Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
02 december 2019

Arvalis/Roba advies in overleg met de provincie Noord-Brabant

Arvalis en ROBA Advies hebben bij de provincie Noord-Brabant hun zorgen uitgesproken over de korte termijn voor het aanvragen van vergunningen voor het realiseren van emissie-arme stallen.

De provincie Noord-Brabant heeft in haar beleid een aantal datums opgenomen waarvoor veel veehouderijbedrijven nieuwe vergunningen moeten aanvragen. Het gaat hierbij om bedrijven met stallen die op dit moment niet emissie-arm zijn en emissie-arm uitgevoerd moeten worden. Landelijk is hierover afgesproken dat dit uiterlijk in 2028 uitgevoerd moet zijn. De provincie Noord-Brabant heeft echter de datum 2022 benoemd. Om deze datum te behalen wil de provincie dat de benodigde vergunningen die hiervoor noodzakelijk zijn, uiterlijk per 1 april 2020 aangevraagd zijn. Bedrijven die emissie-arme systemen toe willen passen die gebaseerd zijn op bron-maatregelen, krijgen iets meer tijd.

Sinds dit beleid door de provincie Noord-Brabant is afgekondigd, is er veel onrust ontstaan. Het zijn immers grote investeringen die bedrijven moeten doen die ten opzichte van de rest van het land zes jaar naar voren gehaald worden. Daarnaast wil de provincie graag dat bedrijven brongerichte emissie-arme systemen (in plaats van met name de luchtwassers) toepassen, terwijl deze systemen niet of nauwelijks beschikbaar zijn. Veel adviesbedrijven zien aankomen dat het onmogelijk is om op deze korte termijn alle benodigde vergunningaanvragen op te stellen en om deze tijdig te beoordelen en te vergunnen zodat de stallen ook daadwerkelijk in 2022 gerealiseerd zijn.

Daarom hebben ROBA Advies en Arvalis bij de provincie aan de bel getrokken. Samen met collega-adviesbureaus hebben we een brief gestuurd aan de provincie Noord-Brabant waarin we onze zorgen uitspreken. Naar aanleiding hiervan hebben we op vrijdag 29 november een uitgebreid gesprek gevoerd met beleidsambtenaren en gedeputeerde Rik Grashoff. Tijdens het gesprek zijn we ingegaan op de tijdstrajecten, het (nog) niet beschikbaar zijn van brongerichte emissie-arme systemen en de vertragingen die zijn ontstaan door de stikstofproblematiek.

De beleidsambtenaren en de gedeputeerde waardeerden onze input en gaven aan dat zij deze zeker zullen meenemen in de bijeenkomsten van Gedeputeerde en Provinciale staten die in december nog gaan plaatsvinden. We hebben dan ook goede hoop dat de provincie in haar besluitvorming op het vlak van het stikstofbeleid en de verordening ruimte de sector tegemoet zal komen zodat er meer ruimte komt in tijd en dat nieuwe emissie-arme systemen de kans krijgen om door de sector toegepast te worden.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

Vragen over de aan- en verkoop van vastgoed in het buitengebied? Bel me! Maartje Schrijnwerkers, Assistent-makelaar (i.o.)
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten