Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
08 september 2022

Nieuwe voorwaarden GLB, wat houdt dat in voor mij? (1/5)

De komende periode gaat Arvalis u maandelijks middels een serie van artikelen meenemen door het nieuwe GLB beleid. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan en wat zijn mogelijkheden?

Adviseur Stan Corstjes bijt het spits af.

Ondanks dat de regeling nog niet definitief is (en dus nog kan veranderen), is de richting wel duidelijk. Vorige maand heeft collega Bram Brands al een korte inleiding gegeven op het GLB en de 4% niet-productief regeling. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de voorwaarden voor de basispremie. Wanneer ondernemers ook aankomend jaar de volledige premie willen halen, kan dit in sommige gevallen leiden tot ingrijpende maatregelen op het bouwplan.

Net zoals in de huidige GLB zijn er conditionaliteiten om aanspraak te maken op een basispremie. Deze conditionaliteiten, genaamd Goede Landbouw- en Milieu Conditie ’s (GLMC), staan hieronder opgesomd:

 • GLMC 1. Oppervlakte blijvend grasland gelijk houden
 • GLMC 2. Veenweiden en wetlands beschermen
 • GLMC 3. Stoppels niet verbranden
 • GLMC 4. Bufferstroken langs waterlopen
 • GLMC 5. Erosie tegengaan
 • GLMC 6. Bodem minimaal bedekken
 • GLMC 7. Gewasrotatie op bouwland
 • GLMC 8. 4% van uw bouwland niet-productief laten
 • GLMC 9. Ecologisch kwetsbaar blijvend grasland beschermen

De meeste van deze GLMC’s gelden ook al binnen het huidige GLB, of hebben overlap met andere wetgeving zoals bijv. het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP). Denk aan verplichte bufferstroken (2 of 5 meter) langs waterlopen. Vooral GLMC 7 & 8, de verplichte gewasrotatie op bouwland & het niet productief laten liggen van 4% bouwland zullen naar verwachting veel invloed hebben op het landbouwbedrijf.

Let op!

Voor het jaar 2023 heeft Nederland vanuit de Europese Commissie uitstel gekregen voor GLMC 7 & 8. Naar alle waarschijnlijkheid gaat Nederland gebruik maken van deze uitstellingsmogelijkheid wat inhoud dat voor de basispremie niet aan de voorwaarden van GLMC 7 & 8 hoeft te worden voldaan. Dit geldt dus wanneer u alleen een basispremie aanvraagt. Wanneer u ook betaling vanuit de eco-regeling (vergroening) of ANLb wilt aanvragen moet u hier alsnog aan voldoen!

GLMC 4: Bufferstroken langs waterlopen

Deze conditionaliteit wordt aangesloten op het 7de AP en is dus ook zonder deelname aan het GLB verplicht. Het gaat hier om bufferstroken rondom waterlopen.

 • 5 meter bij Ecologisch kwetsbare waterlopen & Kader Richtlijn Water (KRW)-waterlichamen
 • 2 meter bij alle overige watervoerende waterlopen

De oppervlakte aan bufferstroken hoeft nooit groter te zijn dan 5% van het totale perceel oppervlakte.

Op deze buffersloten mogen geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen toegepast worden, ook telt deze oppervlakte niet mee voor de mestplaatsingsruimte.

GLMC 7: Gewasrotatie op bouwland

Wanneer een landbouwer meedoet aan de eco-regeling moet er altijd voldaan worden aan gewasrotatie. Dit houdt in dat de landbouwer gewasrotatie op perceelniveau toepast op bouwland. Dit betekent ieder jaar een ander gewas op het perceel.

2022 wordt hierbij leidend. In 2023 moet u dus een ander gewas telen op een perceel dan in 2022. Dit geldt ook wanneer de grond geruild wordt. Een vanggewas na het hoofdgewas binnen hetzelfde jaar wordt gezien als gewasrotatie mits de volgteelt uit een ander gewas bestaat dan de hoofdteelt en een bepaalde periode staat. Hoelang is nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk of het telen van een vanggewas na de hoofdteelt in 2022 voldoende is om in 2023 aan de rotatieplicht te voldoen.

Daarnaast komt er op zand- en löss grond de verplichting om eens in de 4 jaar een rustgewas als hoofdteelt toe te passen. Ook dit is perceelsgebonden. Wanneer op een perceel bijv. achtereenvolgend uien, bieten & aardappelen worden geteeld, zal er het 4de jaar een rustgewas geteeld moeten worden, ongeacht of het perceel in de tussentijd van pachter is veranderd.

Bij een continuteelt van rustgewassen denk aan granen of tijdelijk grasland geldt de rotatieplicht niet.

Vrijstelling:

Vrijstelling hierop is:

 • Wanneer meer dan 75% van het bouwland bestaat uit (combinatie van): productie van grassen of andere kruidachtige gewassen, teelt van vlinderbloemige of groene braak.
 • Wanneer meer dan 75% van het subsidiabele landbouwareaal bestaat uit (combinatie van): Blijvend grasland, grassen en/of kruidachtige voedergewassen of natte teelten.

GLMC 8: 4% van uw bouwland niet-productief laten

Wanneer u als landbouwer dit jaar aan de eco-regeling mee wilt doen moet ten minste 4% van het bouwland bestemd zijn voor niet-productieve gronden. Dit kan ingevuld worden door o.a. akkerranden, groene braak enz. maar ook door landschapselementen grenzend aan bouwland denk hierbij aan bosjes, bomen, vijvers, heggen, sloten etc. zaak is dus om al deze elementen in te tekenen wanneer deze aanwezig zijn.

Voor al deze landschapselementen gelden verschillende weegfactoren, standaardoppervlaktes en/of minimale/maximale afmetingen.. Meer informatie over 4% niet productief? Bekijk het eerste artikel.

Vrijstelling:

Ook hierbij gelden dezelfde vrijstellingen als bij GLMC 7.

Zoals u leest zal er veel gaan veranderen komend jaar en is het van belang dat u zich hier op tijd bewust van bent. Wilt u bedrijfsspecifiek kijken wat de gevolgen voor uw bedrijf zijn? Neem dan contact met Arvalis op.

In het volgende artikel zullen verschillende eco-regelingen en de voorwaarden hiervan aan bod komen. Houdt er rekening mee dat wanneer u aanspraak wil maken op betalingen uit het GLB deze aanmelding ingediend moet worden in de periode van 1 December 2022 t/m 31 Januari 2023!

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adri-van-de-plas
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
anja-roes-kuijpers
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
anne-van-oorschot
's Hertogenbosch
Makelaardij
annemieke-konig
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
anouk-vosters
Venlo, 's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
antoon-sanders
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
arjan-van-heerebeek
's Hertogenbosch
Makelaardij
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Maastricht
Bedrijfsadvies
corne-van-wagenberg
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
eveline-van-gulik-kruisenga
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ferko-de-kubber
Colijnsplaat
Makelaardij
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
herman-cruijsen
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
irma-steenbakkers
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ivonne-de-bruijn
's Hertogenbosch
Makelaardij
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-bal
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
john-derix
Venlo, Deurne
Makelaardij
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
jos-van-den-heuvel
's Hertogenbosch
Makelaardij
julienne-janssen
Roermond
Makelaardij
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
len-joris
Roermond
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lieke-van-der-sanden
's Hertogenbosch
Makelaardij
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Maastricht
Bedrijfsadvies
marc-van-grinsven
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
marion-wouters
Maastricht
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
niels-kanters
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
patricia-dorenberg
Maastricht
Bedrijfsadvies
patricia-joosten
Roermond, Maastricht
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-balemans
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond
Bedrijfsadvies
rens-de-kruijf
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
sam-wisse
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
simone-kristelijn
Colijnsplaat
Makelaardij
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
theo-van-gendt
's Hertogenbosch
Makelaardij
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
timon-dols
Roermond, Maastricht
Makelaardij
veronique-verdurmen-serrarens
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
yvonne-daandels
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
Vragen over omgevingsrecht of mediation? Bel me! Patricia Joosten, Jurist / vestigingsleider
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten