Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
23 mei 2022

Beperking beregening voor de Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel

De gedeputeerden van de provincies Noord-Brabant en Limburg hebben medegedeeld dat per 25 mei a.s. een ontwerp Natura 2000 beheerplan ter inzage wordt gelegd.

Dit geldt voor de gebieden Groote Peel en Deurnsche en Mariapeel, kortweg geduid als de Peelvenen. Dit beheerplan zal betrekking hebben op grondwateronttrekkingen ten behoeve van open agrarische teelten. De Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant en Provincie Limburg  hebben namelijk ingestemd met het ontwerpbesluit om het Natura-2000 beheerplan Peelvenen aan te passen. Ook is een intentieovereenkomst in ontwikkeling tussen waterschappen en provincies voor een overgangsperiode van twee jaar.

In de afgelopen jaren was op basis van een eerder vastgesteld Natura 2000 beheerplan aan agrariërs in de Peelvenen vrijstelling verleend zodat zij zonder vergunning konden beregenen. De Raad van State heeft echter in 2021 een streep gezet door deze vrijstelling. Bestaande vergunningen voor grondwateronttrekkingen van voor 1-1-2001 lopen als gevolg van de ingestelde voorziening door tot het moment dat de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg het definitieve Natura 2000-planbesluit hebben genomen.

We kennen op dit moment de concrete inhoud van dit beheerplan nog niet, enkel de mededeling die daarover door de beide provincies op 18 mei jl. is gedaan. Per 25 mei 2022 ligt het ontwerp van dit Natura2000-planbesluit ter inzage en kan eenieder hiervan kennis nemen. Door de provincies is voorzien om in de zomer het definitieve planbesluit te nemen.

Uit de mededeling van de provincies blijkt dat uit de in de afgelopen 2 jaar verrichte onderzoeken naar voren komt dat onttrekkingen uit grondwater ten behoeve van open agrarische teelten niet vrijgesteld zouden kunnen worden van de Wnb vergunningplicht. Aan het definitieve Natura2000-planbesluit van komende zomer wordt een Intentieovereenkomst gekoppeld tussen de twee provincies en de beide waterschappen (Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas), waarin bij wijze van tijdelijke overgangsperiode beregening uit de grondwaterputten nog wordt toegestaan zolang de grondwaterstanden niet te diep wegzakken (‘verkeerslichtmethode’). De provincies stellen dat met de waterschappen en belanghebbenden zal worden bezien welke maatregelen nu al uitgevoerd kunnen worden, die bijdragen aan grondwaterstandsverhoging, waardoor het verkeerslichtmodel later op rood springt dan zonder dergelijke maatregelen. De provincies willen daarbij ook bezien of en op welke wijze de agrarische bedrijven in deze overgangsperiode “geholpen kunnen worden in de transitie naar minder (grond-)water vragende teelten”. Een en ander zal aan het einde van de zomer worden vastgelegd in een Intentieovereenkomst. De werkingsduur van deze Intentieovereenkomst zal beperkt zijn tot enkele jaren; de uiteindelijke structurele oplossingen en afwegingen, ook met bijvoorbeeld nieuwe watermaatregelen, worden volgens de provincies gegenereerd in het kader van de gebiedsgerichte aanpak.

Voorgaande mededeling van de beide provincies baart ons ernstige zorgen. Kunnen agrarische ondernemers straks nog wel beregenen? Wat is er nog teelttechnisch mogelijk als beregenen nog maar in beperkte mate wordt toegestaan?

Tegen het ontwerpbesluit bestaat de mogelijkheid om van 25 mei t/m 6 juli aanstaande een zienswijze in de dienen. Het is voor u als agrariër met grond in en rondom de betreffende gebieden ons inziens heel belangrijk dat u nu van zich laat horen.

Wilt u weten of het Ontwerpbesluit Beheerplan Peelvenen ook gevolgen kan hebben voor u? Neem dan contact op met Job Camps (06-22536654) in Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant of met Stan Corstjens (06-51490276) in Midden-Limburg. Onze adviseurs en juristen voorzien u graag van informatie en kunnen desgewenst een zienswijze voor u opstellen.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adri-van-de-plas
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
anja-roes-kuijpers
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
anne-van-oorschot
's Hertogenbosch
Makelaardij
annemieke-konig
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
antoon-sanders
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
arend-jan-cuperus
Roermond
Projectmanagement
arjan-van-heerebeek
's Hertogenbosch
Makelaardij
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Maastricht
Bedrijfsadvies
corne-van-wagenberg
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
eveline-van-gulik-kruisenga
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ferko-de-kubber
Colijnsplaat
Makelaardij
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
gerard-willems
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
guido-schriever
Roermond
Projectmanagement
herman-cruijsen
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
irma-steenbakkers
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ivonne-de-bruijn
's Hertogenbosch
Makelaardij
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-bal
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
john-caubergh
Roermond
Projectmanagement
john-derix
Venlo, Deurne
Makelaardij
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
jos-van-den-heuvel
's Hertogenbosch
Makelaardij
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
kevin-achten
Roermond
Makelaardij
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lieke-van-der-sanden
's Hertogenbosch
Makelaardij
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Maastricht
Bedrijfsadvies
marc-van-grinsven
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
marion-wouters
Maastricht
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
niels-kanters
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
patricia-dorenberg
Maastricht
Bedrijfsadvies
patricia-joosten
Roermond, Maastricht
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-balemans
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
paul-simons
Roermond
Projectmanagement
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond
Bedrijfsadvies
rens-de-kruijf
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
sam-wisse
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
simone-kristelijn
Colijnsplaat
Makelaardij
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
theo-van-gendt
's Hertogenbosch
Makelaardij
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
timon-dols
Roermond, Maastricht
Makelaardij
veronique-verdurmen-serrarens
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
yvonne-daandels
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
Vragen over agrarische makelaardij, taxaties of onteigening? Bel mij! Jos van den Heuvel, Makelaar
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten