnen 6 weken vanaf datum berichtgeving dat RvO de fosfaatrechten op 0 kg heeft geregistreerd. Bedrijven die geen bezwaar hebben ingediend, kunnen zich afmelden voor zover RvO nog géén brief heeft toegezonden waaruit blijkt dat de fosfaatrechten op 0 kg is geregistreerd.

Ingeval gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling dient vanaf datum indiening vrijstelling te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Er wordt géén jongvee voor de melkveehouderij, melkkoeien of kalfkoeien (meer) op het bedrijf gehouden;
  • Er worden géén vrouwelijke runderen in- of uitgeschaard van of naar een landbouwer die niet is vrijgesteld;
  • Er wordt géén vrouwelijke rundvee afgevoerd naar een melk producerend bedrijf, ongeacht of op dit bedrijf ook zoogkoeien worden gehouden.

De voorwaarden aan de vrijstelling hebben uitsluitend betrekking op vrouwelijk runderen en gelden niet voor mannelijke runderen. Voor wat betreft het in- en uitscharen van dieren met zoogkoeienhouders die geen gebruik maken van de vrijstelling, hebben de voorwaarden uitsluitend betrekking op vrouwelijk jongvee dat bedoeld is om een kalf te krijgen. Daar waar voorwaarden worden gesteld voor het in- en uitscharen van dieren gelden deze niet ingeval van koop- en verkoop. RvO gaat er in dat geval vanuit dat betreffende dieren na verkoop niet meer terug komen op het bedrijf. Voor wat betreft het afvoeren (verkopen en uitscharen) van vrouwelijk runderen naar een melk producerend bedrijf geldt dit voor alle vrouwelijke runderen, dus ook zoogkoeien die tenminste 1 keer hebben gekalfd.

Als u in de toekomst zoogkoeien wilt gaan houden, en hiervoor geen fosfaatrechten wilt aanschaffen, kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling. U dient zich dan uiterlijk 1 december, voorafgaand aan het jaar dat u zoogkoeien wilt gaan houden, aan te melden voor de vrijstelling. Voorwaarde is echter dat u als startend zoogkoeienhouder de afgelopen 3 jaren op géén enkele wijze een ander bedrijf heeft gehad waar fosfaatrechten zijn toegekend. Heeft u echter als bestuurder in andere onderneming wel al fosfaatrechten toegekend gekregen en heeft u deze rechten niet laten vervallen middels deelname aan de vrijstelling, dan moet u alsnog deze fosfaatrechten laten vervallen. Als een zoogkoeienhouder een bedrijf heeft en daarvoor fosfaatrechten heeft gekregen, dit bedrijf op iemands ander naam zet (zgn. ‘stroman constructie’ of oneigenlijke constructie om de regeling te omzeilen), dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden van de vrijstelling.

Belangrijk is dat het bedrijf zich, vanaf het moment van aanmelden, aan alle voorwaarden van de vrijstelling houdt. Indien een bedrijf zich niet aan de voorwaarden houdt dan vervalt voor dat jaar de vrijstelling en zijn alsnog fosfaatrechten nodig. Er dient dan over de gehele productie, voor zover deze betrekking heeft op het houden van vrouwelijk jongvee bedoeld om een kalf te krijgen, over fosfaatrechten beschikt te worden. U kunt dan ook geen beroep meer doen op de fosfaatrechten die u heeft afgestaan. Eenmaal gekozen voor de vrijstelling dienen er dan ook goede afspraken gemaakt (vastgelegd) te worden om te voorkomen dat buiten uw schuld om toch vrouwelijke runderen op een melkveebedrijf terecht komen.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling is het zaak dat u over voldoende fosfaatrechten beschikt. Veel zoogkoeienhouders hebben inmiddels een ‘herziening toekenning fosfaatrechten’ ontvangen. Indien u het hier niet mee eens bent, is er de mogelijkheid om hier binnen 6 weken vanaf dagtekening bezwaar op te maken. Houdt er rekening mee dat door RvO uitsluitend voor die dieren die op 2 juli 2015 aanwezig waren, fosfaatrechten zijn toegekend waarvan bekend is dat deze hebben afgekalfd. In geval van handhaving wordt echter niet alleen gekeken naar de dieren die daadwerkelijk afgekalfd hebben maar ook dieren die bedoeld zijn om af te kalven. Er is dan ook een verschil tussen de dieren waarvoor fosfaatrechten wordt toegekend en dieren waarvoor rechten nodig zijn.

Als zoogkoeienhouder wordt u geconfronteerd met het stelsel van fosfaatrechten. Door de complexiteit en steeds veranderende regelgeving en de interpretatie daarvan, is het moeilijk binnen de gestelde termijnen de juiste keuze te maken. De inconsequente interpretatie heeft nadelige gevolgen voor het aantal stuks vrouwelijk jongvee dat u in de toekomst kunt houden, met als doel om af te kalven. Hoelang fosfaatrechten en/of vrijstelling binnen de zoogkoeienhouderij  van toepassing blijft is onduidelijk. De minister geeft te kennen dat er een wetsvoorstel in de maak is dat ervoor moet zorgen dat jongvee in de zoogkoeienhouderij buiten het stelsel van fosfaatrechten blijft.

Heeft u vragen over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Leo Peters (06-55720246) voor regio Noord-Limburg en Brabant, Maarten van Cruchten (06-57593986) voor regio Midden-Limburg en Gido Lemmens (06-55720240) voor regio Zuid-Limburg.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
arend-jan-cuperus
Roermond
Projectmanagement
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Nuth
Bedrijfsadvies
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
ger-van-den-hombergh
Venlo
Makelaardij
gido-lemmens
Nuth
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
guido-schriever
Roermond
Projectmanagement
huub-janssen
Roermond
Bedrijfsadvies
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-caubergh
Roermond
Projectmanagement
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
kevin-achten
Roermond, Venlo
Makelaardij
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Nuth
Bedrijfsadvies
marion-wouters
Nuth
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
mark-wijers
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
patricia-joosten
Roermond, Nuth
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-simons
Roermond
Projectmanagement
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond, Venlo
Bedrijfsadvies
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
tim-lommen
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
timon-dols
Roermond, Nuth
Makelaardij
Vragen over bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij? Bel me! Stan Corstjens, Adviseur
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten