Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
25 maart 2021

Nieuwe projecten rondom bodem in Limburg

Limburg kent verschillende opgaven als het gaat om waterkwaliteit en kwantiteit. Zowel richting grondwater als richting het oppervlaktewater. Veel van die opgaven liggen in agrarische gebieden.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel van DAW is een bijdrage leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

Hiervoor is een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven nodig, maar ook met de waterschappen om de knelpunten op het gebied van water op te lossen. Te denken valt aan verontreiniging van het water met te veel meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen, bodem en kringlopen en teveel dan wel te weinig water.

In Limburg is Arend Jan Cuperus, DAW-coördinator namens de LLTB. Samen met het Waterschap Limburg heeft hij het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren opgesteld.

In het uitvoeringsprogramma staan lopende projecten en nieuwe projecten beschreven. Eén van de projecten zijn de bodemuitvoeringsplannen. Aan dit project kunnen 160 agrariërs deelnemen. Samen met een onafhankelijke adviseur gaan zij aan de slag met de bodem.

Thema’s waaraan gewerkt kan worden, zijn:

  • Structuurverbetering landbouwgrond, meer infiltratie;
  • Bedrijfsgerichte waterbeschikbaarheidsplannen stimuleren;
  • Voorkomen van afspoeling op perceelniveau;
  • Aanpassen bemesting;
  • Stimuleren zuinig (grond)watergebruik in de landbouw.

Aan deelname zijn kosten verbonden. Ondernemers die belangstelling hebben of meer willen weten, kunnen contact opnemen met Arend Jan Cuperus via 06-51490278 of acuperus@arvalis.nl.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

Vragen over juridische procedures en pacht? Bel me! André Stoffels, Jurist
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten