Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
14 januari 2021

Arvalis lanceert stikstofplein.nl

Om vraag en aanbod in stikstofrechten sneller aan elkaar te verbinden, lanceerde Arvalis onlangs het online platform stikstofplein.nl. Nard Driessen vertelt er meer over.

Voor bedrijfsactiviteiten die een depositie veroorzaken op een Natura-2000 gebied, is een vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. “Voor nieuwe bedrijfsactiviteiten, wijzigingen of uitbreidingen waar niet eerder een vergunning voor is verleend, moet de stijging in stikstofdepositie die hierdoor ontstaat, gecompenseerd worden,” vertelt Nard Driessen, specialist rechten bij Arvalis. “Die compensatie kan gerealiseerd worden via Stikstofplein.”

Waarom is een handelsplatform als Stikstofplein noodzakelijk?
“Verandert er iets in de bedrijfsvoering dan moet je als ondernemer over voldoende stikstofdepositieruimte beschikken. Deze ‘ruimte’ kun je kopen door middel van stikstofrechten. In de agrarische sector wordt al jaren met dit principe gewerkt door het kopen en verkopen van ammoniakrechten. Sinds de uitspraak van de Raad van State rondom de PAS, geldt ook voor andere sectoren dat uitbreidingen of nieuwbouw bijvoorbeeld niet mogen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op een Natura-2000 gebied. Door aanbod in ammoniakrechten van stoppende of afbouwende agrariërs te koppelen aan vraag naar stikstofrechten – bijvoorbeeld uit de industriële sector via Stikstofplein – zijn beide partijen geholpen.”

Hoe werkt Stikstofplein precies?
“Stikstofplein is onderdeel van Arvalis. Arvalis is al vele jaren actief als agrarisch adviesbureau en heeft in die jaren een uitgebreide database opgezet met aanbod in ammoniak-/stikstofrechten. Via stikstofplein.nl wordt dit aanbod nu inzichtelijk gemaakt. Ondernemers met vraag naar stikstofrechten kunnen zoeken naar passend aanbod en agrariërs kunnen hun ammoniakrechten gratis op de site aanbieden. Zo worden vraag en aanbod met elkaar in verbinding gebracht.”

Wat doet Stikstofplein nog meer?
De berekening hoeveel stikstofrechten je nodig hebt erg complex. Daarnaast is de handel in stikstofrechten aan strenge voorwaarden gebonden die ook nog eens per provincie verschillen. Arvalis is op de hoogte van de voorwaarden en heeft de kennis en ervaring in huis om de berekeningen te maken. Daarnaast worden nu via Stikstofplein, vraag en aanbod sneller aan elkaar verbonden en kan de beste prijs gerealiseerd worden. Daarnaast werken we met een derdengeldenrekening voor het parkeren van koopsommen tot aan de levering. Koper en verkoper worden hierdoor sneller, beter en veiliger geholpen.”

www.stikstofplein.nl

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

Vragen over vergunningen en bestemmingsplanprocedures? Bel me! Inger van Dommelen, Adviseur
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten