Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
25 november 2021

Ontwerp omgevingsvisie Horst aan de Maas ligt ter inzage, wat betekent dit voor u?

De gemeente Horst aan de Maas heeft een ontwerp omgevingsvisie opgesteld. In deze visie wordt een doorkijk gegeven naar de leefomgeving binnen de gemeente Horst aan de Maas tot het jaar 2040.

De ontwerp omgevingsvisie is te bekijken via de website van de gemeente of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wij hebben deze visie reeds voor u doorgenomen. Vooropgesteld dient te worden dat deze visie nog een hoog abstractieniveau heeft en dat nadere uitwerking in omgevingsplannen en programma’s nog zal volgen. Echter, wij maken ons desondanks wel zorgen over de gevolgen die de geformuleerde ambities kunnen hebben voor agrarische ondernemers in de gemeente Horst aan de Maas.

Een aantal van deze zorgpunten betreffen:

  • Ten aanzien van de huisvesting van internationale werknemers ambieert de gemeente kwalitatieve en duurzame woonvoorzieningen. Wij vragen ons af hoe deze ambitie zich verhoudt tot het huidige paraplubestemmingsplan, waarbij slechts tijdelijke vergunningen tot maximaal 10 jaar mogelijk zijn. Voorts wenst de gemeente om “ongebreidelde versnippering” in het landelijke gebied te voorkomen. Dit wordt niet nader gedefinieerd in de visie. De vraag is in hoeverre het voor agrarische ondernemers in de toekomst mogelijk blijft om zelf internationale werknemers in de nabijheid van hun onderneming te huisvesten.
  • De gemeente zet in op verdere sanering van verspreid liggende glastuinbouw en andere bouwwerken die volgens gemeente voor verrommeling zorgen. Leidt dit mogelijk tot concrete sloopverplichtingen? En welke mogelijkheden resteren dan op dergelijke locaties?
  • Enerzijds stelt de gemeente dat een toekomstbestendig voedsel- en landbouwsysteem nodig is, maar dat er anderzijds ook aandacht moet zijn voor combinaties met natuur en het versterken van de biodiversiteit. Wat daaronder verstaan wordt is echter onduidelijk.
  • Op een andere plaats in de visie lezen we echter dat we te maken hebben met tegenstrijdige belangen van agrarische ondernemers en natuurorganisaties ten aanzien van de afwatering en de grondwaterstand. Per locatie wil de gemeente bekijken welk belang prevaleert, hetgeen volgens de gemeente scherpe keuzes vergt, omdat met een compromis niemand gediend zou zijn. Onduidelijk is nu wat dit betekent voor agrarische ondernemers en hoe zich dit verhoudt tot reeds vergunde rechten en op dit moment bestaande ontwikkelingsmogelijkheden.
  • De gemeente zegt te hebben gekozen voor kringlooplandbouw. Volgens de visie staat bij kringlooplandbouw in plaats van maximale productie een optimale productie centraal. Wat dit concreet betekent voor agrarische ondernemers, kunnen wij hier niet uit opmaken.
  • Volgens de visie vormt het natuurlijke systeem het uitgangspunt bij de beoordeling van onder meer agrarische ontwikkeling en energieopwekking. Voorts wil de gemeente in veel sterkere mate vanuit de ondergrond (het water- en bodemsysteem) gaan redeneren en welke mogelijkheden dit biedt.  Zij geven daarbij aan dat het niet logisch zou zijn om bijvoorbeeld gewassen die gevoelig zijn voor hoogwater toe te staan in beekdalen of in natte gebieden. Daarbij willen zij “meer aandacht voor voorbereidingen en afwegingen en dan pas een locatie kiezen of gaan ontwerpen”. Dit gaat volgens de gemeente de standaard werkwijze in de toekomst worden. Het voorgaande kan ons inziens aanzienlijke beperkingen opleveren voor agrarische ondernemers en leidt bovendien tot grote onzekerheid over de toekomst.
  • De gemeente wil alle nieuwe bedrijfsgebouwen geschikt maken voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit levert ons inziens in ieder geval een nadere (constructieve) verplichting op bij het bouwen.

In de visie wordt gesteld dat de omgevingsvisie zelfbindend is voor de gemeente die hem opstelt, maar dat deze voor anderen geen verplichtingen met zich mee zou brengen. Dit standpunt delen wij niet, nu wij constateren dat de geformuleerde ambities toch wel degelijk neigen naar regulering van ontwikkelings- en teeltmogelijkheden van agrarische bedrijven.  Deze regulering kan tot uitdrukking komen bij de uitwerking van omgevingsplannen en programma’s maar kan na inwerkingtreding van de omgevingsvisie ook rechtstreeks van invloed zijn bij de toetsing van ruimtelijke ontwikkelingen.

Op dit moment is de omgevingsvisie echter onvoldoende concreet om de gevolgen in de toekomst te kunnen beoordelen. Er zijn in ieder geval aanwijzingen die suggereren dat er beperkingen kunnen volgen. Het kan voor u als ondernemer daarom zinvol zijn om uw zorgen nu reeds kenbaar te maken middels het indienen van een zienswijze. Daarin kan tevens worden verzocht om hierover ook in de toekomst, bij de uitwerking van de omgevingsplannen en programma’s, inhoudelijk betrokken te worden en te worden gekend.

Wilt u weten of de Ontwerp omgevingsvisie Horst aan de Maas ook gevolgen kan hebben voor u? Neemt u dan contact op met de adviseurs van het ROM-team van Arvalis in Venlo of met juriste Jacqueline de Wit, middels het emailadres JdWit@arvalis.nl of telefoonnummer 06-51490277.

Onze adviseurs of juriste voorzien u graag van informatie en kunnen desgewenst voor u een zienswijze opstellen.

 

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adri-van-de-plas
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
anja-roes-kuijpers
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
anne-van-oorschot
's Hertogenbosch
Makelaardij
annemieke-konig
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
anouk-vosters
Venlo, 's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
antoon-sanders
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
arjan-van-heerebeek
's Hertogenbosch
Makelaardij
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Maastricht
Bedrijfsadvies
corne-van-wagenberg
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
eveline-van-gulik-kruisenga
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ferko-de-kubber
Colijnsplaat
Makelaardij
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
herman-cruijsen
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
irma-steenbakkers
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ivonne-de-bruijn
's Hertogenbosch
Makelaardij
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-bal
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
john-derix
Venlo, Deurne
Makelaardij
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
jos-van-den-heuvel
's Hertogenbosch
Makelaardij
julienne-janssen
Roermond
Makelaardij
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
len-joris
Roermond
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lieke-van-der-sanden
's Hertogenbosch
Makelaardij
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Maastricht
Bedrijfsadvies
marc-van-grinsven
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
marion-wouters
Maastricht
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
niels-kanters
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
patricia-dorenberg
Maastricht
Bedrijfsadvies
patricia-joosten
Roermond, Maastricht
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-balemans
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond
Bedrijfsadvies
rens-de-kruijf
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
sam-wisse
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
simone-kristelijn
Colijnsplaat
Makelaardij
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
theo-van-gendt
's Hertogenbosch
Makelaardij
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
timon-dols
Roermond, Maastricht
Makelaardij
veronique-verdurmen-serrarens
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
yvonne-daandels
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
Vragen over subsidies en zoetwaterprojecten? Bel me! John Bal, Adviseur
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten