Projecten innovatie

Biotransitiehuis__Medium_.jpg

Energie en Duurzaamheid

Leggen van verbindingen tussen sectoren om mogelijkheden Biobased Economy te benutten

Lees meer
Beverbeheer__Medium_.jpg

Natuur en Landschap

Ontwikkeling van pakket dat gewasschade beperkt door te zorgen voor voldoende eten bever

Lees meer
Stichting_Agriplatform__Medium_.jpg

Gebiedsontwikkeling

Regio Hoge Dunk ontwikkelen tot duurzame agrarische regio

Lees meer
Zorgboerderij__Medium_.JPG

Multifunctionele Landbouw

Ondersteuning Limburgse zorgboeren bij professionaliseringsslag

Lees meer
vrijloopstal__Medium_.jpg

Kennis, Innovatie en Ondernemerschap

Het managen van de bodem en de ammoniakemissie binnen de vrijloopstal

Lees meer

Over innovatie

Het lijkt een vreemde eend in de bijt, de tak ‘Innovatie’, maar dat is ze niet. Overal waar ondernemers bezig zijn met ontwikkeling, lopen ze namelijk tegen bepaalde uitdagingen aan. Dit kunnen technologische uitdagingen zijn, maar ook uitdagingen in de bedrijfsvoering (hoe zet ik mijn nieuwe product in de markt?) of in de omgeving. Vaak zijn er meerdere ondernemers die tegen dezelfde uitdaging aanlopen. Om deze uitdagingen op een goede manier aan te gaan, is veelal creativiteit en innovatie nodig. Dat is waar deze tak van sport binnen Arvalis zich mee bezig houdt.

De projectleiders van Arvalis geven vorm aan projecten die ondernemers onder andere ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën en product/markt combinaties en ze brengen ondernemers met soortgelijke uitdagingen bij elkaar in ondernemersnetwerken. De projectleider neemt hierbij een coördinerende rol op zich en ziet toe op een goede voorbereiding, doorontwikkeling, financiering, begeleiding en afronding. In de loop der jaren is veel kennis en ervaring verzameld op verschillende themagebieden, waarvan de weergave aan de linkerzijde een afspiegeling is.


Specialisten