Nieuws

Aanvullingen fosfaatreductieregeling

(23 maart 2017)

Via de nieuwsflits van een kleine anderhalve week geleden, informeerden wij u over de laatste stand van zaken voor wat betreft de...

Verzoek knelgevallen fosfaatreductieplan uiterlijk 1 april indienen

(23 maart 2017)

Op 17 februari jongstleden is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 bekend gemaakt.
In deze regeling is een voorziening opgenomen voor knelgevallen. ...

Besparen op meetdiensten bij grootverbruikaansluitingen

(23 maart 2017)

In de energiewereld heb je een grootverbruikaansluiting als de aansluitcapaciteit qua elektra meer dan 3 x 80 A en qua gas meer dan 40 m3/uur is. Je...

Bezoek Arvalis Makelaardij op Facebook

Agenda

Twitter