Actualiteiten dierlijke mest en groenbemester als veevoer

De verlenging van de uitrijperiode met dierlijke mest op gras- en bouwland en op zand- en lössgronden is afgelopen. Bemesting met drijfmest en vaste mest op grasland en op klei- en veengrond is nog toegestaan tot en met 30 september. Vaste mest op bouwland op klei- en veengrond is onveranderd het hele jaar toegestaan. Wat zijn daarnaast nog belangrijke aandachtspunten? Maarten van Cruchten, neemt ons mee.

"RVO heeft aangegeven dat groenbemesters beweid en gemaaid mogen wordenvoor de voederwinning. Dit geldt voor het verplichte vanggewas na maïs en indien de groenbemester als Ecologisch Aandachtsgebied(EA) wordt gebruikt.

Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van de groenbemester als voedergewas is, dat de groenbemester in de verplichte teeltperiode niet wordt vernietigd(afsterft) en na de oogst nog doorgroeit. Dit betekent praktisch dat de groenbemester een grasachtig gewas moet zijn.

Indien u het vanggewas na mais op zand- en lössgrond beweid of maait, ziet RVO dit vanggewas vanaf 1 februari 2019 als tijdelijk grasland. Hierbij mag u vanaf deze datum uw vanggewas scheuren of vernietigen. U moet hierbij wel aan de voorwaarden voldoen die gelden bij het scheuren of vernietigen van grasland, waaronder de teelt van een stikstofbehoeftig hoofdgewas in 2019."

Heeft u vragen over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Maarten van Cruchten via 06-57593986 of mvcruchten@spam-protectarvalis.nl

 

 

Contact/Reacties


Dre Derks
Wie boert er ? RVO of de boer
Geplaatst op: 21-09-18 08:45

Meer nieuws

Kick-off Dutch Agri Food Week (DAFW) 2018 in Venlo

(17 September 2018)

Van 5 tot en met 16 oktober 2018 staat Nederland in het teken van de toekomst van ons eten. Tijdens de vierde editie van Dutch Agri Food Week krijgen...

Terugblik studiemiddag accountants en notarissen

(17 September 2018)

Ieder jaar praat Arvalis accountants en notarissen bij over actuele ontwikkelingen in de agrarische sector zodat we samen onze klanten weer beter van...

Ondersteuning voor omschakelaars

(17 September 2018)

De Vereniging BioLogisch Limburg (in oprichting) die de biologische land- en tuinbouw in Limburg wil stimuleren en professionaliseren, organiseert de...

Terugblik studiemiddag melkveehouderij

(17 September 2018)

Op vrijdag 7 september organiseerde Arvalis samen met Voergroep Zuid en ABAB een studiemiddag over de toekomst van de melkveehouderij met een wel heel...

2 oktober bijeenkomst over innovatief ondernemen in de varkenshouderij

(17 September 2018)

Als Nederlandse varkenshouderij lopen we voorop, daarom zijn we concurrerend op de wereldmarkt. Willen we deze positie behouden en blijven concurreren...