Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
27 september 2023

Impact nieuwe omgevingswet op het boerenerf

1-1-2024 treedt de Omgevingswet in werking. Wat gaat er precies veranderen? En wat betekent dit op het boerenerf? Annemieke König, ROM-adviseur bij Arvalis vertelt erover in dit artikel.

1 januari 2024 treed de Omgevingswet in werking. De bedoeling is dat dat er minder wetten, besluiten en regels komen waardoor de voorspelbaarheid van procedurele samenhang vergroot wordt en gemeenten meer mogelijkheden krijgen om lokaal maatwerk te leveren.

De volgende wetten vallen onder de Omgevingswet:

  • Wet ruimtelijke ordening;
  • Wet ammoniak en veehouderij;
  • Wet geurhinder en veehouderij;
  • Wet inzake de luchtverontreiniging;
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  • Ontgrondingenwet.

8 andere wetten worden volledig opgenomen in de Omgevingswet. Daarnaast worden er van 12 wetten onderdelen opgenomen in de Omgevingswet, waaronder o.a. de Wet milieubeheer. Verder zullen 7 wetten worden opgenomen in aanvullingswetten, zoals de Wet natuurbescherming en Wet bodembescherming.

Belangrijk is om te benoemen is dat alle verleende vergunningen rechtsgeldig blijven. In de nieuwe systematiek blijven veel milieuactiviteiten meldingsplichtig en dezelfde activiteiten blijven vergunningplichtig. De omgevingsbeperkte milieutoets (OBM) vervalt en kan in algemene regels (Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)) zijn opgenomen. Als dit niet het geval is, zal het overgaan van rechtswege in een vergunning.

De belangrijkste verandering is dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om in het omgevingsplan ruimere of strengere normen te stellen. Een voorbeeld hiervan is geur. Het Besluit activiteiten leefomgeving stelt geen eisen voor de gevolgen van geur. De gemeente kan dit decentraal in het omgevingsplan regelen en heeft tot eind 2031 om dit plan te maken.

Elke gemeente gaat één omgevingsplan vaststellen voor het eigen grondgebied en voorziet in een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dit betekent dat de gemeente rekening moet houden met alle betrokken belangen.

Vanaf 2024 is er sprake van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA) en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Een BOPA is een activiteit die niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan en is niet vergunningvrij voor het bouwen. Er zijn 2 varianten:

  1. Een activiteit waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is, maar het volgens de beoordelingsregels niet mogelijk is de vergunning te verlenen;
  2. Een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan.

Er blijven ook vergunningsvrije omgevingsplanactiviteiten. Een voorbeeld is dat een initiatiefnemer een gebouw met een bouwhoogte van 13 meter wil realiseren. In het omgevingsplan staat een algemene regel voor de bouwhoogte. Deze is maximaal 10 meter (vergunningsvrij). Via een binnenplanse omgevingsplanactiviteit is ook een bouwhoogte van 12 meter toegestaan, als voldaan wordt aan de beoordelingsregels van het omgevingsplan (OPA). Een aanvraag om te mogen bouwen naar 13 meter, is dan een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA).

De beslissingstermijn voor beide procedures is 8 weken (met een mogelijkheid tot verlengen van 6 weken). Wel kan de gemeente er in specifieke gevallen voor kiezen om bij BOPA-procedures de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren.

Conclusie: het Omgevingsplan van de gemeente kan kansen creëren op het boerenerf. Om hier zelf grip op te hebben, is het van belang om in de ontwerpfase het Omgevingsplan kritisch door te nemen. Bij vragen kunt u contact opnemen met de omgevingsspecialisten van Arvalis.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adri-van-de-plas
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
anja-roes-kuijpers
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
anne-van-oorschot
's Hertogenbosch
Makelaardij
annemieke-konig
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
antoon-sanders
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
arjan-van-heerebeek
's Hertogenbosch
Makelaardij
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Maastricht
Bedrijfsadvies
corne-van-wagenberg
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
eveline-van-gulik-kruisenga
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ferko-de-kubber
Colijnsplaat
Makelaardij
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
herman-cruijsen
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
irma-steenbakkers
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ivonne-de-bruijn
's Hertogenbosch
Makelaardij
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-bal
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
john-derix
Venlo, Deurne
Makelaardij
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
jos-van-den-heuvel
's Hertogenbosch
Makelaardij
julienne-janssen
Roermond
Makelaardij
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
len-joris
Roermond
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lieke-van-der-sanden
's Hertogenbosch
Makelaardij
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Maastricht
Bedrijfsadvies
marc-van-grinsven
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
marion-wouters
Maastricht
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
niels-kanters
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
patricia-dorenberg
Maastricht
Bedrijfsadvies
patricia-joosten
Roermond, Maastricht
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-balemans
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond
Bedrijfsadvies
rens-de-kruijf
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
sam-wisse
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
simone-kristelijn
Colijnsplaat
Makelaardij
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
theo-van-gendt
's Hertogenbosch
Makelaardij
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
timon-dols
Roermond, Maastricht
Makelaardij
veronique-verdurmen-serrarens
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
yvonne-daandels
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
Vragen over taxaties of advies rondom landelijk vastgoed? Bel mij! Simone Kristelijn, Commerciële binnendienst
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten