Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
16 december 2020

Maïstelers opgelet; besluit gebruik meststoffen per 1 januari 2021 aangepast

Om het (incidenteel) bemesten van maïsland vanaf 15 februari te voorkomen, zal het ministerie het besluit gebruik meststoffen per 1 januari 2021 aanpassen.

Dit geldt voor de teelt van gangbare korrelmaïs en snijmaïs op zand- en lössgrond. Wat verandert er (waarschijnlijk):

 • Het is verboden om maïs te telen, als het betreffende perceel niet uiterlijk op 15 februari is aangemeld;
 • Drijfmest mag pas vanaf 15 maart worden aangewend, tenzij het perceel als grasland in gebruik is (dit betekent dat er in 2021 nog gras moet worden geoogst);
 • Vaste mest mag vanaf 1 februari worden aangewend (ongewijzigd);
 • Bij de teelt van maïs in gescheurd grasland wordt de gebruiksnorm voor stikstofmeststoffen verlaagd naar 47 kg zuivere stikstof per hectare;
 • Wijzigingen in het voorgenomen gebruik dienen uiterlijk 31 maart te worden doorgegeven;
 • De verplichting tot het nemen van een scheurmonster bij bemesting komt te vervallen.

De wijze van melden is op dit moment nog niet bekend. Ook is er nog geen uitsluitsel over het overdragen van de melding.
In dit licht is het raadzaam om, zeker bij samenwerkingsverbanden, tijdig te overleggen wie welke percelen dit jaar gaat bewerken. De periode om de percelen aan te kunnen melden, is immers erg kort en valt samen met onder andere de periode voor het doorgeven van de mestvoorraden en aanmelden van de derogatie.

Derogatie
In de praktijk zullen er situaties ontstaan waarbij niet kan worden voldaan aan het besluit gebruik meststoffen. Wanneer er bijvoorbeeld op een perceel aardappelen te weinig pootgoed is, kan er geen maïs worden geteeld omdat het perceel niet tijdig is aangemeld. Het perceel kan echter ook niet als maïsperceel op 15 februari worden gemeld, omdat het gedeelte waarop de aardappelen komen, uiterlijk 31 maart moet zijn afgemeld. In zulke situaties zal er altijd een overtreding van het besluit gebruik meststoffen (artikel 4) plaats vinden.

Eén van de voorwaarden van de derogatievergunning is het voldoen aan artikel 4 van het besluit gebruik meststoffen. Een situatie zoals bovengenoemd kan daardoor resulteren in het terugtrekken van de derogatievergunning, met alle gevolgen van dien. Voorgaande in acht nemende is het raadzaam om tijdig uw bouwplan voor 2021 sluitend te hebben én de berichtgeving de komende maand goed in de gaten te houden!

Samenvattend:

 • Als het perceel niet (of niet tijdig) is gemeld dan mag er op het betreffend jaar geen maïs geteeld worden.

Aandachtspunten:

 • Zorg tijdig voor een functionerende EHerkenning als u zelf de percelen wilt registreren/melden bij RVO.
 • Informeer tijdig uw gemachtigde adviseur als u deze de percelen wilt laten registreren/melden bij RVO.

Maak een integrale afweging over uw bouwplan 2021:

 • Maak tijdig afspraken bij grondruil;
 • Overweeg welke alternatieve teelten nog mogelijk zijn als na 15 februari nog percelen beschikbaar komen, maar niet of niet tijdig zijn gemeld;
 • Overweeg de meerwaarde van extra bouwland, in relatie tot de grondgebondenheid, als er een ander gewas moet worden gezaaid dan maïs omdat het perceel niet (tijdig) is gemeld.

Let op:

 • Praktische uitvoerbaarheid erg lastig, vooral als pas lopende het voorjaar duidelijk wordt welke percelen resteren waarop de teelt van mais mogelijk zou zijn geweest;
 • Bij niet voldoen heeft RvO (weer) een extra mogelijkheid ondernemers te sanctioneren, naast de al geldende wet- en regelgeving; houd rekening met de gevolgen (uitsluiting derogatie, uitsluiting vergoeding Agrarisch Natuurbeheer).

Disclaimer: deze tekst is gebaseerd op het ontwerp-besluit tot wijziging van het besluit gebruik meststoffen van 31 augustus 2020 en de beantwoording Kamervragen over ontwerpbesluit uitvoering 6e actieprogramma nitraatrichtlijn van 14 oktober 2020. Het definitieve besluit moet bij publicatie van dit artikel nog gepubliceerd worden.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adri-van-de-plas
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
anja-roes-kuijpers
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
anne-van-oorschot
's Hertogenbosch
Makelaardij
annemieke-konig
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
antoon-sanders
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
arend-jan-cuperus
Roermond
Projectmanagement
arjan-van-heerebeek
's Hertogenbosch
Makelaardij
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Maastricht
Bedrijfsadvies
corne-van-wagenberg
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
eveline-van-gulik-kruisenga
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ferko-de-kubber
Colijnsplaat
Makelaardij
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
gerard-willems
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
guido-schriever
Roermond
Projectmanagement
herman-cruijsen
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
irma-steenbakkers
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ivonne-de-bruijn
's Hertogenbosch
Makelaardij
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-bal
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
john-caubergh
Roermond
Projectmanagement
john-derix
Venlo, Deurne
Makelaardij
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
jos-van-den-heuvel
's Hertogenbosch
Makelaardij
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
kevin-achten
Roermond
Makelaardij
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lieke-van-der-sanden
's Hertogenbosch
Makelaardij
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Maastricht
Bedrijfsadvies
marc-van-grinsven
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
marion-wouters
Maastricht
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
niels-kanters
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
patricia-dorenberg
Maastricht
Bedrijfsadvies
patricia-joosten
Roermond, Maastricht
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-balemans
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
paul-simons
Roermond
Projectmanagement
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond
Bedrijfsadvies
rens-de-kruijf
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
sam-wisse
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
simone-kristelijn
Colijnsplaat
Makelaardij
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
theo-van-gendt
's Hertogenbosch
Makelaardij
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
timon-dols
Roermond, Maastricht
Makelaardij
veronique-verdurmen-serrarens
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
yvonne-daandels
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
Vragen over bedrijfscoaching? Bel me! Antoon Sanders, Ondernemerscoach
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten