Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
23 maart 2017

Aanvullingen fosfaatreductieregeling

Via de nieuwsflits van anderhalve week geleden informeerden wij u over de laatste stand van zaken voor wat betreft de fosfaatreductieregeling. Inmiddels is er een aantal nieuwe aanvullingen.

Zo informeerden wij u over de verschillende voorwaarden voor melkproducerende en niet-melkproducerende bedrijven. Inmiddels zijn hier weer een aantal aanvullingen aan toegevoegd, die in onderstaande opsomming schuin gearceerd zijn:

Wist u dat:

 • RVO bij de bepaling van het aantal grootvee-eenheden (GVE) uitgaat van het I&R systeem zoals bij RVO bekend is. Dit aantal kan afwijken van de geïnventariseerde gegevens t.b.v. fosfaatrechten omdat alle vrouwelijke dieren – waaronder zoogkoeien en overig vrouwelijk vleesvee – in de fosfaatreductieregeling worden meegenomen;
 • Bedrijven die vanaf 1 maart maximaal 5 niet-melkproducerende runderen houden, vrijgesteld zijn van de reductiemaatregelen;
 • Er onderscheid wordt gemaakt in de rekensystematiek en heffingen als het gaat om een melkproducerend bedrijf of een niet-melkproducerend bedrijf, hetgeen telkens op de eerste dag van elke nieuwe periode door RVO/ZuivelNL wordt bepaald;

Melkproducerend bedrijf

Wist u dat:

 • met “referentieaantal” het aantal GVE bedoeld wordt op 2 juli 2015 (minus 4% bij niet grondgebonden bedrijven);
 • met “doelstellingsaantal” het aantal GVE bedoeld wordt op 1 oktober 2016, verminderd met het verminderingspercentage (per periode bepaald);
 • voor alle periodes geldt dat slechts een solidariteitsheffing kan worden opgelegd als over de 2e maand van elke periode is voldaan aan het doelstellingsaantal maar nog niet aan het referentieaantal;
 • indien in de eerste periode (maart / april) gemiddeld meer GVE is gehouden, en niet wordt voldaan aan het doelstellingsaantal, het heffingsbedrag € 480,- per GVE bedraagt dat u meer heeft gehouden dan op basis van het referentieaantal;
 • indien in de vervolgperiode niet aan het doelstellingsaantal wordt voldaan, het heffingsbedrag € 240,- per GVE bedraagt dat u meer heeft gehouden dan op basis van het referentieaantal;
 • als in de 2e maand van elke vervolgperiode niet aan het doelstellingsaantal is voldaan, ook over de 1e maand een heffing wordt opgelegd van € 240,- per GVE dat u meer heeft gehouden dan op basis van het referentieaantal, waardoor over beide maanden in een zelfde periode een heffing wordt opgelegd;
 • dat de heffing wordt ingehouden door de melkverwerker in geval deze is aangesloten bij ZuivelNL en dat, als deze niet is aangesloten bij ZuivelNL, de heffing wordt opgelegd door RVO;
 • als wel telkens voldaan wordt aan het doelstellingsaantal, maar nog niet aan het referentieaantal, er slechts een solidariteitsheffing van € 56,- per GVE opgelegd wordt op basis van datgene dat u meer heeft gehouden dan het referentieaantal;
 • bij de bepaling of sprake is van grondgebondenheid, ingevolge de kamerbrief van staatssecretaris van Dam van 17 maart jl., gerekend wordt met fosfaatexcretienormen die gerelateerd zijn aan de gemiddelde melkproductie van de melkkoeien op het melkveebedrijf. In dit kader zal volgens de staatssecretaris op korte termijn een wijziging van het fosfaatreductieplan worden gepubliceerd in de Staatscourant;
 • Bij de bepaling of sprake is van grondgebondenheid, ingevolge de brief van staatssecretaris van Dam van 17 maart jl., gerekend wordt met fosfaatexcretienormen die gerelateerd zijn aan de gemiddelde melkproductie van de melkkoeien op het melkveebedrijf. In dit kader zal volgens de staatssecretaris op korte termijn een wijziging van het fosfaatreductieplan worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Niet-melkproducerend bedrijf

Wist u dat:

 • Staatssecretaris van Dam in zijn kamerbrief van 17 maart jl. tevens heeft aangekondigd dat er een verruiming komt van het peilmoment voor niet-melkproducerende bedrijven: Het gemiddelde aantal vrouwelijke GVE waarboven niet-melkproducerende bedrijven een heffing opgelegd kunnen krijgen in de maand april, juni, augustus, oktober en december 2017, mag ten hoogste gelijk zijn aan het aantal GVE’s op 15 december 2016 of het gemiddeld aantal GVE’s in de desbetreffende even maand in 2016 (maandreferentie). RVO zal bij het berekenen van de op te leggen geldsom uitgaan van de voor de ondernemer meest gunstige situatie. Ook deze wijziging zal volgens de staatssecretaris op korte termijn worden gepubliceerd in de Staatscourant.
 • vleeskalverbedrijven slechts zijn vrijgesteld van de reductieregeling als voldaan wordt aan de definitie “vleeskalverhouder”. Dit houdt in dat in de periode vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2017 géén dieren worden gehouden die ouder zijn dan 1 jaar en enkel runderen ten behoeve voor de slacht worden afgevoerd;
 • indien u als niet-melkproducerend bedrijf op 15 december 2016 dieren had én nadien niet meer dan 2 runderen aanvoert, u vrijgesteld bent van de reductieregeling;
 • een jongveeopfokbedrijf als niet melkproducerend bedrijf wordt aangemerkt en derhalve als referentie de peildatum 15 december 2016  geldt (dan wel het gemiddeld aantal GVE’s in de desbetreffende even maand in 2016, indien dit gemiddelde gunstiger is voor het niet-melkproducerend bedrijf);
 • bedrijven die niet zijn vrijgesteld, op basis van GVE niet meer vrouwelijke dieren mogen houden dan op 15 december 2016 op het bedrijf aanwezig waren (dan wel het gemiddeld aantal GVE’s in de desbetreffende even maand in 2016, indien dit gemiddelde gunstiger is voor het niet-melkproducerend bedrijf);
 • bedrijven die in de 2e maand van elke periode gemiddeld meer GVE aan vrouwelijke dieren hebben gehouden dan op basis van 15 december 2016 (dan wel het gemiddeld aantal GVE’s in de desbetreffende even maand in 2016, indien dit gemiddelde gunstiger is voor het niet-melkproducerend bedrijf), een heffing wordt opgelegd van   € 480,- per GVE.

Daarnaast wijzen wij u er graag op dat tot slechts 31 maart een beroep ingediend kan worden voor de knelgevallenregeling. En dat, in geval van onterecht opgelegde heffingen, u hiertegen bezwaar kunt maken.

We zijn ons er terdege van bewust dat er in de praktijk onduidelijkheden bestaan over de implementatie van het fosfaatreductieplan. Daarom houden wij u onder andere via deze nieuwsflits op de hoogte. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een adviseurs van Arvalis of ROBA Advies.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adri-van-de-plas
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
anja-roes-kuijpers
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
anne-van-oorschot
's Hertogenbosch
Makelaardij
annemieke-konig
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
anouk-vosters
Venlo, 's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
antoon-sanders
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
arjan-van-heerebeek
's Hertogenbosch
Makelaardij
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Maastricht
Bedrijfsadvies
corne-van-wagenberg
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
eveline-van-gulik-kruisenga
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ferko-de-kubber
Colijnsplaat
Makelaardij
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
herman-cruijsen
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
irma-steenbakkers
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ivonne-de-bruijn
's Hertogenbosch
Makelaardij
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-bal
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
john-derix
Venlo, Deurne
Makelaardij
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
jos-van-den-heuvel
's Hertogenbosch
Makelaardij
julienne-janssen
Roermond
Makelaardij
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
len-joris
Roermond
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lieke-van-der-sanden
's Hertogenbosch
Makelaardij
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Maastricht
Bedrijfsadvies
marc-van-grinsven
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
marion-wouters
Maastricht
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
niels-kanters
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
patricia-dorenberg
Maastricht
Bedrijfsadvies
patricia-joosten
Roermond, Maastricht
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-balemans
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond
Bedrijfsadvies
rens-de-kruijf
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
sam-wisse
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
simone-kristelijn
Colijnsplaat
Makelaardij
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
theo-van-gendt
's Hertogenbosch
Makelaardij
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
timon-dols
Roermond, Maastricht
Makelaardij
veronique-verdurmen-serrarens
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
yvonne-daandels
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
Vragen over landelijk vastgoed, taxaties of onteigening? Bel mij! Ferko de Kubber, Makelaar
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten