Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
23 januari 2020

Aangescherpt beleid RVO/NVWA voor melkvee

Bij de bepaling van de (stikstof- en) fosfaatproductie van melkkoeien dient u voortaan uit te gaan van de geproduceerde kilogrammen melk in het betreffende kalenderjaar. 

Binnen de mestwetgeving moet de (stikstof- en) fosfaatproductie van melkkoeien formeel bepaald  worden op basis van de melkproductie in het betreffende kalenderjaar. Tot voor kort ging RVO/NVWA meestal uit van de aan de zuivelonderneming afgeleverde melk. Uit recente controles moeten we concluderen dat RVO/NVWA haar standpunt heeft aangescherpt. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de berekening van de fosfaat- en stikstofproductie van uw melkkoeien.

De aanscherping is conform de wettelijke voorwaarden (artikel 74 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet). U dient nu uit te gaan van de geproduceerde kilogrammen melk in het betreffende kalenderjaar. Dit geldt ook voor de BEX-berekening. Bovenstaande is van toepassing op de gebruiksnormenberekening, de mestverwerkingsplicht, de grondgebondenheid en de fosfaatrechten. Voor zelfzuivelaars (meer dan 50 procent zelf verzuivelen) geldt een vaste melkproductie per melkkoe per jaar (7.500 kilogram).

Voorgaande kan tot gevolg hebben dat de melkproductie van uw bedrijf in een hogere staffel uitkomt en de fosfaatproductie per koe op uw bedrijf 0,7-0,8 kilogram tot maximaal 1,5 kilogram per koe stijgt. Ook de stikstofproductie zal dan hoger zijn. Naast fosfaatrechten kan dit eveneens gevolgen hebben voor de overige onderdelen van de Meststoffenwet.

Hulpmiddel

U kunt voor de berekening van de geproduceerde melkproductie op uw bedrijf gebruik maken van onderstaand handig hulpmiddel.

Voor het kalenderjaar 2019 is dit als volgt:

  • Jaaroverzicht(en) 2019 afgeleverd aan de zuivelfabriek in kg
  • Minus correctie geproduceerde kg melk eind december 2018 geleverd in januari 2019
  • Plus correctie geproduceerde melk kg eind december 2019 geleverd in januari 2020
  • Plus eigen melkconsumptie / huisverkoop / eigen verwerking in kg
  • Plus aantal geboorten x aantal dagen x kg biest/melkkoe
  • Plus aantal geleverde kalveren x aantal dagen x aantal kg
  • Plus aantal opfokkalveren x aantal dagen x aantal kg
  • Plus penicillinemelk in kg
  • Plus overig

Hierbij zal ook gekeken worden naar het gebruik van kunstmelk.

Dit gewijzigde standpunt zal zeker vanaf het kalenderjaar 2020 worden toegepast. Maar ook voor 2019 of eerder kan hiervan worden uitgegaan, terwijl bijsturing niet meer mogelijk is. Houd vanaf 2020 zeker rekening met deze aangescherpte uitleg. Dit kan door de werkelijk geproduceerde melk zo goed mogelijk in te schatten en vast te leggen en hiermee te rekenen.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

Vragen over juridische procedures en omgevingsrecht? Bel me! Jacqueline de Wit, Jurist
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten