Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
17 oktober 2019

Actualiteiten rondom stikstofproblematiek

Op 24 oktober zijn de naar aanleiding van de provinciale protesten aangepaste “Beleidsregels intern en extern salderen in Limburg” gepubliceerd.

Hierna worden een aantal belangwekkende punten besproken.

Intern en extern salderen
In de vorige versie van de beleidsregels werd een onderscheid gemaakt in de uitgangssituatie bij intern en extern salderen. Het was namelijk zo dat bij intern salderen uitgegaan werd van de feitelijk gerealiseerde capaciteit en bij extern salderen van de feitelijk benutte capaciteit op 8 oktober 2019. Dit is in de nieuwe beleidsregels veranderd, in die zin dat nu zowel bij intern alsook bij extern salderen wordt uitgegaan van de feitelijk gerealiseerde capaciteit binnen de vergunde capaciteit. Of gebouwen of installaties daadwerkelijk zijn gerealiseerd, kan volgens de provincie bijvoorbeeld worden aangetoond op basis van luchtfoto’s, foto’s of betaalde rekeningen.

De datum 8 oktober 2019 is uit de beleidsregels gehaald. Bij zowel intern als extern salderen mag geen gebruik gemaakt worden van onbenutte ruimte. Dit wordt door de provincie omschreven als ruimte die niet gebruik zal of kan gaan worden.

Uit het schema hiernaast blijkt hoe zich dit verhoudt tot de vergunde activiteit.

De provincie Limburg benoemt een aantal uitzonderingen waarin het rechtvaardig is om bij intern salderen uit te gaan van de referentiesituatie zonder inperking op de gerealiseerde capaciteit. Voorbeelden hiervan zijn volgens de provincie situaties waarin alle benodigde vergunningen al zijn verkregen, wanneer onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan, grondopties zijn genomen, opdracht aan aannemer of architect is verleend en dergelijke.

Eerder was in de beleidsregel een koppeling opgenomen met de op het bedrijf aanwezige varkens- pluimvee- of fosfaatrechten op 4 oktober. Deze koppeling is inmiddels door de provincie Limburg vooralsnog uit de beleidsregels gehaald.

Besluit emissiearme huisvesting
De provincies zullen ingevolge de Beleidsregel bij het berekenen van de N-emissie van een saldogevende veehouderij uitgaan van ten hoogste de emissie per bedrijf (dit was eerst per dierplaats) op grond van het Besluit emissiearme huisvesting, zoals dat geldt op het moment van de indiening van de aanvraag voor een natuurvergunning.

Buiten beschouwing gelaten N-emissie
In de Beleidsregel staat eveneens dat bij de beoordeling van aanvraag de N-emissie van een agrarisch bedrijf dat deelneemt aan de subsidieregeling sanering varkenshouderijen dan wel een daarmee vergelijkbare andere warme saneringsregeling, alsmede de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij buiten beschouwing zal worden gelaten, voor zover deze worden ingezet voor extern salderen. Ten aanzien van intern salderen wordt de N-emissie van een agrarisch bedrijf dat deelneemt aan de subsidieregeling sanering varkenshouderij dan wel een andere daarmee vergelijkbare andere warme saneringsregeling buiten beschouwing gelaten.

Afroming
Uit de Beleidsregel volgt dat de provincies eerst de latente of onbenutte ruimte uit de vergunningen willen halen en daarna bij extern salderen nog met een extra percentage af te romen. Dit percentage is vastgesteld op 30% van de N-emissie.

Brabant
In de provincie Noord-Brabant is ondanks protesten, debatten en ingediende moties tot op heden nog geen sprake van aanpassing van de beleidsregels. Het is de vraag hoe dit zich de komende tijd verder gaat ontwikkelen en of er voor Brabant nog aanpassingen te verwachten zijn. Ten aanzien van de Verordening Natuurbescherming geldt in Brabant nog steeds dat voor 1 april 2020 een aanvraag ingediend moet worden.

Duidelijk is wel dat de stikstofproblematiek een dynamisch onderwerp betreft, waarover het laatste woord nog zeker niet gezegd is. Wij van Arvalis volgen deze ontwikkelingen op de voet, zodat wij met u als ondernemer mee kunnen denken. Wij zijn trots op de boer en zetten ons graag voor u in!

Wilt u met ons redeneren over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met uw adviseur of jurist van Arvalis.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
arend-jan-cuperus
Roermond
Projectmanagement
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Nuth
Bedrijfsadvies
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
guido-schriever
Roermond
Projectmanagement
huub-janssen
Roermond
Bedrijfsadvies
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-caubergh
Roermond
Projectmanagement
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
kevin-achten
Roermond
Makelaardij
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Nuth
Bedrijfsadvies
marion-wouters
Nuth
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
mark-wijers
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
patricia-joosten
Roermond, Nuth
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-simons
Roermond
Projectmanagement
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond
Bedrijfsadvies
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
tim-lommen
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
timon-dols
Roermond, Nuth
Makelaardij
Vragen over projectcoördinatie? Bel me! Paul Simons, Projectleider
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten